Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merkevareplattform Nasjonal Reiseplanlegger 04. September 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merkevareplattform Nasjonal Reiseplanlegger 04. September 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Merkevareplattform Nasjonal Reiseplanlegger 04. September 2015

2 1 Om merkevareplattform Hovedhensikten med merkevareplattformen er å skape et fundament for det videre arbeidet med den nasjonale reiseplanleggeren, beskrive hva tjenesten skal stå for, hva den skal levere til markedet og gi retning for den videre utviklingen. Innholdet i plattformen er bygget på det grunnlagsarbeidet gjort så langt, blant annet: Strategi for Nasjonal ruteplanlegger Kvalitative og kvantitative kundeundersøkelser Arbeidet med kundesegmentering Personas og brukerhistorier

3 2 Merkevareplattformens oppbygging Visjon Visjonen beskriver hva vi ønsker å oppnå med den nasjonale reiseplanleggeren og hva vi kontinuerlig skal strekke oss etter. Misjon Misjonen forteller om den nasjonale reiseplanleggerens samfunnsoppdrag og hvilken verdi tjenesten skal tilføre de kollektivreisende. Verdier Den nasjonale reiseplanleggerens verdier skal gi en overordnet retning for hvordan løsningen skal oppleves og for hvordan vi skal møte kundene, kollektivselskapene og eierne. Verdiene skal brukes som rettesnor for hvordan vi kommuniserer internt og eksternt. Merkevareløfte Nasjonal reiseplanleggers merkevareløfte beskriver vår forpliktelse til brukerne. Merkekjerne Merkekjernen skal tydeliggjøre den drivende ideen i tjenesten og skal skape en emosjonell relasjon mellom tjenesten og brukeren og derigjennom skape lojalitet.

4 3 Merkevareplattform Visjon Vi bidrar til å skape sømløse reiser Misjon Vi skal tilby Norges ledende reiseplanlegger for kollektivtrafikk Verdier Komplett Pålitelig Enkel Smart Innovativ Merkevareløfte Vi skal gi deg reiseplanlegging på dine premisser Merkekjerne Gjør reisen enklere

5 4 Misjon Vi skal tilby Norges ledende reiseplanlegger for kollektivtrafikk. Vi skal tilby en digital, komplett og konkurransenøytral reiseplanlegger som gjør det enklere å reise kollektivt. Vi skal bidra til å forbedre hele kundereisen, fra planlegging til gjennomføring, og gjøre reiseinformasjonen tilgjengelig for alle i hele Norge. Det overordnede målet med tjenesten er å øke andelen kollektivreiser og dermed bidra til å redusere klimautslipp fra transportsektoren.

6 5 Visjon Vi bidrar til å skape sømløse reiser. Vi skal forutse brukerbehovene. Gjennom å samarbeide med andre aktører skal vi støtte den sømløse reisen ved å gi den informasjonen og de tjenestene den reisende trenger på ett sted. Gjennom å skape bedre reiseopplevelser skal vi bidra til at andelen kollektivreiser øker vesentlig i fremtiden og at det blir enklere å kombinere kollektivreiser med andre transportmidler.

7 6 Merkevareløfte Vi gir deg reiseplanlegging på dine premisser. Funksjonelle egenskaper: Nasjonal, komplett og konkurransenøytral Planlegging, billettkjøp og oppdatert reiseinformasjon på ett sted Smarte og brukerstyrte visninger Subjektive fordeler: Enklere å finne det beste reisealternativet Bedre oversikt, bedre reiseopplevelser og mer forutsigbarhet Enkel å bruke og gir meg det jeg trenger

8 7 Verdier Komplett: Vi gjør reiseopplevelsen oversiktlig ved å tilby en søkeplattform som inkluderer alle kollektivtilbud (buss, T-bane, trikk, tog, rutebåter og bilferger) i Norge. Pålitelig: Vi gir de reisende riktig, oppdatert og nøytral informasjon og viser de beste reisealternativene. Vi bruker moden og velprøvd teknologi som sikrer en stabil og tilgjengelig tjeneste. Enkel: Vi gjør planlegging og gjennomføring av kollektivreiser enklere og mer forutsigbar for de reisende. Smart: Vi forstår de reisendes behov, og viser informasjon tilpasset disse behovene. Innovativ: Vi er ledende på brukerforståelse, brukergrensesnitt og funksjonalitet. Sammen med andre løfter vi standarden på reiseplanlegging i Norge.

