Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2016 Clarion Hotel Energy Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2016 Clarion Hotel Energy Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2016 Clarion Hotel Energy Stavanger

2 Gjelder fra 1. november 2015 Vedtatt under IAAFs kongress i Beijing rett før VM. Gjeldende fra 1. November 2015. Det lages ikke ny norsk bok denne gang.

3 Endringer i alle kapitler Her vil bare tekniske regler bli omtalt Også endringer i kapitlene 1-4 Henviser til engelsk utgave av reglene

4 Endringsprosedyrer av reglene Kun helt prinsipielle forslag legges fram for kongressen. IAAFs styre, sammen med Teknisk komité vedtar øvrige endringer. Få praktiske endringer. Mange redigeringsendringer IAAFs styre vedtar endringer også mellom kongressene.

5 Regel 125 Overdommere Overdommer kan eksludere (rødt kort) en utøver direkte uten at det er gitt varsel (gult kort) på forhånd.

6 Regel 127 Banedommere Hvor en forseelse foregikk skal umiddelbart merkes. Kan gjøres på banen, på papir eller med elektronisk hjelpemiddel.

7 Regel 132 Stevnesekretær Det fastslås nå i reglene hvilke tegn/forkortelser som skal brukes i resultatlister og dommerprotokoller. DNSStartet ikke (did not start) DNFFullførte ikke (did not finish) NMIntet resultat oppnådd – teknisk øvelse DQ:Rxxx.xDiskvalifisert i henhold til regel xxx.x OGyldig forsøk høyde og stav XIkke gyldig forsøk teknisk øvelse -Hoppet/kaster ikke («Stått over»)

8 Regel 132 Stevnesekretær (forts.) rTrukket seg fra videre konkurranse QKvalifisert for neste runde etter krav eller plass qKvalifisert for neste runde etter tid eller utfyllende plass qRVidere til neste runde etter overdommers beslutning qJVidere til neste runde etter juryens beslutning >Kappgang – Advarsel for manglende knestrekk ~Kappgang – Manglende markkontakt YCGult kort YRCAndre gule kort RCRødt Kort

9 Regel 143 Drakt, sko og startnummer Dersom en utøver ikke følger standardene i denne regelen og/eller pålegg fra overdommer, skal vedkommende diskvalifiseres.

10 Regel 144 Assistanse til utøvere Medisinsk eller fysioterapeutisk assistanse i konkurranseområdet kan kun gjøres av arrangørens autoriserte og godt merket personell. I et spesielt avsatt område utenfor banen kan klubbens personell etter innhentet tillatelse fra arrangøren gjøre slik jobb.

11 Regel 144 Assistanse til utøvere All annen medisinsk assistanse etter innmarsj og før konkurransen er over er ikke tillatt etter denne regelen. Medisinsk assistanse gir ikke rett til utsatt forsøk. Dersom autorisert medisinsk personell pålegger en utøver å bryte konkurransen, så skal dette skje umiddelbart.

12 Regel 144 Assistanse til utøvere Diskvalifikasjon etter 144.3a (sekundering, utilbørlig fartsholding) kan skje uten forutgående gult kort. Bruk av mekaniske hjelpemidler kan bare brukes om det kan godtgjøres at det ikke gir fordeler i forhold til de som ikke bruker samme hjelpemiddel.

13 Regel 144 Assistanse til utøvere Funksjonærer og dommere skal ikke assistere utøvere på områder som ikke direkte er knyttet til vedkommendes rolle. (Råd og tips, indikering av satspunkt, info om avstander i løpsøveøser etc)

14 Regel 147 Felleskonkurranse for menn og kvinner I tekniske øvelser skal det føres separate resultatlister for hvert kjønn. I løp skal det resultatlisten for løpet indikeres kjønn for hver enkelt. I løp skal det ikke under noen omstendighet tillates at en utøver assisteres med fart av en utøver av det andre kjønn.

15 Regel 162 Starten Ved liggende start regnes ikke rykk som tyvstart dersom en utøver ikke mister kontakt med startblokk/bakken med hender eller føtter, selv om andre løpere løper ut grunnet rykket. Utøveren kan imidlertid tildeles et helgult disiplinært kort for uthaling av tiden/usportslig opptreden.

16 Regel 163 Konkurransen - løp Det er overdommerens oppgave å forsikre seg om at vindmåleren for løp er rett plassert.

17 Regel 168 Hekkeløp Det fastslås at alle løpere skal holde seg innenfor sin egen bane i hele løpet. (unntatt om vedkommende dyttes). En utøver skal diskvalifiseres hvis han direkte eller indirekte sparker ned eller vesentlig bringer ut av stilling en hekk i en annen bane.

18 Regel 166 Seeding, trekning etc Ved løp på delte baner og hvor det er flere baner enn utøvere som starter, så skal indre bane holdes tom.

19 Regel 170 Stafettløp Dersom et lag plukker opp en stafettpinne underveis som tilhører et annet lag, skal laget som plukker opp pinnen diskvalifiseres. Laget som mistet pinnen skal ikke straffes med mindre det er oppnådd en fordel.

20 Regel 180 Tekniske øvelser – Generell regel Ved stavhopptilløpet skal arrangøren sørge for egnet merking for hver 0,5m fra 2,5 til 5m fra 0-linjen og for hver meter fra 5 til 18m. Hvis av noen grunn en hopper blir hindret fra å gjøre sitt forsøk, kan overdommere bestemme at han får nytt hopp. Hoppet skal gjøres som neste hopp, overdommer bestemmer hvor mye tid som tilståes til forsøket.

21 Regel 182 Høyde Det er et mislykket forsøk om hopperen berører lista eller stativene i tilløpet uten å hoppe. Høydetilløpet skal være minimum 16 meter bredt og 15 meter langt. Internasjonalt skal minimum lengde være 25 meter

22 Regel 184 Horinsontale hopp – Generelle regler Det er overdommers oppgave å forsikre seg om at vindmåler er korrekt plassert.

23 Regel 200 Mangekamp Når mere enn 2 utøvere har lik poengsum, skal reglene om rekkefølge ikke anvedes. Plasseringen deles.

24 Regel 214 Merking av start og mål - innendørs På 800 meter kan delte baner brukes med inntil 2 utøvere i hver bane. På løp lenger enn 800 meter skal benyttes start fra felles buet strek.

25 Regel 230 Kappgang Standard distanser innendørs: 3000m og 5000m, utendørs: 5000m, 10km, 10000m, 20km, 20000m, 50km, 50000m. Som alternativ til diskvalifikasjon kan brukes en ordning med «Pit lane». Utøveren må stoppe her for et bestemt tidsrom når han henvises til det. Etterkommes ikke dette diskvalifiseres vedkommende.

26 Regel 252 Trail Ny «øvelse». Lik gamle dagers «Skogsløp», men fellesstart. Minst mulig asfalt og ikke mere enn 20%. Må merkes tilstrekkelig.

27 Regel 260 Verdensrekord Offisielle rekorder i følgende kategorier: –Verdensrekord –Verdensrekord u20 –Verdensrekord innendørs –Verdensrekord innendørs u20

28 Friidrettens håndbok 2014-utgave Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03, telefaks: 21 02 99 01 eller e-post: friidrett@friidrett.no. Friidrettens håndbok 2014-utgave Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03, telefaks: 21 02 99 01 eller e-post: friidrett@friidrett.no.

29 Internasjonal håndbok 2016-2017 utgave Original engelsk versjon kan kjøpes fra IAAF på e-post: info@iaaf.org.

30 Dommerutvalget på nett 1 2 3 4


Laste ned ppt "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2016 Clarion Hotel Energy Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google