Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORDEN VISER VEJ BELLA CENTER KØBENHAVN 27-28 JANUAR Lydspor i Lydsti - Barnehagen som Læringsmiljø og Danningsarena Ask Barnehage - Presentasjon v/ Mona.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORDEN VISER VEJ BELLA CENTER KØBENHAVN 27-28 JANUAR Lydspor i Lydsti - Barnehagen som Læringsmiljø og Danningsarena Ask Barnehage - Presentasjon v/ Mona."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NORDEN VISER VEJ BELLA CENTER KØBENHAVN 27-28 JANUAR Lydspor i Lydsti - Barnehagen som Læringsmiljø og Danningsarena Ask Barnehage - Presentasjon v/ Mona E Rasmussen og Sigrid Hestnes

3 Presentasjonens form Denne presentasjon viser kun stikkord for framlegget. Selve presentasjonen er en billedmontasje i PowerPoint bestående av film, modeller, bilder og tekst – 10 minutter. Framlegget kan ikke sendes eller legges ved på grunn av filens innhold og størrelse. Stikkordene er ment å danne grunnlag for arbeidet i workshopen. Ask Barnehage - Presentasjon v/ Mona E Rasmussen og Sigrid Hestnes

4 Bakgrunn og presentasjon Inspirasjon fra Reggio Emilia – Filosofi og barnets 100 – språk og de estetiske fagområdenes betydning for barns læring og danning Barnet og dialogen med omgivelsene Betydningen av dialogen med omgivelsene for å forme seg som menneske. Sanseapparatet og hjernens perseptuelle og intellektuelle kapasitet Prosjektbasert læring – Prosjektmodell for læring – personalets kompetanse og ansvar i barnehets læring og danningsprosesser. Danningsbegrepet i samfunnet, i barnehagen og leken hva legger vi i begrepet og hvilken betydning har det. Forskningsprosjektet, observasjonsmateriale og refleksjon over funn – resultater og konsekvenser for det videre arbeidet Ask Barnehage - Presentasjon v/ Mona E Rasmussen og Sigrid Hestnes

5 Teori og praksis Macolm Ross`modell for skapende virksomhet forutsetning for skapende kontekster i barnas læringsmiljø og danningsarena Pedagoger som impulsskapere kontra kommersielle aktører hvilket ansvar og valg har pedagogene Naturen og Artefaktene hva påvirker oss til å skape og hva skaper vi av det vi påvirkes av. Sammenhengen mellom materiale og produkt Kunstinstallasjoner i barns læring- og danningsmiljø Pedagogen som impulsskaper. Sensitive kontekster og mulige utfall – hva kan vi forvente av prosjektet? Ask Barnehage - Presentasjon v/ Mona E Rasmussen og Sigrid Hestnes


Laste ned ppt "NORDEN VISER VEJ BELLA CENTER KØBENHAVN 27-28 JANUAR Lydspor i Lydsti - Barnehagen som Læringsmiljø og Danningsarena Ask Barnehage - Presentasjon v/ Mona."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google