Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korleis sikre personvernet til elevane? Impulskonferansen 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korleis sikre personvernet til elevane? Impulskonferansen 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Korleis sikre personvernet til elevane? Impulskonferansen 2015

2 Den grunnleggjande IKT-kompetansen til læraren – ferdigheiter (nivå 1) Grunnleggjande IKT-ferdigheit (utvalgte): Kunne vurdere kvar og når IKT gir meirverdi fagleg, dvs kjenne til og vurdere digitale læringsressursar og verktøy Utøve digital dømmekraft Kunnskap om sosiale media Kunnskap om prinsippa for personvern ved behandling av persondata Sikre at personopplysningar blir sikra med omsyn på konfidensialitet, integritet og tilgjenglegheit

3 «Skygge-it» truer Computerworld 3.9.2014: Som privatpersoner er vi vant til å ta i bruk it-tjenester på nettet etter eget forgodtbefinnende, akkurat når det passer oss selv. Problemet oppstår når personer eller avdelinger gjør det samme på jobben, og tar i bruk nettjenester på eget initiativ, for bruk i jobben. Det er når dette skjer uten at [arbeidsgiver] er involvert, eller i det hele tatt er kjent med at tjenesten anskaffes, at vi snakker om skygge-it. Utfordring (umulig?) for arbeidsgiver å ha oversikt.

4 Hva gjør vi? Retningslinje og sjekkliste for bruk av nye ikt-tjenester Et forsøk på å: –få oversikt over tjenester som benyttes –identifisere tjenester som behandler personopplysninger –og de som ev. krever databehandleravtale Formålet med sjekklista er å sikre at skytenester og eksterne IKT-tenester som eventuelt takast i bruk tek i vare dei forpliktingar Møre og Romsdal fylkeskommune har etter personopplysningsloven, anna lovgiving og fylkeskommunen sitt eige regelverk.

5 Retningslinje Bruk av eksterne IKT-tenester/skytenester som ikkje omfattar behandling av personopplysningar på våre vegne skal tilfredsstille sjekkliste for bruk av eksterne IKT tenester/Skytenester. Skolane treng ikkje søke om godkjenning for slike tenester. Verksemder som ønskjer å nytte eksterne IKT- tenester/skytenester som behandlar personopplysningar på våre vegner og som ikkje er godkjent, må søke om godkjenning i tråd med desse retningslinjene. Kravet om søknad gjeld også om verksemda ønskjer å bruke ein allereie godkjent IKT-teneste til andre formål enn det tenesta er godkjent for. Databehandlaravtalar skal inngåast av fylkesrådmann, eller verksemdsleier om bruken av tenesta er avgrensa til ein verksemd.

6 Behovskartlegging Innan ein vurderer bruk av skytenester eller eksterne IKT-tenester skal følgjande vere avklart: –Behovet er definert og dokumentert. –Behovet dekkes ikkje av eksisterande IKT-løysingar i Møre og Romsdal fylkeskommune. –Informasjon som skal behandlast i tenesta er identifisert. –Det er gjennomført ei risikovurdering. Sjå mal for risikovurdering av databehandling i Risk Manager.

7 Krav til tilgang, sikring og behandling av informasjon Behov for databeskyttelse er teke i vare. Det er tilfredsstillande tilgjenge til tenesta. Det er tilfredsstillande yting i tenesta. Det er tilfredsstillande rettigheiter med omsyn til eigarskap og bruk av informasjon i tenesta. Det er utarbeidd retningsliner for bruk av tenesta. Det blir gitt informasjon om retningsliner for bruk av tenesta. Dersom bruk av den eksterne IKT-tenesta inneber at elevar må på opprette eigen konto eller registrere seg med eigen personleg profil, har skolen lagt til rette for elevar som ikkje ønskjer dette.

8 Eks. PreziPrezi Eks. EdpuzzleEdpuzzle

9 Spørsmål, kommentarer, innvendinger? Eirik Jenssen rådgivar juridisk avd. 71 25 87 33 eirik.jenssen@mrfylke.no


Laste ned ppt "Korleis sikre personvernet til elevane? Impulskonferansen 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google