Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum

2 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen Bingsfoss ungdomsskole, elevkantine Vesterskaun skole, gymsalen Melvold ungdomsskole, gymsalen Fjuk skole, gymsalen Haugtun skole, et klasserom 2

3 Jeg sier det med én gang: Alle stemmesedler skal stemples, ellers blir de forkastet! 3

4 Før valgdagen (stemmestyrets leder) Bestille servering til stemmestyret for begge valgdagene (varm og kald mat, drikke, kaffe, te osv.) Hente nøkkel hos rektor - nærmere avtaler - minne rektor på vaktmesters ansvar for å klargjøre valglokalet (stemmeavlukker med kurver, bord, stoler, osv.) Eventuelt innkalle stemmestyremedlemmer «i turnus», for det er lange dager – særlig mandag. Ved behov: Innkall flere medlemmer. 4

5 Frammøte Første valgdag, søndag: Utlevering av materiell i kommunestyresalen kl. 13.00 (stemmestyreleder + minst ett medlem) med bil. Frammøte i valglokalet kl. 13.15 for alle. Husk å ta med mobiltelefon og ha den påskrudd med lyd. Andre valgdag: Frammøte i valglokalet kl. 09.15 (husk å hente materiell som har vært oppbevart i rådhuset først). 5

6 Valglokalenes åpningstider Søndag kl. 16.00 - 20.00. Mandag kl. 10.00 - 21.00. De fleste valglokaler i landet holder nok åpent til kl. 21.00 på mandag. Noen kommuner har bare éndagsvalg, på mandag. 6

7 Tilrettelegging i valglokalet før åpning Dette er beskrevet i håndboka pkt. 3 og 10. Sørg for at alle stemmeavlukkene har kurver for alle stemmesedler til begge valg. (Brannvesenet heiser og firer flagg ved alle valglokaler.) 7

8 8

9 Åpning av valgtinget Det er ingen åpningserklæring som skal leses. Presis kl. 16.00 første valgdag åpner stemmestyrets leder dørene til valglokalet og sier f.eks.: «Klokka er 16, og som leder av stemmestyret i XXX krets erklærer jeg valgtinget for åpnet.» Andre valgdag: Ingen «seremoni», valghandlingen starter presis kl. 10.00. Sørg for å ha «100 %» presise klokker. 9

10 Avkrysningsblyant Antall kryss i manntallet h.h.v. på søndag og på mandag skal telles hver for seg og føres i stemmestyrets valgprotokoll. Bruk derfor blå blyant på søndag og rød blyant på mandag. 10

11 Spesielle regler i og i nær tilknytning til valglokalet Røykeforbud, stemmestyrets medlemmer: intet «partiarbeid» - ingen partimerker e.l., ingen forstyrrelser av valghandlingen, valgagitasjon er ikke tillatt i rom som velgeren må passere, men utendørs er det tillatt, ingen kontroll fra uvedkommende med hvem som møter fram for å stemme, heller ikke fra pressen. 11

12 Valgobservatører Se håndboka pkt. 20. Disse kan komme, anmeldt eller uanmeldt. De skal uansett vise en akkreditering (legitimasjon) på at de er formelt godkjente valgobservatører. Ta vel imot dem, svar på spørsmål, gi dem tilgang til stemmeavlukkene, osv. 12

13 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (1) Husk: Ikke stemmeseddelkonvolutt, men stempel på stemmesedlene. Men: Stemmeseddelkonvolutt skal brukes for velgere som også har forhåndsstemt, eller som ikke står i kretsens manntall. 1. Velgeren går til i et avlukke (evt. stiller seg i felles kø) og finner stemmesedler (til begge valg). 13

14 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (2) 2. Velgeren tar med stemmesedlene og går til manntallskontrollen for avkryssing. Velgeren viser legitimasjon – valgloven krever at velgeren viser gyldig legitimasjon. Stemmer denne, settes kryss i manntallet (blått på søndag, rødt på mandag). Dersom avkrysseren kjenner velgeren, er det unødvendig å be om legitimasjon. 14

