Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdier og sosiale normer. Verdier Verdier er det vi setter pris på og vil kjempe for, det som betyr mye for oss og gjør livet verdt å leve En del grunnleggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdier og sosiale normer. Verdier Verdier er det vi setter pris på og vil kjempe for, det som betyr mye for oss og gjør livet verdt å leve En del grunnleggende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdier og sosiale normer

2

3 Verdier Verdier er det vi setter pris på og vil kjempe for, det som betyr mye for oss og gjør livet verdt å leve En del grunnleggende verdier er det stor enighet om i samfunnet, f.eks. –Respekt for menneskeverdet og naturen –Nestekjærlighet –Tilgivelse –Likeverd

4 Verdier og sosiale normer Verdier er nært knyttet til sosiale normer Verdier forteller oss hva som er viktig, sosiale normer forteller oss hva som er riktig Normene varierer i ulike miljøer og aldersgrupper Kunnskap om normene på en arbeidsplass, hjelper oss til å vite hva vi skal gjøre for bli en del av miljøet

5 Personlige verdier Preger måten vi lever på i hverdagen, og de valgene vi gjør Vi utsettes stadig for verdipåvirkning –Gjennom oppdragelse i familien –I skolen –I religions- og livssynssamfunn –I fellesskap og samspill med vennegjengen –I fritidsaktiviteter –Gjennom massemediene

6 Verdier i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Bygger på bestemte verdier du som yrkesutøver skal fremme i arbeidet ditt Mye er nedfelt i norske lover –Selvbestemmelse –Brukermedvirkning –Ta vare på liv og helse –Ha respekt for den enkeltes verdighet –Gi alle like god behandling, uavhengig av kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå

7 Verdikollisjoner Hvis personlige verdier kolliderer med verdier i oppvekst-, helse- og sosialsektoren, har vi en verdikollisjon I yrkeslivet er det verdier som står i de norske lovene som er gjeldende Hvis en ikke kan formidle eller praktisere disse verdiene, må en finne seg et annet yrke

8 Holdninger En holdning er en oppfatning eller innstilling vi har til en sak eller en person i lengre tid Holdningene våre bygger på de verdiene vi har Holdninger dannes helt fra tidlig barndom og blir etter hvert dypt forankret i personligheten din

9 Holdninger og holdningsendring Holdninger som er en del av personligheten og hvordan vi forstår oss selv, er varige og vanskelige å forandre. Eksempler er religiøse og politiske holdninger Mer overflatiske holdninger kan være lettere å påvirke Holdningskampanjer fra myndighetene har så mål å få oss til å endre holdning gjennom å formidle kunnskap og påvirke følelsene våre

10 Fordommer En fordom er en fastlåst og negativ holdning overfor en sak eller en person, og denne holdningen bygger ikke på fakta Fordommer kan være helt uten grunn og bygge på manglende kunnskap eller feil informasjon

11 Egne holdninger I arbeid med mennesker er det viktig at du er klar over hvilke holdninger du selv har, f.eks. til mennesker som har en annen bakgrunn, andre verdier og holdninger, og som oppfører seg annerledes enn du selv ville ha gjort Er du klar over holdningene dine, blir du også mer klar over hvordan du virker på andre

12


Laste ned ppt "Verdier og sosiale normer. Verdier Verdier er det vi setter pris på og vil kjempe for, det som betyr mye for oss og gjør livet verdt å leve En del grunnleggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google