Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsledelse og -organisering som viktige grep i en forskningsstrategi Presentasjon på UHRs dekanskole 17.09.08 v/seniorrådgiver Olaug Kristine Bringager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsledelse og -organisering som viktige grep i en forskningsstrategi Presentasjon på UHRs dekanskole 17.09.08 v/seniorrådgiver Olaug Kristine Bringager."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsledelse og -organisering som viktige grep i en forskningsstrategi Presentasjon på UHRs dekanskole 17.09.08 v/seniorrådgiver Olaug Kristine Bringager

2 Forskningsledelse ved UiO Bakgrunn og historikk UiO toppuniversitet med ambisjoner, men fortsatt ujevn kvalitet Har miljøer på alle utviklingstrinn når det gjelder forskningsledelse og organisering MEDNAT først ute, HUMSAM kommer raskt etter Forskningsledelse sentralt element i Strategisk plan 2005-09 De aller fleste ser nå nødvendigheten av god organisering og ledelse av forskningen – og etterspør opplæring Men i enkelte miljøer ennå ikke helt stuerent å snakke om forskningsledelse Og det gjenstår en god del arbeid med avklaring av forskningslederfunksjonen og dens mandat

3 Forskningsledelse i organisasjonen Ulike nivåer - ulike funksjoner og oppgaver Institusjonsnivået -rektor og prorektor Fakultetsnivået - dekan/prodekan – vanskelig mellomnivå –Helhet og fornyelse: overskride instituttenes egeninteresser –Forskningsfinansiering/ressursfordeling og prioritering –Ressursutnyttelse og faglige gevinster: Initiativ på tvers av institutter og fakulteter Instituttlederen –Samlet perspektiv forskning/undervisning/formidling –Personalansvar: medarbeidersamtaler og forskningsplaner –Rammebetingelser (avprivatisere utfordringer): forskningstid, organisering, spre/utnytte kunnskap mht ekstern finansiering –Forpliktelser ift fakultet: strategi og årsplan, dokumentere resultater Forskningslederen - på operativt nivå –gruppeleder og prosjektleder (ett omfattende prosjekt/prosjektportefølje) Per i dag: funksjonen uavklart ved mange fakulteter

4 Forskningslederfunksjonen Ulike ambisjonsnivåer og forskjellige lederroller Eks: Senter for fremragende forskning med høye, felles ambisjoner, erkjent ledelsesbehov og profesjonalisering av lederrollen Eks: Stimulere til økt forskningsaktivitet og utvikle fellesprosjekter i ”løs” gruppe med sprikende forskningsinteresser Gruppeorganisering med forskningsleder – ulike faser: Fase 0/1: den individuelle forsker/forskere med felles infrastruktur Fase 2: Gruppen formes - ut fra ulike utgangspunkt: –en grunnlegger med faglige ambisjoner –flere forskere som ønsker å oppnå noe sammen –eksterne krav til gruppe-/ prosjektorganisering fra finansieringskilden Fase 3: gruppen performer og lykkes – sterk faglig og organisatorisk utvikling, synlig leder og flere faglige nivåer Fase 4: gruppen setter dagsorden internt og eksternt, ekspansjon –En større, målrettet og ambisiøs forskningsgruppe med funksjonell arbeidsdeling –Et løsere samarbeid mellom flere grupper og ambisjoner om synergi Fase 5: gruppen begynner å fungere som et institutt/senter – basisorganisasjon med forvaltning av kompetanse

5 Forskningsledelse ved UiO Hva vi legger vekt på (”vår filosofi”) 3 viktige hensyn spiller sammen: Medarbeidernes egenart (de som skal ledes) Virksomhetens egenart (forskningen og forskningssystemet) Lederens personlighet og egenskaper Faglig legitimitet og tyngde avgjørende for å lykkes i rollen: autoritet kan bare gis – ikke tas All erfaring tilsier At instruksjon, styring av innhold, overdreven omsorg ikke fungerer At påtvunget/konstruert samarbeid fungerer dårlig, forskere vil bare samarbeide med attraktive kolleger Derfor vekt på forskningslederen som miljøbygger, teamutvikler, tilrettelegger (forskningstid, samarbeid), motivator og inspirator Styrket forskningsledelse utvikles best nedenfra Gradvis utvikling av forskningslederfunksjonen – ulike grader av formalisering Bygge opp felles kjernebegreper

6 Forskningslederprogrammet Mål, ambisjonsnivå: personlig endring og ringvirkninger for miljøet Volum: 40-42 deltakere,10 dager over ca et år Målgruppe og deltakelse: Felles: operativ funksjon som gruppe- og prosjektleder Heterogenitet mht fag, erfaringsbakgrunn etc Stor egeninnsats Helhet: Tematisk og personlig forløp/progresjon, ikke frittstående moduler, stram kursledelse, skreddersøm Pedagogikk: Gruppen viktigste arena for læring. Fasilitering av gruppen. Samspill faglig input (teori, refleksiv ramme) og praksisnære øvelser Varierte arbeidsformer: personlige case, rollespill, plenum/gruppeøvelser, workshops Eksempler på hovedtema (konkret program) Hvordan utvikle og kommunisere felles mål og forme fremtiden (legge strategi) for gruppen, faglig prioritering Ledelse av grupper: lederrollen, teamroller, hvordan utvikle samarbeid i grupper etc Personlig utvikling som forskningsleder ”Sluseledelse” – hvordan mediere mellom gruppen/overordnet nivå, gruppen/eksterne krav Evaluering så langt

7 Status og utfordringer Forskningslederprogrammet 08-09 (kull 2) Videreutvikle kompetanse og støtteapparat internt mht forskningsledelse Få til koplingen mellom forskningslederprogrammet og lederutviklingen ift instituttledere (snakke samme språk, samarbeide og støtte hverandre, forventningsavklaring) Fortsette forankringen i dekangruppen og instituttledergruppen mht programmet, aktiv bruk av forskningslederne som ressurspersoner Fortsatt behov for å tydeliggjøre forskningslederfunksjonen, avklare gjensidige forventninger Utvikle tilbud –post-doc-nivået –Evt et begrenset element i dr.gradsprogrammene Forskningslederne og fakultetenes faglige prioriteringer - en aktuell utfordring

8 Erfaringer og diskusjonspunkter Utvikle nedenfra – med klare ambisjoner og forankring ovenfra Hva vil organisasjonen med forskningslederfunksjonen Hvor er organisasjonen per i dag mht forskningsledelse (kfr fasene) og hvordan gå videre fra dette utgangspunktet Hvem er forskningslederne i min organisasjon – hvordan støtte disse på best måte Verktøykasse – eller annen støtte til personlig utvikling Prosjektleder og forskningsleder


Laste ned ppt "Forskningsledelse og -organisering som viktige grep i en forskningsstrategi Presentasjon på UHRs dekanskole 17.09.08 v/seniorrådgiver Olaug Kristine Bringager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google