15 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (3) 3. Avkrysseren stempler sedlene i eget felt, evt. ber velgeren snu seg til «stempleren», som påfører stempel (husk i så fall god kommunikasjon mellom dere to). NB: Velgeren skal selv holde sedlene, funksjonæren skal forsøke å unngå å berøre dem (se håndboka pkt. 6.4). 15

16 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (4) 4. Velgeren legger de stemplede sedlene i urna, og er ferdig med sitt valg. Valgurna må stå umiddelbart ved siden av manntalls- og stemplebordet. Stemmene til begge valg (kommunestyre- og fylkestingsvalg) skal i én og samme valgurne. Noen velgere vil bare avgi stemme til ett av valgene (= bare én stemmeseddel), og dét er selvsagt helt OK. 16

17 Eksempler på stemmesedler Stemmeseddelen gir tydelig anvisning på hvordan velgeren skal behandle den og hvilke endringer man som velger har anledning til å gjøre. Det er forskjellige regler for hvilke endringer velgeren kan gjøre på stemmesedlene til kommunestyrevalget og til fylkestingsvalget. Stemmesedlene til kommunestyrevalget er rosa, og til fylkestingsvalget blå. Stempelet skal påføres i et eget felt. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Husk – Pass på Ikke noe krav om å vise valgkort (selv om slike er sendt ut), men velgeren skal legitimere seg. Pass på at det ikke danner seg kø rett foran avlukkene. Sett opp køordnere/ «sluser» for å lede velgerne riktig vei. Ingen må ta med seg stemplet stemmeseddel og gå. 22

23 Velgere som har forhåndsstemt (§ 31 i forskriften) Disse er allerede avkrysset i manntallet. De kan ikke stemme om igjen, men skal allikevel ikke avvises. Skal ikke krysses av i manntallet, men stemmesedlene skal stemples. Velgeren får utlevert brun stemmeseddelkonvolutt, legger sedlene i den og limer igjen. Funksjonæren legger konvolutten i en omslagskonvolutt for slike stemmer, fyller ut feltene på konvolutten og limer den igjen. Omslagskonvolutten legges i en egen felles konvolutt for alle slike mottatte stemmer, som skal leveres til valgstyret, altså ikke i urna. 23

24 24

25 25

26 Fremmede stemmer (valgloven § 9-5 nr. 4) Velgeren hører til i en annen stemmekrets, eller i krets 00. Disse finnes ikke i kretsmanntallet, men skal allikevel ikke avvises. Skal naturlig nok ikke avkrysses i manntallet. Stemmesedlene stemples. Velgeren får utlevert brun stemmeseddelkonvolutt, legger sedlene i den og limer igjen konvolutten. Funksjonæren legger konvolutten i en omslagskonvolutt for slike stemmer, fyller ut feltene på konvolutten og limer den igjen. Omslagskonvolutten legges i en egen felles konvolutt for alle slike mottatte stemmer, som skal leveres til valgstyret, altså ikke i urna. 26

27 Velgere som ikke finnes i manntallet i noen krets i Sørum (valgloven § 9-5 nr. 4) Disse finnes ikke i kretsmanntallet, men skal allikevel ikke avvises. Skal naturlig nok ikke avkrysses i manntallet. Stemmesedlene stemples. Velgeren får utlevert brun stemmeseddelkonvolutt, legger sedlene i den og limer igjen konvolutten. Funksjonæren legger konvolutten i en konvolutt for slike stemmer, fyller ut feltene på konvolutten og limer den igjen. Omslagskonvolutten legges i en egen felles konvolutt for alle slike mottatte stemmer, som skal leveres til valgstyret, altså ikke i urna. 27

28 Velgere med nedsatt bevissthet Alle skal få stemme uten noen form for særbehandling, uansett velgerens tilstand. 28

29 Velgere med funksjonshemninger (valgloven §§ 9-5 nr. 5 og 9-6) Disse har krav på spesiell tilrettelegging: Kan få stemme utenfor valglokalet (håndboka side 13). Kan få hjelp inne i stemmeavlukket og ellers i valglokalet av et av stemmestyrets medlemmer og evt. av en annen person/ledsager/personlig assistent i tillegg. Ingen krav til alder hos denne personen (håndboka side 13 - 14). NB: Taushetsplikt for alle hjelperne! 29

