Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perspektiv på psykisk helsearbeid i kommunane - Det einaste me kan gjera er å skape rimelege livsvilkår for liv Livet sjølv må kvar for sin part skapa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perspektiv på psykisk helsearbeid i kommunane - Det einaste me kan gjera er å skape rimelege livsvilkår for liv Livet sjølv må kvar for sin part skapa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Perspektiv på psykisk helsearbeid i kommunane - Det einaste me kan gjera er å skape rimelege livsvilkår for liv Livet sjølv må kvar for sin part skapa Arne Garborg LPS LOKALGRUPPEKONFERANSE 2006 Visjon eller virkelighet? Molde torsdag 8. juni 2006: Bjarne Lemvik

2 Psykisk helsearbeid for vaksne Sh-dir: Veileder for psykisk helsearbeid for vaksne: Psykisk helsearbeid i kommunene er tiltak rettet mot psykiske lidelser og konsekvenser av disse hos enkeltmennesker, deres familier og nettverk. Psykisk helearbeid omfatter også arbeid på systemnivå, som forebygging av psykiske lidelser, og opplysningsarbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering.

3 Kommune i Norge

4 Bestiller Utfører Bustad Dag Fritid - fellesskap Rett helsehjelp Økonomi

5 Bestiller Bustad Dag Fritid - fellesskap Rett helsehjelp Økonomi Utfører

6 Bestiller Bustad Dag Fritid - fellesskap Rett helsehjelp Økonomi Utfører Psykisk helsearbeid Oppsøkjande psykisk helsearbeid

7 Psykisk helsearbeid for vaksne Sagt enkelt og feil:Hjelp til å ta i mot hjelp Sagt litt meir utfyllande, men framleis ikkje heilt dekkande: 1. Den tilrettelegginga kommunen må gjera for at menneske med psykiske lidingar og deira pårørande skal kunna gjera seg nytte av tilbuda dei treng for å leva eit godt liv 2. Dei tilbod kommunen må lage som særleg er retta mot menneske med psykiske lidingar og deira pårørande for at den som har den psykiske lidinga skal kunna bu og leve i lokalsamfunnet 3. Oppsøkjande tenester for menneske med alvorlege psykiske lidingar og som er ute av stand til å søke den hjelpa dei har behov for

8

9 Me seier det me ser... Me ser det me seier… Ord skapar verkelegheit

10 Språket til fagfolk viser kva me ser: schizofrene pasientar på trikkar og i bilar barn av psykisk sjuke menneske med samansette behov Dei me snakkar om er allid meir enn diagnosar og symptom, og har alltid mange fleire roller enn det å vera pasient/brukar: passasjerar, bilistar, syklistar, muslimar, ateistar, kristne, riksmålsfolk, nynorskfolk, fedre, mødre, brør og systrer, sosialistar, materialistar, til og med venstrefolk trøndarar, bergensarar, austlendingar, jærbuar arbeidarar, forfattarar, mekanikarar, lærarar, helsearbeidarar

11 Behandlar Aktiv Bestemmer Veit best Pasient Passiv Lydig Veit mindre Pårørande Passiv Lite involvert Veit lite Pasientrolle

12 12 14

13 12 14 Arbeidstakar Aktiv Øve trene Veit best Hjelpar Aktiv Undervise/veilede Veit ikkje best Ektefelle, forelder, bror Aktiv Støtte/oppmuntre Veit ofte viktige ting Om å sjå på nytt, slik at me kan: hjelpe personen å finne: - det som er viktig - dei rollane som er viktige hjelpe personen å meistre - det som er viktig - dei rollane som er viktige

14 Utfordringa vert å finna ut kva som gir meining og håp for dei som bærer dei psykiske lidingane i eigen kropp, og for dei som lever saman med dei Individuelt møte med dei det gjeld La den og dei det gjeld å ha føringa Spele på lag med betringsprosessane som skjer i den einskilde Unngå å verte fanga av symptom og psykologisk forsvar Me treng kunnskap som me i dag har for lite av, for eksempel frå Boston University: Recovery - om å kome seg: Fokus på den det gjeld 4 fasar: overvelda av funksjonshemminga kamp mot funksjonshemminga leve med funksjonshemminga leve etter funksjonshemminga Rehabilitering - støtte og ferdigheter Fokus på fag 4 fasar: om å lage ein sterk relasjon om å velje om å skaffe om å behalde

