Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolen som arbeidsplass Einar M. Skaalvik. Følelse av tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager Motivasjon for å slutte som lærer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolen som arbeidsplass Einar M. Skaalvik. Følelse av tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager Motivasjon for å slutte som lærer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolen som arbeidsplass Einar M. Skaalvik

2 Følelse av tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager Motivasjon for å slutte som lærer

3 Lærernes opplevelse av skolekonteksten Verdisamsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplinproblemer

4 UenigEnig (1-3)(4-6) Jeg trives med å være lærer 7 %93 % Jeg tenker ofte på å slutte som lærer 78 %22 % Jeg føler meg uttappet på slutten av skoledagen 45 %55 %

5 UenigEnig (1-3)(4-6) Jeg føler at jeg er på en skole som deler min oppfatning av hva som er god undervisning 11 %89 % Jeg føler at foreldrene har tillit til min undervisning 4 %96 % Dagene på skolen er hektiske – det er aldri tid til å roe ned 17 %83 % Lærerne er helt neddynget med oppgaver 19 % 81 %

6 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager Motivasjon for å slutte

7 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

8 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

9 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

10 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

11 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

12 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

13 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

14 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

15 Verdi- samsvar Støttende leder Relasjon til kolleger Relasjon til foreldre Tidspress Disiplin- problemer Tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager.23.13.26.30.48.24 -.28.23.11 -.62.82 R 2 =.53R 2 =.50 R 2 =.44 R 2 =.56 -.06 Motivasjon for å slutte Figur 1. Empirisk modell av relasjoner mellom variabler i undersøkelsen. Standardiserte regresjonskoeffisienter. Bare signifikante koeffisienter oppgitt. -.49.37 R 2 =.54.19

16 Noen begrensninger Tverrsnitts-studie –Kausale sammenhenger blir tolking –Behov for longitudinelle studier Åpen for andre variabler –Eks. mestringsforventning sterkt relatert til utbrenthet.

17 Praktiske implikasjoner Reduser tidspresset på lærerne Arbeid for å utvikle en skolekultur med –felles verdier –gode sosiale relasjoner

18 DisagreeAgree (1-3)(4-6) I enjoy working as a teacher 7 %93 % I often think of leaving the teaching profession 78 %22 % I feel worn out at the end of the schoolday45 %55 %


Laste ned ppt "Skolen som arbeidsplass Einar M. Skaalvik. Følelse av tilhørighet Utbrenthet Trivsel Psykosomatiske plager Motivasjon for å slutte som lærer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google