30 Man finner ikke velgeren noe sted i kommunens manntall (1) for ung? bodd lenge nok i Norge? bosatt og manntallsført i annen norsk kommune? flyttet til Sørum etter 30. juni i år, dvs. registrert i folkeregisteret i Sørum etter 30. juni? feilaktig uteglemt fra manntallet? Obs: hadde de annet etternavn før 30. juni? Spør om dét, og let på dette navnet hvis så er tilfellet. 30

31 Man finner ikke velgeren noe sted i kommunens manntall (2) Ta velgeren til side og finn ut av grunnen til at vedkommende ikke finnes i manntallet. Alt etter hva grunnen er, finner man ut hvordan velgeren/stemmen skal behandles (håndboka side 10 - 12). 31

32 Når skal valghandlingen avsluttes? Presis kl. 20 på søndag og kl. 21 på mandag stenges dørene, slik at ingen nye velgere slipper inn. De som allerede er i valglokalet eller i stemmekø utenfor valglokalet idet dørene stenges, skal få avgi stemme. (Prøv å få alle inn kl. 20 / 21 og steng så dørene.) 32

33 Søndag etter kl. 20 Tell antall (blå) kryss i manntallet for stemmer avgitt på søndag og før tallet inn i stemmestyrets valgprotokoll, felt C 1, «registrerte kryss i manntall søndag». Antall stemmesedler i valgurna/urnene skal ikke telles på søndag. 33

34 Oppbevaring av valgmateriell natt til mandag Følgende skal forsegles og bringes til rådhuset, snarest mulig etter at valglokalet er stengt på søndag: urner med stemmer i Samt: avkrysningsmanntallet valgstempelet/-stemplene stemmestyrets valgprotokoll eventuelt mottatte stemmer i særskilt omslag Legg dette i en tom valgurne merket med kretsens navn. Alt annet kan etterlates i valglokalet. 34

35 Mandag morgen De samme som leverte valgmateriellet i rådhuset søndag kveld, henter det igjen mandag morgen. Alt som ble levert skal hentes og tas med til valglokalet igjen. Stemmestyrets medlemmer og alt materiell må være på plass i valglokalet senest kl. 09.15. Valglokalet åpner presis kl. 10.00, og dag 2 forløper nøyaktig som dag 1. Fortsett gjerne med samme valgurne som ble påbegynt på søndag. Bruk rød blyant til avkryssing i manntallet. 35

36 Stemmestyrets valgprotokoll Denne skal fylles ut først når andre valgdag (mandag) er over, ingen ting skal protokolleres på søndag, bortsett fra antall kryss i manntallet på søndag. Post A2 (møtende medlemmer i stemmestyret) kan gjerne fylles ut i løpet av valgdagen. Den skal helt til slutt mandag kveld, når den er ferdig utfylt, undertegnes av hele stemmestyret, dvs. de som er til stede der og da. 36

37 Og så vises stemmestyrets valgprotokoll. 37

38 Etter kl. 21 på mandag (1) Stemmestyret skal foreta foreløpig opptelling (grovtelling) av stemmene. Antall (røde) kryss i manntallet fra mandagsvalget telles. Føres inn i valgprotokollen (C 1, mandag). Kryssene fra søndag og mandag summeres og føres inn i C 1, total. Urnene åpnes, stemmesedlene i urnene brettes ut, telles og legges i partivise bunker, kommunestyrevalg for seg, fylkestingsvalg for seg. Antallet stemmesedler som var i urna/urnene protokolleres (C 1, stemmesedler i urnen), inkludert blanke sedler og «tvilsomme». Stemmesedlene fordeles partivis uten hensyn til om de er rettede eller urettede. Antall stemmer pr. parti/valgliste for begge valg protokolleres (C 2). 38