15 Kjetterske tanker om motivasjon (”oversatt” fra situasjonsbestemt ledelse): Ønsker ikke og kan ikke om å bære håp – bry seg/kjærlighet Ønsker ikke, men kan få hjelp fra andre med brukererfaring – om å skape håp Ønsker, men kan ikke ferdigheter, sosial ferdighetstrening – praktiske ferdigheter individuell plan Ønsker og kan om å bygge livet - gradvis

16 Rehabilitering Støtte Ferdigheter Tilrettelegging av miljø: fysiske omgivelser - oppgaver sosialt Oppøving av ferdigheter: praktiske ferdigheter sosiale ferdigheter

17 To hovudproblem for menneske med alvorlege og vedvarande psykiske lidingar - og for samfunnet: Isolasjon - einsemd Stigmatisering - stempel Minst tre årsaker til isolasjon og stigmatisering: Psykiske lidingar kan føre til isolasjon og påfallande åtferd Fattigdom fører til isolasjon og stigmatisering Samfunnet støyter ut dei som er annleis Fagfolk bidreg til utstøyting Media gjer det same

18 OleBenteKari Kva treng Kari, Ole og Bente for å kunne delta i samfunnet? - om samarbeid mellom den det gjeld, pårørande, kommune og spesialisthelseteneste

19 Gruppe nivå Individ nivå Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå OleBenteKari Fig 3

20 Gruppe nivå Rett medikamentell behandling Individ nivå Gruppe nivå Trygg økonomi To rekkverk OleBenteKari Fig 4 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

21 Om å finne tjenestene Rett medikamentell behandling Individ nivå Gruppe nivå Trygg økonomi OleBenteKari Fig 5 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

22 Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Individ nivå Gruppe nivå OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 6

23 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Individ nivå Gruppe nivå OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 7

24 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Individ nivå Gruppe nivå OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 8

25 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Individ nivå OleBenteKari Gruppe nivå Fig 9 Trygg økonomi Rett medikamentell behandling

26 Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Individ nivå Gruppe nivå OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 10 Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

27 Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Individ nivå Gruppe nivå Steder å være på dagtid, kveldstid, i helger og høytider OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 11 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

28 Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være på dagtid Individ nivå Gruppe nivå Frivillighetssentral Steder å være Steder å være på fritid OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 12 Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

29 Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være Kontaktsenter - steder å lære AktivitetKurs Individ nivå Gruppe nivå Frivillighetssentral Steder å være Steder å være på fritid OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 13 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

30 Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være Kontaktsenter - steder å lære Aktivitet Produksjon Grønt arbeid APS, TVA, AB, Kurs Voksenopplæring Tilrettelagt Grunnskole Tilrettelagt Videregående Individ nivå Gruppe nivå Frivillighetssentral Steder å være Steder å være på fritid OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 14 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

31 Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være Kontaktsenter - steder å lære Aktivitet Produksjon Grønt arbeid APS, TVA, AB, Kurs Voksenopplæring Tilrettelagt Grunnskole Tilrettelagt Videregående Være noe for andre Individ nivå Gruppe nivå Frivillighetssentral Steder å være Steder å være på fritid OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 15 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

32 Om å finne tjenestene Frivillighetssentral Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være Kontaktsenter - steder å lære Aktivitet Produksjon Grønt arbeid APS, TVA, AB, Kurs Voksenopplæring Tilrettelagt Grunnskole Tilrettelagt Videregående Fritidsassistent LedsagerBety noe for andre Individ nivå Gruppe nivå Steder å være Støttekontakt OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Fig 16 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

33 Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være Kontaktsenter - steder å lære Aktivitet Produksjon Grønt arbeid APS, TVA, AB, Kurs Voksenopplæring Tilrettelagt Grunnskole Tilrettelagt Videregående Fritidsassistent Ledsager Kultur og fritidstilbud til mennesker med psykiske lidelser Bety noe for andre Brukerstyrt senter Individ nivå Gruppe nivå Frivillighetssentral Steder å være OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Støttekontakt Fig 17 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

