Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FSTL Forum for Sykehusenes tekniske ledelse Drammen 30.5 – 1.6.2011 Bente Gustavson Innkjøpssjef, Vestre Viken HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FSTL Forum for Sykehusenes tekniske ledelse Drammen 30.5 – 1.6.2011 Bente Gustavson Innkjøpssjef, Vestre Viken HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 FSTL Forum for Sykehusenes tekniske ledelse Drammen 30.5 – 1.6.2011 Bente Gustavson Innkjøpssjef, Vestre Viken HF

2 System for offentlige anskaffelser. Sentrale avtaler/lokale avtaler, trussel eller gevinst? Erfaringer med innkjøpsprosesser og sentrale/lokale avtalepartnere.

3 Organisasjonskart Vestre Viken HF Økonomi, innkjøp og utvikling VVHF

4 Innkjøpsavdelingens ansvars- og fokusområder Lede og gjennomføre anskaffelsesprosjekter innenfor alle vare- og tjenesteområder i samarbeid med fagpersonell Gjøre innkjøpshverdagen så enkel som mulig for brukerne Være en pådriver for å redusere kostnader Sørge for at anskaffelser skjer i henhold til lover og forskrifter Være en pådriver for at anskaffelser skjer på en etisk, samfunnsøkonomisk og miljømessig forsvarlig måte Intern opplæring/informasjon om lov og forskrift, regionale retningslinjer, samt interne rutiner Sørge for god brukermedvirkning (produktråd) Aktiv avtaleforvaltning Internkontroll innenfor innkjøps- og logistikkområdet, utvikling av Indikatorer for nøkkelytelse (ITIL), også kalt Key Performance Indicator (KPI). Systemansvar for innkjøp- og logistikksystemene (4 systemer), herunder E-handel

5 Erfaringer med anskaffelsesprosessen Krevende lovverk (LOA/FOA) Endring i offentlighetsloven Fra kremmer til jurist? Likebehandling av leverandører Lovverk Mer sentralisering, mindre brukermedvirkning? Utvikle godt samarbeid med fagavdelingene Lokale produktråd Brukermedvirkning Reduserte administrasjonskostnader ved sentralisering Økt volum gir bedre økonomiske betingelser Stort fokus på stk. pris Økonomi

6 HSØ Strategiplan ” Sikre best mulig anskaffelsesprosesser på høyeste effektive innkjøpsnivå for det enkelte anskaffelsesprosjekt.” –Hinas –Helse Sør-Øst RHF –Vestre Viken HF –Sykehusene

7 Sentrale avtaler/lokale avtaler, trussel eller gevinst? –

8 Ønsker i det videre samarbeidet nasjonalt og regionalt Langsiktige planer basert på gode prognoser og analyser Kategoristyring med klar strategi for hver enkelt kategori Felles mål – best mulig resultat for sykehusene Brukerne i fokus – utvikle et bedre system for brukermedvirkning Fokus på hele verdikjeden Hvem er til for hvem (kunde – leverandør)


Laste ned ppt "FSTL Forum for Sykehusenes tekniske ledelse Drammen 30.5 – 1.6.2011 Bente Gustavson Innkjøpssjef, Vestre Viken HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google