39 Etter kl. 21 på mandag (2) «Tvilsomme stemmer» (bl.a. blanke og uten stempel) legges samtidig til side. Antall slike protokolleres (C 1) og legges i en egen konvolutt som merkes med innholdet og kretsens navn. Stemmestyrets leder ringer inn stemmetallene i tabell C 2 til valgstyret i rådhuset så raskt som overhodet mulig.Ring til tlf. 93 42 39 59 (eventuelt. 63 86 97 67). Stemmesedlene legges pent ned i urner igjen. Fylkestingsvalgsedler for seg, kommunestyrevalgsedler for seg. Ikke brett sedlene, legg ned parti etter parti uten noe skilleark mellom partiene. Urnene forsegles. Stemmestyrets valgprotokoll fullføres og undertegnes av hele stemmestyret. 39

40 Etter kl. 21 på mandag (3) Følgende legges i en tom valgurne, som forsegles og merkes «Forseglet materiell» + kretsens navn: Stemmestyrets valgprotokoll. Valgstempelet/-stemplene. Avkrysningsmanntallet. Konvolutten med stemmer som er lagt i særskilt omslagskonvolutt (fremmede osv). Konvolutten med blanke stemmer og «tvilsomme» stemmer. 40

41 Transport VIKTIG! Alt dette bringes raskest mulig til rådhuset av to stemmestyremedlemmer som ikke har forseglingsmateriell, så fort de foregående punktene er gjennomført. Avleveres på anvist sted i 2. etasje i rådhuset. 41

42 Annet materiell Ubrukte stemmesedler, ubrukte brune valgkonvolutter, annet rent søppel eller ting som er blitt «søppel» i løpet av valgdagene legges i søppelsekker eller esker og kjøres til rådhuset (2. etasje) av et hvilket som helst medlem av stemmestyret, etter at oppryddingen i valglokalet er ferdig. Alt annet «bevaringsverdig» materiell legges i esker eller tomme valgurner og kjøres til rådhuset av et hvilket som helst medlem av stemmestyret, etter at oppryddingen i valglokalet er ferdig. Alt dette materiellet kan gjerne kjøres i én og samme bil av samme person/personer. Vaktmester rydder sammen avlukker, bord og stoler neste dag. 42

43 Praktiske saker og ting (1) Fyll ut i valgprotokollen hvem som har deltatt i stemmestyret h.h.v. søndag og mandag (alle får møtegodtgjørelse pr. dag på grunnlag av denne), lever evt. reiseregninger, ta pauser når det er stille perioder, sjekk stadig at det er stemmesedler for alle partier i stemmeavlukkene, legg ut kun små bunker stemmesedler om gangen (det hender at folk stjeler lister for partier de ikke liker), ingen stemmeseddel skal legges direkte inn i en omslagskonvolutt (det skal alltid være en brun stemmeseddelkonvolutt også), blir det tomt for noe? Ring 93 42 39 59 og rekvirér nytt før det blir helt tomt. 43

44 Praktiske saker og ting (2) Stemmestyrene består av langt flere medlemmer enn ved tidligere valg. Stemmestyrets leder kan derfor trygt sette opp «turnusliste» og be noen møte på formiddagen mandag, f.eks. fram til kl. 16, og andre fra kl. 16. Det bør være flere til stede etter kl. 16 enn på formiddagen mandag. Det er mest pågang av velgere på søndag og på mandag ettermiddag. Alle bør være til stede hele søndag og ved avslutning av valgdagen mandag. 44

45 Også kirkevalg Også i år finner valg til de kirkelige organer sted til samme tid og på de samme skolene som kommunestyre- og fylkestingsvalget, men i eget rom. Vi har ingen ting med kirkevalget å gjøre, bare sørg for at skilting osv. er så god at velgerne ikke er i tvil om hvor de skal gå for å komme til lokalet for kommunestyre- og fylkestingsvalget. 45

46 Spørsmål? 46

47 Og før vi går hjem, samler stemmestyrets ledere stemmestyrene sine for en kort prat. 47

48 Ha et godt valg! (Ring hvis dere lurer på noe.) 48


Laste ned ppt "Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google