Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Gamification Innleveringsfrist 31. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Gamification Innleveringsfrist 31. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Gamification Innleveringsfrist 31. august

2 Om kategorien Kategori – Gamification I denne kategorien vurderes det hvordan bidraget bruker av spillmekanismer i en ikke spillkontekst for å skape verdi for målgruppen for så å oppnå ønsket effekt. Spillmekanismer: Kan også være bruk av spillkomponenter og/eller spilldynamikk. Ikke spillkontekst: i markedsføringsøyemed, i den fysiske og digitale verden, utenfor spillet. Å skape verdi: involvere, engasjere, motivere, inspirere Målgruppen: bruker, kunde, mottaker Oppnå ønsket effekt: nå forretningsmessige mål, kunnskap, følelser og handling. Begrunnelse for bruk, og beskrivelse, av de konkrete spillmekanismene er viktige elementer som vil påvirke juryens bedømmelse.

3 Formalia Navn på bidrag: ….. Firma ansvarlig for innsendelsen – …. – Fakturadresse: …

4 Beskrivelse av bidraget Kun denne foilen Her skal du forklare bidraget på en enkel måte, med ord. Hva var oppgaven, hva ble løsningen? Du kan lenke videre til andre ressurser, men det bør ikke være avgjørende for vurderingen av bidraget.

5 Beskrivelse av bidraget Benyttes kun til å lenke opp video med beskrivelse av kampanjen, dersom det finnes.

6 Målsettinger og Resultater Max 2 foiler, dette er foil 1

7 Målsettinger og Resultater Max 2 foiler, dette er foil 2 Det oppfordres til å vedlegge ytterligere filer som presiserer datagrunnlaget og resultatene.

8 Begrunnelse (max 1000 tegn) Hvorfor skal dette bidraget vinne i akkurat denne kategorien?

9 Ingress (max 250 tegn) Beskrivelse av kampanjen og resultatene, som kan benyttes i presentasjoner og promo av bidraget.

10 Send inn bidraget ! Bidraget sendes til: – info@inma.no


Laste ned ppt "INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Gamification Innleveringsfrist 31. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google