34 Om å finne tjenestene Frivillighetssentral Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være Kontaktsenter - steder å lære Aktivitet Produksjon Grønt arbeid APS, TVA, AB, Kurs Voksenopplæring Tilrettelagt Grunnskole Tilrettelagt Videregående Fritidsassistent Ledsager Segregerte tilbud Ordinære kulturtilbud Være til hjelp for andre Brukerstyrt senter Individ nivå Gruppe nivå Syke -hus Spesial avdeling DPS Døgn avdelingAkutt poliklinikk Rehabilitering poliklinikk Dag avdeling Spesialist- helse tjenesten Steder å være OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Ambulante team Støttekontakt Fig 20 ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå

35 Kultur og fritidstilbud til mennesker med psykiske lidelser ArbeidUtdanningPolitikkOpplevelser Samfunnet er både lokalt, regionalt og globalt Målet er: Mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta i samfunnet i verdsatte roller. ReligionNaturKunstIdrett Samfunnsnivå Om å finne tjenestene Om å bygge relasjon Om å velge - Individuell plan Om å gå etter målene - alene eller sammen med andre Om å øke ferdighetene: Sosial ferdighetstrening, mestring av depresjoner, flerfamiliegrupper, o.l. Om å kunne bo: samlokaliserte bofellesskap, omsorgsboliger med tjenester, omsorgsboliger, egne boliger Kontaktsenter - steder å være Kontaktsenter - steder å lære Aktivitet Produksjon Grønt arbeid APS, TVA, AB, Kurs Voksenopplæring Tilrettelagt Grunnskole Tilrettelagt Videregående Fritidsassistent LedsagerVære til hjelp for andre Brukerstyrt senter Individ nivå Gruppe nivå Frivillighetssentral Steder å være OleBenteKari Rett medikamentell behandling Trygg økonomi Støttekontakt Fig 18 Forum fritid: Fritid Frivillighetssentralen Individuelle tjenester Forum dag: Kontaktsenteret Frivillighetssentralen Individuelle tjenester A-etat Trygdekontoret Voksenoppl Forum individuelle tjenester: Enhet psykisk helse Fastlege Sosialkontor DPS Brukarforum: 2 pårørende 2 brukere 2 kommunale

36 Samfunnsnivå Brukermedvirkning på systemnivå: Brukerråd: det forventes at medlemmene i rådet representerer seg selv og andre. Brukermedvirkning på tre og et halvt nivå Fig 1 Gruppe nivå Brukermedvirkning på gruppenivå: Allmøter: det forventes at personen med psykiske lidelser og de pårørende påvirker eget tilbud Individ nivå Brukermedvirkning på individnivå: Individuell plan: det forventes at personen med psykiske lidelser og de pårørende påvirker eget tilbud

37 Brukermedvirkning på tre og et halvt nivå Individ nivå Gruppe nivå Samfunnsnivå Fig 2 Brukermedvirkning på systemnivå: Brukerråd: det forventes at medlemmene i rådet representerer seg selv og andre. Brukermedvirkning på gruppenivå: Allmøter: det forventes at personen med psykiske lidelser og de pårørende påvirker eget tilbud Brukermedvirkning på individnivå: Individuell plan: det forventes at personen med psykiske lidelser og de pårørende påvirker eget tilbud Brukerforum - treningsarena for brukermedvirkning på systemnivå bygge opp brukerkompetanse gi uttalelser i relevante saker i kommunen trene på å representere flere enn seg selv bygge opp bruker og pårørendemiljø i kommune

38 Det einaste me kan gjera er å skapa rimelege vilkår for liv. Livet sjølv må kvar for sin part skapa. Arne Garborg

39 Illustrasjonar og tankerekker frå føredraget er presentert i boka: Å skape godelivsvilkår -psykisk helsearbeidi kommunen Boka kan bestillast på: -www.kommuneforlaget.nowww.kommuneforlaget.no


Laste ned ppt "Perspektiv på psykisk helsearbeid i kommunane - Det einaste me kan gjera er å skape rimelege livsvilkår for liv Livet sjølv må kvar for sin part skapa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google