Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 10 og 11 2015 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 10 og 11 2015 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 10 og 11 2015 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud

3 Resultater av kartlegging 2015 10 av 21 kommuner i Buskerud deltok 3 av disse, har bare kartlagt deler av pleie og omsorgs tjenesten i kommunen. 28,3 % av sykepleiervaktene var ledig 22,6 % av ble dekket av sykepleier 2,5 % ble dekket av annen høgskole utd.

4 Resultater av kartlegging 2015 36,7 % av sykepleiervaktene ble erstattet med personell med videregående utdanning. 23,1 % av vaktene ble erstattet med ufaglærte/ assistenter. 15,1 % sykepleiervakter ble ikke erstattet.

5 Resultater Drammen 2015 Konnerud bo og servicesenter: –63,7 % av spl vaktene ledige, pga sykefravær, svangerskapsperm, kurs og vakans. –10,3 % av disse ledige vaktene ble erstattet av sykepleier –22,4 % av splvaktene ble dekket av ufaglærte/assistenter.

6 Resultater Drammen 2015 Konnerud bo og servicesenter: –67,2 % er ikke dekket. Dette er på bakgrunn av at turnus er satt opp med såkalt overbooking.

7 Resultater Drammen 2015 Hjemmesykepleien, Konnerud: –31,5 % av spl vaktene ledige, pga 2 sykemeldt kort periode, permisjon og kurs. –6,9 % av vaktene erstattet med spl –17,2 % dekket av personer med lavere kompetanse

8 Resultater Drammen 2015 Hjemmesykepleien Konnerud forts: –48,3 % av spl vaktene ble dekket av ufaglærte/ assistenter –27,6 % ikke dekket pga overbooking.

9 Resultater Drammen 2015 Drammen helsehus 1. avd: –26,7 % av spl vaktene var ledige –8,3 % av disse vaktene dekket ble dekket av spl. –50% av vaktene ble dekket med lavere kompetanse –16,7 % av vaktene ble dekket av ufaglærte/assistenter.

10 Resultater Drammen 2015 1. avd forts: –25 % forble udekket. 2. avd: –10,3 % av spl vaktene var ledige. –50 % av disse vaktene ble dekket av spl –50 % dekket med lavere kompetanse

11 Resultater Drammen 2015 3. avd: –17,3 % av spl vaktene var ledige. –Alle disse vaktene ble dekket av personell med videregående utdanning. –Lindrende/ ø-hjelp: 33,1 % av spl vaktene var ledige. –100 % av de ledige vaktene ble dekket med personell md videregående utd.

12 Resultater Drammen 2015 Resultater i Drammen samlet (kun to områder av en betydelig større pleie og omsorgstjeneste er med): –35,5 % av spl vaktene var ledige. –7,5 % av disse ble dekket av sykepleier. –43,2 % av vaktene ble dekket av personell med videregående utdanning. –18,1 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter. –31,2 % av vaktene forble udekket.

13 Resultater Lier 2015 Nøstehagen bo og servicesenter: –17,1 % av spl vaktene var ledige –69,2 % av disse ble dekket av sykepleier –7,7 % ble dekket av ufaglærte/assistenter –23,1 % av vaktene er ikke dekket

14 Resultater Lier 2015 Liertun rehab avdeling: –22,2 % av spl vaktene var ledig. –62,5 % av disse ble dekket av sykepleier. –12,5 % ble dekket av personell med annen høgskoleutdanning. –12,5 % ble dekket av personell med videregående utdanning

15 Resultater Lier 2015 Liertun rehab avdeling forts: –12,5 % av vaktene dekket av ufaglærte/assistenter. Liertun sykehjem: –4,2 % av spl vaktene var ledige. –100 % av disse ble ikke dekket.

16 Resultater Lier 2015 Lier Boligenhet: –5 % av spl vaktene var ledige. –100 % av disse ble dekket av personell med annen høgskoleutdanning. Ytre Lier hjemmetjeneste: –13,7 % av spl vaktene var ledige.

17 Resultater Lier 2015 Ytre Lier hjemmetjeneste forts: –50 % av de ledige vaktene ble dekket av sykepleiere. –14,3 % ble dekket av personell med annen høgskoleutdanning. –21,4 % av personell med lavere kompetanse –14,3 % av ufaglærte/ assistenter

18 Resultater Lier 2015 Frogner sykehjem: –83 % av spl vaktene var ledige. –9,1 % av disse ble dekket av sykepleier. –18,2 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –70,5 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter –2, 3 % av vaktene forble udekket.

19 Resultater Lier 2015 Øvre Lier hjemmetjeneste: –41,9 % av spl vaktene var ledige. –3,2 % av disse ble dekket av sykepleier. –32,3 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –29 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter –35,5 % ble ikke dekket.

20 Resultater Lier 2015 Resultater samlet for Lier kommune: –27,6 % av spl vaktene var ledige. –23 % av disse ble dekket av sykepleier. –3,5 % dekket av personell med annen høgskoleutdanning. –19,5 % ble dekket av personell med videregående utdanning

21 Resultater Lier 2015 Resultater samlet for Lier kommune forts: –38,9 % ble dekket med ufaglærte/ assistenter. –15 % ble ikke dekket.

22 Resultater Flesberg 2015 Flesbergtunet: –22,4 % av spl vaktene var ledige. –53,8 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. –46,2 % ble dekket av ufaglærte / assistenter.

23 Resultater Flesberg 2015 Hjemmesykepleien: –25,6 % av spl vaktene var ledige. –54,5 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. –45,5 % ble dekket med ufaglærte/ assistenter.

