Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Martin Wold Grønt Kystfartsprogram 1 Et offentlig-privat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Martin Wold Grønt Kystfartsprogram 1 Et offentlig-privat."— Utskrift av presentasjonen:

1 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Martin Wold Grønt Kystfartsprogram 1 Et offentlig-privat partnerskapsprogram

2 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Maritim næring er viktig for Norge 2  Global og kompetansebasert  110 000 ansatte  Eksportnæring

3 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Hvor er vi i dag – trafikk og utslipp i norske farvann 3 AIS data for 2013 16 % 55 % 22 % Forskjellige trafikktyper: Gjennomgang Utenriks Innenriks Utslipp fra norsk innenriks trafikk 2013: CO 2 4.1 mill. tonn 9 % av norske utslipp NO x 52 000 tonn 34 % av norske utslipp SO x 4 500 tonn 25 % av norske utslipp PM 2 300 ton

4 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Veien forover – potensialet for utslippsreduksjoner 4 Uten tiltak, kan CO2- utslippene øke med 60% 2015-2040 Utfordringen er å kutte utslippene til 40% under dagens nivå Beregninger viser at dette kan realiseres ved å innføre miljøvennlig drivstoff på 2700 skip (1/3 av flåten) innen 2040: Lasteskip og fiskefartøy bruker bærekraftig biodrivstoff Passasjerfartøy bruker elektrisk fremdrift Offshorefartøy bruker LNG 2040 2015 CO 2 Utslipp av NOx, SOx og PM kan også reduseres ved bruk av miljøvennlige drivstoff Skipene kan med fordel ha batterier installert

5 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Hvorfor Grønt kystfartsprogram, LNG- og batteridrift?  Skip gir store utslipp og har store drivstoffkostnader  Disse kan reduseres ved bruk av LNG og/eller store batterisystemer  LNG- og batteridrift vil tas i bruk i en vesentlig del av verdensflåten i fremtiden  Dette gir unike miljømessige og næringsmessige muligheter for Norge 5

6 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Grønt kystfartsprogram 6 Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff

7 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Rundebordskonferansen, samarbeidserkæringen og oppstart 7 Kystfartsprogrammet vil bli realisert ved at næringen og myndigheter samarbeider i et langsiktig program

8 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Programmet kan bli et effektivt virkemiddel for implementeringen av regjeringens nye maritime strategi og havnestrategi Programdeltakere – Fase 1

9 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Resultater er avhenging av samarbeid mellom næring og myndigheter 9 Nye grønne rammebetingelser Bevisstgjøring, startinsentiver og piloteringer Markedsdrevet utvikling Ambisjonsnivå Grønt Kystfartsprogram Fordeler (klima, miljø, samferdsel og næring) 10 år20 år

10 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Grønt kystfartsprogram - aktiviter 10 Insert your own text here Piloting/Demonstrasjonsprosjekter Battery pilot projects LNG-projects Shoreside electrical power Other technologies Verification of pilotsFull implementation LNG Havbruksbåt Risavika havn eletrifisering ? GodsFergen ? ? Grønn bøyelaster Fase 1 Vurdere potensialet for batteri-og gassbasert transport i Norge Fase 2 Evaluere business caser Fase 3 Utvikle implementerings plan Fase 4 Implementere Tidslinje 2015 2016 20XX Prosjektfaser

11 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 11 Phase 1 Phase 2 Phase 3Phase 4 Timeline 20152016 Collaboration project GCSP project Idea Planned Funded Type Status Emissions and emission reductions, KLD Business cases, incentives and consensus Greenfleet SINTEF Technology & society Power supply from the grid, SINTEF Energi Pre-projects for 5 pilots, Phase 1 Road map for ferry fleet, KLD Green technologies More pilots Future terminal structure for Norway Study on H2 vessels Re-ChargeReVolt Ferry electrification, Energy Norway Precursors Fellowship High Tech Floating Lab Container traffic Bodø - Tromsø Evaluate the potential for battery and LNG- based transportation in Norway Evaluate business cases Develop an implementation plan Implement Grønt kystfartsprogram – et rammeprogram Etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart

