Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bil i Regnskapet 1. Bruk av privatbil i næring, skatt og moms 2. Bil i aksjeselskap – ansatt og selskap, skatt og moms 3. Næringsbil i enkelpersonforetak,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bil i Regnskapet 1. Bruk av privatbil i næring, skatt og moms 2. Bil i aksjeselskap – ansatt og selskap, skatt og moms 3. Næringsbil i enkelpersonforetak,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bil i Regnskapet 1. Bruk av privatbil i næring, skatt og moms 2. Bil i aksjeselskap – ansatt og selskap, skatt og moms 3. Næringsbil i enkelpersonforetak, skatt og moms

2 Bruk av privatbil i næring Enkeltpersonforetak Skatt: Fradrag for inntil 6000 km pr bil etter sats (4,10 i 2015 og kanskje 3,80 i 2016). Skattemessig sjablon. Dette gjelder uavhengig av type bil, varebil etc. Trenger ikke kjørebok for å få fradraget. Skattyter må sannsynliggjøre at han/hun har brukt privatbilen antall km i næring. Fradrag for utbedring av bilskade/bonustap oppstått under kjøring i næring Fradrag for utgifter til bompenger, parkering, piggdekkavgift mv

3 Bruk av privatbil i næring Enkeltpersonforetak Moms: Normalt ikke momsfradrag på driftsutgifter/kjøp. Unntak: hvis privatbilen som brukes i næring er Varebil klasse 2 og Har grønne skilter = Momsfradrag etter faktisk bruk i avgiftspliktig virksomhet. Eks: Bruker bilen 6000 km i næringsvirksomheten og 4000 privat. ): 60 % momsfradrag på kjøp (nybil) og driftsutgifter. (NB: må bokføres løpende, så tilbakeføres ved årets slutt slik at ikke kostnaden blir med i regnskapet – bokføring skjer bare for momsspesifikasjonen sin del.)

4 Firmabil – ansatt i AS Har den ansatte i AS firmabil: Moms for aksjeselskapet: Varebil kl 2+ grønne skilter, AS kan få fradrag for momsen etter hvor mye som bilen faktisk brukes i avgiftspliktig virksomhet. Skatt: (fordelsbeskatning for den ansatte). Hovedregel: 2015 tall: Bilens listepris som ny inntil 286.000 x 30 % = 87.960 overskytende x 20 % = Eks: listepris 400.000. Privat fordel ny bil: 286.000x30 % +114.000x20 % =110.760 i inntektstillegg på den ansatte. Hvis man kjører over 40.000 multipliseres listeprisen med 0,75. Hvis det er el-bil multipliseres listeprisen med 0,5. Er bilen over tre år pr 1.janurar multipliser listeprisen med 0,75.

5 Firmabil – ansatt i AS Skatt: (fordelsbeskatning for den ansatte). Hovedregel: 2016 tall: Bilens listepris som ny inntil 293.200 x 30 % = 87.960 overskytende x 20 % = Eks: listepris 400.000. Privat fordel ny bil: 293.200x 30 % +106.800x20 % =109.320 i inntektstillegg på den ansatte. Hvis man kjører over 40.000 multipliseres listeprisen med 0,75. Hvis det er el-bil multipliseres listeprisen med 0,5. Er bilen over tre år pr 1.janurar multipliser listeprisen med 0,75.

6 Firmabil – ansatt i AS Skatt: (fordelsbeskatning for den ansatte). Unntak nr 1: (gjelder fra 2016) 1.Hvis det er en varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg og 2. Den som bruker bilen har «et tjenstlig behov» for denne type bil. Sjablong for inntektsføring skal reduseres med 50 % oppad til kr 150.000. (El-biler får ikke denne reduksjonen). Eks: Bilens listepris kr 400.000 -150.000 = 250.000 x 30 % = 75.000 Privat fordel blir da kr 75.000 i inntekt.

7 Firmabil – ansatt i AS Skatt: (fordelsbeskatning for den ansatte). Unntak nr 2: (gjelder fra 2016) 1.Hvis det er en varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg og 2. Den som bruker bilen har «et tjenstlig behov» for denne type bil. - Hvis du har elektronisk kjørebok og på den måten kan dokumentere at bilen bare bruks x antall kilometer privat. Kan du få privat fordel som x antall kilometer privat bruk x 3,40 i istedenfor sjablong.

8 Firmabil – ansatt i AS Skatt: (fordelsbeskatning for den ansatte). Unntak nr 3: (gjelder fra 2016) 1.Hvis det er en varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg og 2. Den som bruker bilen har «et tjenstlig behov» for denne type bil. Skattefri, sporadisk bruk av arbeidsgivers bil er satt til maksimalt 10 dager og inntil 1000 km. Begge vilkår må være oppfylt. Må dokumenters med elektronisk kjørebok.

9 Næringsbil i Enkeltpersonforetak Moms for Enkeltpersonforetaket: Varebil kl 2+ grønne skilter, AS kan få fradrag for momsen etter hvor mye som bilen faktisk brukes i avgiftspliktig virksomhet. Skatt: Den næringsdrivende får utgiftsført alle driftsutgiftene inkl. avskrivninger. Brukes bilen privat, skal eier tilleggs en inntekt for privat bruk eller få reduksjon av kostandene. Samme sjablong som i As: Eks: listepris 400.000, privat fordel i 2016: 109.320 Alternativt kan de velge å tilbakeføre 75 % av faktisk kostander samt 17 % lineære avskrivninger. Dette er ofte gunstig.

10 Næringsbil i Enkeltpersonforetak Skatt: (fordelsbeskatning for den ansatte). Unntak nr 1: (gjelder fra 2016) 1.Hvis det er en varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg og 2. Den som bruker bilen har «et tjenstlig behov» for denne type bil. Sjablong for inntektsføring skal reduseres med 50 % oppad til kr 150.000. (El-biler får ikke denne reduksjonen). Eks: Bilens listepris kr 400.000 -150.000 = 250.000 x 30 % = 75.000 Privat fordel blir da kr 75.000 i inntekt. Alternativt: Tilbakeføring 75 % av driftskostnader og 17 % lineæreavskivninger

11 Næringsbil i Enkeltpersonforetak Skatt: (fordelsbeskatning for den ansatte). Unntak nr 2: (gjelder fra 2016) 1.Hvis det er en varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg og 2. Den som bruker bilen har «et tjenstlig behov» for denne type bil. - Hvis du har elektronisk kjørebok og på den måten kan dokumentere at bilen bare bruks x antall kilometer privat. Kan du få privat fordel som x antall kilometer privat bruk x 3,40 i istedenfor sjablong.


Laste ned ppt "Bil i Regnskapet 1. Bruk av privatbil i næring, skatt og moms 2. Bil i aksjeselskap – ansatt og selskap, skatt og moms 3. Næringsbil i enkelpersonforetak,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google