Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan håndterer vi og behandler pasientens adferd?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan håndterer vi og behandler pasientens adferd?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan håndterer vi og behandler pasientens adferd?

2 Hvordan MØTER vi pasientenes adferd?

3 Villet egenskade ?

4 Pasienter som har vært innlagt på post 2 med selvskadingsproblematikk Pasienter som selvskader i fellesmiljø eller i nærvær av andre mennesker Pasienter som isolerer seg når selvskadingen pågår/ holder selvskadingen skjult. Dyp deprimerte med selvskading/ selvmordsadferd

5 Pasienter som ofte selvskader seg i fellesmiljø eller i nærvær av andre mennesker Tanker om selvskading kommer ofte plutselig er svært impulsstyrt Kan ikke alltid se sammenheng med noen spesielle hendelser eller tanker Gjenoppleve tidligere traumer Ønsker å skade seg for å håndtere smertefulle minner/følelser Vanskelig å avlede Utagerer mot personalet/Knuser kopper og lysrør Ønsker at personalet skal ta kontroll Ønsker at personalet skal vise omsorg?

6 Ansvarliggjøring Mål Behandling

7 Tilnærming med ansvarliggjøring som mål for behandling: Innlagt til tvungent psykisk helsevern Tett oppfølging med høy grad av overvåkning Bruk av tvangmidler( beltelegging og medikamentell behandling) Begrense selvskading ( f.eks; skade seg med kanyler) Avledningsteknikker Tilstedeværelse Støttesamtaler Samarbeid med eksterne instanser: - DPS - Akutt teamet - Avd. for personlighetsforstyrrelse - Sosialkontor -Bydelen

8 Resultat: Selvdestruktive adferd ble forverret av tvangsbruk For mye energi ble investert i sårbehandling og kriseintervensjon Man blir mer opptatt av såret enn hva som har ført til såret Tvang har vist seg helt uhensiktsmessig og høy grad av overvåkning vil ikke hjelpe på sikt. God tillit til oss og tro på behandling

9 Tilnærming med ansvarliggjøring som metode: Innlagt til frivillig behandling Vi har unngått skjerming, har litt is i magen Tillit til at egne krefter er nok til å stå imot kuttetrangen. Dialog med pasienten : hva skal til for at du skal kunne kutte deg mindre alvorlig/slutte helt? Behandlingsavtale som inneholder klare rammer og regler for behandlingen, for eksampel : - alvorlig selvskading/ selvskading i fellesmiljø er ikke tillatt og vil føre til utskrivelse Avledningsteknikker Tilstedeværelse Støttesamtaler: Bekreftelse på følelser,unngå bagatellisering Samarbeid med eksterne instanser: DPS, Skole, Sosialkontor, Akutt teamet, Avdeling for personlighetsforstyrrelse

10 Resultat: Pasienten profiterte på en mer ansvarliggjørende holdning Pasienten har tatt mer ansvar for egne handlinger Mer ressurser og tid ble frigjort for å jobbe med underliggende årsaker Pasienten samarbeidet bedre, brukt seg mer konstruktivt i avdelingen, deltok i postens aktiviteter Redusert tvang førte til færre episoder med selvskading og mindre alvorlig selvskading

11 Ansvarliggjøring i praksis – gi pasienten et valg

12 Toleransevindu

13 Intervensjoner

14 Pleiers reaksjoner – empati – motløshet

15 Litteratur https://www.med.uio.no/klinme d/forskning/sentre/nssf/tidsskrif t/2001/nr2/Talseth.pdf https://www.med.uio.no/klinme d/forskning/sentre/nssf/tidsskrif t/2001/nr2/Talseth.pdf Øverland, S: selvskading L Mehlum K Holseth:Selvskading – hva gjør vi?


Laste ned ppt "Hvordan håndterer vi og behandler pasientens adferd?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google