12 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Målsetningen med Fase 1a er å gjøre en mulighetsstudie for 5 piloter 12 Mulige piloter Deltagere GKP piloter Mulighetsstudie -overordnet konsept, -gjennomførbarhet -miljøteknologi- investeringer, -endrede driftskostnader -tilbakebetalingstid -miljøgevinst Pilot # 1 Pilot # Pilot # 5 GKP Fase 1a studierImplementering av piloteier

13 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Piloter  Plug-in-hybrid godsferge (Norlines)  Neste generasjon bøyelaster (Teekay)  Hybrid havbruksbåt (ABB/Fraktefartøyenes rederiforening)  Ombygging av frakteskip til hybrid LNG-bunkringsfartøy (Øytank Bunkerservice/EGN)  Grønn havn – elektrifisering og lavere energibruk (Risavika Havn) 13

14 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Arbeidsgruppe for Finansiering Utrede finansieringsmuligheter for å få til det grønne skiftet innen maritim næring i Norge  Bistå de enkelte pilotene i å velge de beste finansiering og støtteordninger  Koordinere støtteordningene  Identifisere barrierer og foreslå forbedringer  NOx-fondet  Innovasjon Norge  Enova  Forskningsrådet  ZEM  GIEK og Eksportkreditt (tilknyttet)  EU/EIB finansiering, Sparebank 1 SMN (tilknyttet)  DNV GL (sekretariat) 14

15 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Veikart for nullutslippsløsninger i anbudsprosesser for fylkeskommunale fergesamband 15

16 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 16 Batteri (100%) Hydrogen Biodrivstoff (fullt eller delvis) LNG Ladbar hybrid Nullutslippsløsninger Lavutslippsløsninger Det er flere relevante null- og lavutslippsløsninger for ferjedrift

17 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Fergeflåten er en åpenbar kandidat for elektrifisering  Bred politisk vilje og enighet om tilrettelegging for utskifting av fergeflåten  Stort potensiale for hybridisering og full-elektrifisering av ferger (i Norge) – Korte overfarter/lavt energibehov – Lange kontrakter (relativt)  Allerede “flytende bevis” på hva som er mulig 17

18 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Arbeidsbeskrivelse Identifisere barrierer Skissere løsninger Veikart 18

19 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Mye ligger til rette for et “grønt skifte” men det er tydelig også noen barrierer som må overkommes  Tilstrekkelig tidsrammer for tilbud og bygging  Kontraktslengde  Hvem skal eie hva?  Teknologikrav eller evalueringskriterier?  Utnyttelse av de finansielle støtteordningene  …. 19

20 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Målsetting med prosjektet  Sikre at dagens politiske målsetninger for fergeflåten faktisk resulterer i investeringer i null og lavutslippsteknologier så raskt som mulig, samtidig som hensynet til å få med seg ytterligere teknologisk fremgang ivaretas.  Etablere et vegkart med klare anbefalinger og tydelig beskrivelse av barrierer og konsekvenser for de ulike beslutningstagerne med innvirkning på anbudsprosessen  Sikre norsk næringsliv en (fortsatt) ledende posisjon ift den nye miljøteknologien og samtidig fremskynde et ambisiøst, men kostnadseffektivt grønt skifte 20

21 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Tidslinje og metodikk 21 OktoberNovemberDesember Intervjuer med interessenter i oktober/november Formål: identifisere utfordringer og løsninger Inviterte: Fylkeskommuner Ferjerederier Verft Leverandører Interesseorganisasjoner Første arbeidsmøte 30. oktober Formål: identifisere utfordringer og potensielle løsninger Inviterte: Fylkeskommuner Ferjerederier Utvalgte andre interessenter Andre arbeidsmøte november/desember Formål: få tilbakemelding på resultater og anbefalinger fra alle interessenter Inviterte: Fylkeskommuner Ferjerederier Verft Leverandører Interesseorganisasjoner Utarbeidelse av rapport Endelig rapport offentlig

22 DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER www.dnvgl.com 22 martin.wold@dnvgl.com +47 45 27 52 12


Laste ned ppt "DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 27 October 2015 Martin Wold Grønt Kystfartsprogram 1 Et offentlig-privat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google