Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskesyn og etikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskesyn og etikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskesyn og etikk

2 Menneskesyn Menneskesyn handler om hva vi tenker om mennesket, og hvilken verdi mennesket har FNs menneskerettserklæring slår fast at alle mennesker har samme verdi og rettigheter Vårt eget menneskesyn viser seg i de holdningene vi har overfor andre, og i måten vi møter og behandler mennesker på

3 Menneskeverd og menneskerettigheter
Menneskeverdet, eller menneskets verdi, henger sammen med hvilket menneskesyn vi har FNs menneskerettighetserklæring kom i 1948, og slår fast at alle mennesker er født frie, med samme menneskeverd og med rettigheter som ikke skal krenkes Det skjer alvorlige overgrep mot menneskeverdet mange steder i verden, ofte i forbindelse med krig og utnyttelse

4 Ulike begrunnelser for menneskets verdi
Religion og livssyn påvirker menneskesynet vårt Ulike psykologiske perspektiver prøver å forklare hvorfor vi blir som vi blir. Bl.a.: Et reduksjonistisk syn på mennesket Et helhetssyn på mennesket

5 Etiske valg Etiske valg vil si situasjoner der vi må ta stilling til hva som er rett og galt, og hvilke verdier vi skal legge størst vekt på Etikk er regler og begrunnelser for hva som er rett og galt Etikken sier hvordan vi bør oppføre oss mot hverandre og omgivelsene

6 Etikk og moral Det som skiller etiske valg fra andre valg i hverdagen, er at vi må ta stilling til hva som er rett og galt, og hvilke verdier vi skal legge mest vekt på Etikk er regler og begrunnelser for hva som er rett og galt. Moral handler om hva vi gjør i praksis Etikk er teorien for rett og galt, moralen er hvordan vi faktisk oppfører oss

7 Etiske valgsituasjoner
I etiske valgsituasjoner i yrkessammenheng kommer de personlige verdiene og holdningene våre fram Sentrale verdier i oppvekst-, helse- og sosialsektoren blir mer synlige, og vi må ta hensyn til lover, regler og sosiale normer Når situasjonen er så vanskelig at vi ikke vet hva som er det riktige å gjøre, står vi i et etisk dilemma Yrkesetiske retningslinjer er regler og begrunnelser for hva som er rett og galt i yrkesutøvelsen

8 Etiske dilemmaer Når situasjonen er så vanskelig at vi ikke vet hva som er det riktige å gjøre, står vi i et etisk dilemma Valget får negative konsekvenser uansett hva vi velger I en etisk valgsituasjon bør du tenke igjennom: Hvilke valgmuligheter har du? Hvilke verdier handler dette valget om? Hvilke følger får de forskjellige valgene nå og på lang sikt? Hvilke lover og regler er aktuelle i situasjonen? Hva er viktigst for meg og andre dette gjelder?

9


Laste ned ppt "Menneskesyn og etikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google