9 8 Styringsplattformen for produktutvikling Referanseramme for arbeid med forbedring og utvikling av reiseplanleggeren. KJERNE Hva skal være drivkraften i produkt- og konseptutviklingen? Vi skal være ledende på brukerforståelse og funksjonalitet Vi skal i samarbeid med andre aktører sørge for at tjenesten hever kvaliteten på reiseplanlegging i Norge Vi skal bidra til at flere velger kollektivt når de reiser FOKUS Hva skal vi fokusere på? Vi skal forbedre kundereisen, fra planlegging til gjennomføring Reiseplanleggeren skal være nasjonal og konkurransenøytral Våre løsninger skal være pålitelige, oppdaterte og stabile Vi skal dele kunnskap og samarbeide med andre aktører Vi skal hele tiden utvikle tjenesten slik at den dekker de reisendes fremtidige behov PRINSIPPER Hva skal vi legge vekt på i utviklingen? Vi skal drive utvikling med utgangspunkt i brukerens behov og tilby brukerstyrte visninger Vi skal utvikle et brukergrensesnitt som er det mest brukervennlige i markedet Vi skal benytte moderne, men moden teknologi Løsningen skal tilrettelegge for integrasjon med fremtidige tilleggstjenester Vi skal gi nasjonale søk uavhengig av tjenestetilbyder Vi skal tilby sanntid der det er tilgjengelig og på sikt også integrere billettering Reiseplanleggeren skal gjøre kollektivreiser mer tilgjengelige for alle uavhengig av funksjonsnivå

10 9 Styringsplattformen for kommunikasjon Skal gi retning for budskapsutvikling og formidling. KJERNEBUDSKAP Hva skal være temaene for budskapene? Reiseplanleggeren gir hele reisen på ett sted – den dekker hele landet, og skal tilby billettkjøp og oppdatert reiseinformasjon Reiseplanleggeren gir reiseplanlegging på de reisendes premisser Reiseplanleggeren gjør det enklere å velge kollektivt LØFTER Hvilke løfter skal vi kommunisere til de reisende? Nasjonal reiseplanlegger: Gir deg alle ruter, alle tider, overalt i Norge Gir deg det beste reisealternativet – uavhengig av tilbyder Er enkel å bruke og gir deg den informasjonen du trenger Skaper flyt på reisen din Målet er på sikt å gi deg planlegging, billettkjøp og oppdatert reiseinformasjon på ett sted. STIL OG TONE Pålitelig Ubyråkratisk og serviceinnstilt Kompetent Dynamisk

11 10 Styringsplattformen for visuell identitet Skal gi retning for visuelt uttrykk og symbolikk. KJERNE (Visuell historie) Reiseplanleggeren er smart, enkel å bruke og tilpasset de reisendes behov. FØRENDE BEGREPER FOR VISUELL UTFORMING Funksjonell Enkel Smidig Komplett PERSONLIGHET Hjelpsom/løsningsorientert Smart I forkant Ubyråkratisk Til å stole på

12 11 Om merkevarehierarkiet Merkevarehierarkiet skal vise hvordan Nasjonal Reiseplanlegger (NRP) forholder seg til nærliggende merkevarer under samme eierskap, og hvordan merkevaren skal benyttes i forskjellige sammenhenger.

13 12

14 13 Merkevarehierarki Retningslinjer 1.Nasjonal reiseplanlegger skal være en frittstående merkevare. Eierskapet til NRP kommuniseres kun der det er naturlig i innhold/mediesaker. Eierskapet skal ikke profileres i merkevaren til NRP. 2.Nasjonal reiseplanlegger deler sin merkevare i to nivåer: Et hovedmerke og et undermerke. Det første nivået er hovedmerket til nasjonal reiseplanlegger. Hovedmerket skal kommunisere tjenesten nasjonal reiseplanlegger. Det andre nivået er undermerket. Undermerket skal være en logo eller tekst som benyttes av kollektivselskaper og andre aktører som viser konkurransenøytrale nasjonale søk fra Rutebanken.

15 14 Merkevarehierarki Retningslinjer 3.Det er gjensidig merkevareforsterkning mellom nasjonal reiseplanlegger og kollektivselskapene –Nasjonal reiseplanlegger vil i sin løsning profilere kollektivselskapene når en søker etter forslag til rutetider, enten ved logo eller navn. Dette vil gi kollektivselskapene synlighet i reiseplanleggeren og forsterke kollektivselskapenes merkevarer. Det gir også forbrukerne mulighet til å velge reise basert på preferanse for kollektivaktør, og det gir reisende informasjon om hvilket selskap som er ansvarlig for de ulike delene av reisen. –Dersom undermerket* inneholder den nasjonale reiseplanleggerens logo eller navn, vil undermerket gi gjensidig forsterkning mellom kollektivaktører og nasjonal reiseplanlegger. Gjennom synlighet i etablerte reiseplanleggere vil nasjonal reiseplanlegger oppnå økt kjennskap hos de reisende. Gjennom sitt samfunnsoppdrag vil nasjonal reiseplanlegger forsterke kollektivaktørenes reiseplanleggere ved at den står som garantist for at søkene forbruker får gjennom tjenesten er konkurransenøytrale og nasjonale. *Undermerkets utforming besluttes i arbeidet med visuell utforming av merkevaren. Den konkrete utformingen vil avgjøre hvordan undermerket påvirker hovedmerket. Innholdet i dette punktet i retningslinjene kan revideres i tråd med dette.

16 15 Merkevarehierarki Retningslinjer 4.Rutebanken vil være en usynlig aktør. Rutebanken vil være en usynlig aktør i samspillet mellom nasjonal reiseplanlegger og kollektivselskapene. Selv om Rutebanken er eier og nav for de tekniske løsningene, vil ikke merkevaren ha relevans for de reisende.


Laste ned ppt "Merkevareplattform Nasjonal Reiseplanlegger 04. September 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google