24 Resultater Flesberg 2015 Samlede resultater for Flesberg: –23,8 % av spl vaktene var ledige. –54,2 % av disse vaktene ble dekket av personell med videregående utdanning. –45,8 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter.

25 Resultater Flå 2015 Samlede resultater Flå: –5,9 % av spl vaktene var ledige –33,3 % av disse ble dekket av sykepleier. –66,7 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter, men da med sykepleier på hjemmevakt/bakvakt.

26 Resultater Hole 2015 Hjemmesykepleien: –22,7 % av spl vaktene var ledige. –30 % av disse ble dekket av sykepleier. –70 % av personell med videregående utdanning.

27 Resultater Hole 2015 Langtidsavdelingen: –31,6 % av spl vaktene var ledige. –75 % av disse ble dekket av sykepleier. –8,3 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –16,7 % ble dekket av ufaglærte/assistenter

28 Resultater Hole 2015 Rehab avdelingen: –41,2 % av spl vaktene var ledige. –100 % av disse ble dekket av sykepleiere. Samlede resultater for Hole: –29,3 % av spl vaktene var ledige. –65,5 % av disse ble dekket av sykepleier.

29 Resultater Hole 2015 Samlede resultater for Hole forts: –27,6 % av vaktene ble dekket av personell med videregående utdanning. –6,9 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter.

30 Resultater Hurum 2015 Klokkarstua helsetun: –36,1% av spl vaktene var ledige. –23,1 % av disse ble dekket av sykepleier. –46,2 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –30,8 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter.

31 Resultater Hurum 2015 Demens nord: –50 % av spl vaktene var ledige. –31, 3 % av disse ble dekket av personell med annen høgskole utdanning. –68,7 % ble dekket av personell med videregående utdanning.

32 Resultater Hurum 2015 Hjemmesykepleien. –15,2 % av spl vaktene var ledige. –100 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. Rehab: –77,8 % av spl vaktene var ledige.

33 Resultater Hurum 2015 Rehab forts: –100 % av de ledige vaktene ble dekket av personell med videregående utdanning. Demens sør: –50 % av spl vaktene var ledige. –91,7 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning.

34 Resultater Hurum 2015 Demens sør forts: –8,3 % av vaktene ble ikke dekket.

35 Resultater Hurum 2015 Samlede resultater for Hurum: –32,9 % av spl vaktene var ledige. –7,1 % ble dekket av sykepleier. –5,9 % ble dekket av personell med annen høgskole utdanning. –76,5 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –9,4 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter. –1,2 % av vaktene ble ikke dekket.

36 Resultater Kongsberg 2015 Skinnarberga helsehus: –31,8 % av spl vaktene var ledige. –35,3 % av disse ble dekket av sykepleier. –17,6 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –33,8 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter. –13,2 % av vaktene ble ikke dekket.

37 Resultater Kongsberg 2015 Hvittingfoss bo- og behandlingssenter: –38,1 % av spl vaktene var ledige. –8,3 % av disse ble dekket av sykepleier. –70,8 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –20,8 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter.

38 Resultater Kongsberg 2015 Samlede resultater for Kongsberg ( kun to av kommunens sykehjem er med i undersøkelsen): –33,2 % av spl vaktene var ledige. –28,3 % av disse ble dekket av sykepleiere. –31,5 % av vaktene ble dekket av personell med videregående utdanning. –30,4 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter. –9,8 % av vaktene forble udekket.

39 Resultater Røyken 2015 Hjemmetjenesten Midtbygda: –36,4 % av spl vaktene var ledige. –31,3 % av disse ble dekket av sykepleier. –18,8 % ble dekket av personell med annen høgskoleutdanning. –12,5 % ble dekket av personell med videregående utdanning.

40 Resultater Røyken 2015 Hjemmetjenesten Midtbygda forts: –34,4 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter. –3,1 % forble udekket. Legevakta: –36,5 % av spl vaktene var ledige. –5,8 % av disse ble dekket av sykepleier.

41 Resultater Røyken 2015 Legevakta forts: –47,4 % av vaktene ble dekket av personell med videregående utdanning. –36,8 % av vaktene ble ikke dekket.

42 Resultater Røyken 2015 Samlede resultater for Røyken (bare deler av pleie og omsorg er med i undersøkelsen): –36,4 % av spl vaktene var ledige. –25,5 % av disse ble dekket av sykepleier. –11,8 % ble dekket av personell med annen høgskole utdanning. –25,5 % ble dekket av personell med videregående utdanning. –23,5 % ble dekket av ufaglærte / assistenter. –15,7 % av vaktene ble ikke dekket.

43 Resultater Sigdal 2015 14,3 % av spl vaktene var ledige 100 % av disse ble dekket opp av sykepleiere.

44 Resultater Ål 2015 Stugu (sjukeheimsavd, langtid/demens): –5,7 % av spl vaktene var ledige. –66,7 % av disse ble dekket av sykepleier. –33,3 % forble udekket.

45 Resultater Ål 2015 Tunet/ Natt (sjukeheimsavd, korttid+natt): –15,5 % av spl vaktene var ledige. –66,7 % av disse ble dekket av sykepleier. –6,7 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter. –26,7 % ble ikke dekket.

46 Resultater Ål 2015 Heimetenesten: –15,8 % av spl vaktene var ledige. –83,3 % av disse ble dekket av sykepleier. –16,7 % ble dekket av ufaglærte/ assistenter.

47 Resultater Ål 2015 Samlede resultater for Ål: –13,3 % av alle spl vaktene var ledige. –73,3 % av disse ble dekket av sykepleier. –10 % av vaktene ble dekket av ufaglærte/ assistenter. –16,7 % forble udekket.


Laste ned ppt "Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 10 og 11 2015 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google