Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles strategi for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen ATM-rådsmøte 22.06.2015 Helene Justad, ordfører i Lier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles strategi for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen ATM-rådsmøte 22.06.2015 Helene Justad, ordfører i Lier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles strategi for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen ATM-rådsmøte 22.06.2015 Helene Justad, ordfører i Lier

2 FELLES STRATEGI FOR INNFARTS- OG PENDLERPARKERING I BUSKERUDBYEN I Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 heter at det skal legges til rette for pendlerparkering med gode overgangsmuligheter til kollektivtransport I skisse til Buskerudbypakke 2 av 23. juni 2014 heter det: “Det er en forutsetning at alternativt transporttilbud må styrkes før bompenger blir innført; herunder pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud og tilbud for sykkel”. ATM-utvalget vedtok 17.10.2014 at det skal utarbeides en felles strategi for innfarts- og pendlerparkering for Buskerudbyen. Belønningsmidler i BBP1 handlingsplan 2014- 2017 inneholder konkrete tiltak for pendlerparkering

3 FELLES STRATEGI FOR INNFARTS- OG PENDLERPARKERING I BUSKERUDBYEN “Formålet med innfarts- og pendlerparkering er å legge til rette for bruk av kollektivtransport på hoveddelen av reisen.” Etterspørselen etter innfarts- og pendlerparkering kan forventes å øke ved innføring av bompenger. Strategien vil være grunnlag for prioritering av tiltak for Buskerudbypakke 1(belønningsmidler 2016 og 2017) og revidert Buskerudbypakke 2.

4 FELLES STRATEGI FOR INNFARTS- OG PENDLERPARKERING I BUSKERUDBYEN Foreløpige forslag til prinsipper: 1.Primært legge til rette for at hovedreisen kan foregå med kollektivtransport, sekundært som samkjøring for å avlaste vegnettet for biltrafikk 2.Fange opp bilister så tidlig som mulig på reisen

5 FELLES STRATEGI FOR INNFARTS- OG PENDLERPARKERING I BUSKERUDBYEN

6 Mulig innhold i felles strategi: –Innfarts- og pendlerparkeringstilbudet som virkemiddel i det helhetlige transporttilbudet –Tilpassing til lokal situasjon og transportsystem, –Vi arbeider for et felles pris- og sonesystem for kollektivtrafikk – det påvirker folks reisevalg –Hvor og hvordan tilbudet bør videreutvikles i: by- og tettstedsentra med togstasjon (Drammen, Kongsberg, Mjøndalen, Hokksund), togstasjoner utenfor bysentra (Darbu, Lier st) og ved god overgangsmulighet til buss (Heiatoppen, Lerberg) –Hvem har ansvar for utvikling av tilbudet? –Vi må erstatte korter bilreiser med med gåing og sykling så ikke parkeringsplasser blokkeres de som kunne gått eller syklet

7 FELLES STRATEGI FOR INNFARTS- OG PENDLERPARKERING I BUSKERUDBYEN Framdrift DatoOrgan 12. juniOpplegg for arbeidet vedtatt av ATM-utvalget 22. juniATM rådet gir innspill til strategiarbeidet 27. augustFagrådseminar med drøfting av forslag til strategi 11. september Administrativ styringsgruppe anbefaler forslag til strategi 25. september ATM-utvalget anbefaler forslag til strategi og videre behandling i hovedutvalg for samferdselssektoren, kommunestyrer, bystyre og fylkesting.

8 FELLES STRATEGI FOR INNFARTS- OG PENDLERPARKERING I BUSKERUDBYEN


Laste ned ppt "Felles strategi for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen ATM-rådsmøte 22.06.2015 Helene Justad, ordfører i Lier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google