Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet Trondheim kommune Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet Trondheim kommune Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundet Trondheim kommune Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

2 Fagforbundet Trondheim kommune Kort om hvordan fagstige / avansementstillingstrukturen er i dag: 1. Vertikalt nivå som baserer seg i hovedsak på formell kompetanse 2.Horisontalt spenn som i varierende grad slår inn ved merkompetanse og meransvar. 3.En lokal garantiramme som ligger på eller over den sentrale garantiramma for fagarbeidere og høyskoleutdannede og som slår forskjelllig ut i forhold til utdanningsnivå og for ulike yrkesgrupper 4.For alle som omfattes av avansementstilling, fagarbeiderstilling og høyskolefagstigen skal lønn vurderes minst en gang pr år, senest innen 1.4 hvert år. Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

3 Fagforbundet Trondheim kommune Grupper uten særskilt utdanning Vi har i dag en avansementstilling som ligger 10.000 kroner over den sentrale garantirammen, med et spenn på 20.000 som slår ut ved meransvar. Vi må kreve at denne avansementstillingen omgjøres til en ”fagstige”- lignende ordning med flere nivå der formell kompetanse og realkompetanse blir et viktig kriterium for å bevege seg i stigen. Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

4 Fagforbundet Trondheim kommune Fagstiger Også fagarbeider med 10 år har fått bra uttelling i år, men lite (7.100) på de med 0,4,8 år. Våre generelle og strategiske krav for fagstigen er: 1.Lokal garantiramme for fagarbeidere skal ligge over sentral garantiramme. 2.10000 kroner mellom hvert nivå i fagstigen 3.Realkompetanse må inn som et likså viktig kriterium med formalkompetanse i innplassering i nivåene. Justering av innplasseringskriteriene i nivå I for å ivareta dette. På grunn av at potta er relativt lav i forhold til å få gjennom alle krav må vi prioritere grupper med kvinnedominerende yrkeskoder og sikre at realkompetansen blir verdsatt. Da må vi gå inn på at fagstigene for ulike koder blir forskjellige. Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

5 Fagforbundet Trondheim kommune Fag og funksjonsstige for merkantile stillinger Det etableres funksjonsstige for merkantile stillinger basert på garantiramme 602 1.Sekretærer lønnes som fagarbeidere 2.Førstesekretær +10.000 kroner 3.Førstesekretær I + 10.000 kroner 4.Saksbehandler uten høyskoleutdanning + 10.000 kroner 5.Horisontalt spenn på 40.000 for å ivareta merkompetanse (formell og realkompetanse) og meransvar. Alle tilleggene både vertikalt og horisontalt skal være funksjontillegg og til enhver tid ”flyte oppå” den sentrale garanterte minstelønna for sekretærer. Fastsettes etter drøftinger på enhet med vedkommendes tillitsvalgt med utgangspunkt i en momentliste. Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

6 Fagforbundet Trondheim kommune Fagstige for konsulentstillinger 1. Konsulent lønnes i garantiramme 603 ( Høyskolestigen) 2.Førstekonsulent + 10.000 kroner 3.Spesialkonsulent + 10.000 kroner 4. Et horisontalt spenn på 40.000 kroner på hver sum for å ivareta merkompetanse (formell/realkompetanse) og meransvar. Alle tilleggene skal være funksjonstillegg og til enhver tid ”flyte oppå” den sentrale garanterte minstelønna for høyskoleutdannede. Fastsettes etter drøftinger på enhet med vedkommendes tillitsvalgt med utgangspunkt i en momentliste. Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

7 Fagforbundet Trondheim kommune Lørdag- /søndag tillegg. Vi vant ikke gjennom med dobling av kravet i tarifforhandlingene. Vi må vurdere å øke denne lokalt med det forbeholdet at det til enhver tid skal ”flyte oppå” det sentralt garanterte minstebeløpet. Et eksempel er at hvis 2000(?) ansatte arbeider turnus 3.hver helg vil en økning på 15 kroner medføre at vi tar ca 5 millioner fra ”potta”. Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

8 Fagforbundet Trondheim kommune 7003 Arbeidsleder og 7453 Fagleder Her er det mye å ta fatt i. Arbeidsledere (7003) lønnes veldig forskjellig og fagledere (7453) benyttes ikke i stor nok grad. Koordinatorer (som er fagledere) lønnes i sine fagstiger. Vi vil kreve at arbeidsledere i stor grad lønnes likt og etter et forklarbart system og at faglederkoden blir gjeninnført. Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010

9 Fagforbundet Trondheim kommune Oppsummering. 1.Vil kreve endringer i avansementstillingen for assistenter 2.Vi vil kreve endringer i fagstigen for fagarbeidere og ingen endring for høyskolestigen 3.Vi vil etablere en funksjonsstige for merkantile og konsulentstillinger 4.Vi vil vurdere å gå inn på å øke ulmepetillegget 5.Vi vil etablere fag- funksjons/ansvars stige for mellomledere. 6.Vi vil prioritere kvinnedominerte yrkeskoder 7.Vi vil trekke inn realkompetanse inn i lønnssystemet Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010


Laste ned ppt "Fagforbundet Trondheim kommune Tillitsvalgtskonferanse 1.juli 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google