Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNGE OG RUS - AUSK. ALTA UNGDOMSSKOLE Alta ungdomsskole har pr. dato ca. 475 elever og ca. 70 ansatte Skolen består av 17 klasser (inneværende år 6 klasser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNGE OG RUS - AUSK. ALTA UNGDOMSSKOLE Alta ungdomsskole har pr. dato ca. 475 elever og ca. 70 ansatte Skolen består av 17 klasser (inneværende år 6 klasser."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNGE OG RUS - AUSK

2 ALTA UNGDOMSSKOLE Alta ungdomsskole har pr. dato ca. 475 elever og ca. 70 ansatte Skolen består av 17 klasser (inneværende år 6 klasser på 8. trinn) Unge og Rus er forankret i skolens årsplaner for 8. trinn. Alle lærerne på 8. trinn får være med på arbeidsseminar 1 mens elevene har hjemmearbeidsdag. Vedtatt i samarbeidsutvalget. Planleggingen av Unge og Rus-prosjektet starter allerede på arbeidsseminar 1. Enkelte team kommer veldig godt i gang her.

3 Iverksetting av Unge & Rus Ca. 2 uker blir satt av til prosjektet hos de fleste klassene Alt fra 20-30 timer Løse opp timeplanen, bruke teorifagene (Mange fags kompetansemål dekkes i prosjektet) Felles start og avslutning hver dag det jobbes med Unge & Rus. Lage vurderingskriterier Vurderingskriterier.docxVurderingskriterier fremlegg_elevenes mening.docx Vurderingskriterier.docxVurderingskriterier fremlegg_elevenes mening.docx Logg/regler Bærbare PC’er

4 Refleksjoner og erfaringer Alta ungdomsskole har gjennomført Unge & Rus siden 2004/2005, dvs. at dette er det 9. året vi gjennomfører prosjektet. Vi har gjort oss noen erfaringer i løpet av disse årene, og det at vi velger å fortsette å gjennomføre Unge & Rus hvert år sier noe om at dette er et prosjekt vi er fornøyd med og tror på. Elevene er fornøyd, de liker å jobbe nettbasert og de liker friheten de har under tema 5- elevens mening Lærerne er fornøyd blant annet fordi opplegget er ferdig, det trengs ikke så mye tid til planlegging- og ikke minst: de får en hel dag på arbeidsseminar! Foresatte har ved flere anledninger sagt at disse foreldremøtene er til stor nytte. En utfordring kan være å få foreldrene til å komme- spesielt på møte 1.

5 Gruppelederopplæringen Sosiallærer eller Unge & Rus-ansvarlig ved skolen har hatt ansvaret for å planlegge og gjennomføre gruppelederopplæringen i forbindelse med Unge & Rus. Innkalle 8. klassene til et info-møte om Unge & Rus Utlysningsskriv til alle 8.klassinger der elevene blir oppfordret til å søke gruppelederjobben. Elevene som ønsker gruppelederjobben skriver en søknad.Utlysningstekst gruppeledere.docxUtlysningstekst gruppeledere.docx Klasselærerne bestemmer/plukker ut hvem som blir gruppeledere.

6 Gjennomføring av gruppelederopplæringen De valgte gruppelederne blir fordelt på to-tre dager klassevis/teamvis. Det gis 1 dag med opplæring til hver enkelt. Opplæringen foregår på møterommet på administrasjonen. En del materiell blir delt ut til alle gruppelederne (kursmapper, «flyers», musematter o.l.). Gratis lunch blir gitt av skolen i skolens kantina.

7 Dagsplan for gruppelederopplæringen 0830-0930 Diskutere målsettingen med Unge & Rus Gjennomgå gruppeleders oppgaver, arbeidsmetoder, samarbeidsregler og loggføring. 0945-1030 Drøfte: Hva er en god gruppeleder? Hvordan lede gruppen? Hvordan får fram alles meninger? 1030-1120 Inndeling av grupper. Gruppelederne deler klassens elever i grupper. 1120-1150 Lunch i skolens kantina 1150-1400 Internett (www. Ungeogrus.no) Bli kjent med Unge & Rus på nett- velge ut enkelte oppgaver «surfe» på tema 5: elevenes mening- publikasjoner

8 Foreldremøter Presentasjon av prosjektet «Unge & Rus». Samarbeid mellom skole og hjem Styrke fellesskap med felles regler og klare grenser Styrke foreldrenes autoritet – tydelig voksenrolle Kompetanse til å snakke om bruk av rusmidler Forebygging Kunnskapsløftet – forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen

9 Foreldremøte 1 Møte mellom foresatte og skolen Viktig å få ut innkallingene slik at foresatte faktisk kommer Foreldremøteinnkalling.docxForeldremøteinnkalling.docx Presentasjon av prosjektet «Unge & Rus». Egen powerpoint-presentasjon ligger på www.ungeogrus.nowww.ungeogrus.no Klassevis med foreldrekontakter som ledere? Diskusjon om holdninger og praksis med bruk av rusmidler Avtale/kontrakt?

10 Foreldremøte- gruppeoppgave Det er viktig at gruppene holder fokus på holdninger og praksis overfor egne barn og unges utprøving av rusmidler Innetid Overnatting borte Hvis man ser en annens barn ruse seg Foreldres påvirkning på barns alkoholsyn Hvor får elevene alkoholholdningene sine Alkoholdebut Hvor mye prater vi med barna om alkohol Eventuelt Påstander foreldremøte.docxPåstander foreldremøte.docx Oppsummering i plenum (skriftliggjøres)

11 Foreldremøte 2 Presentasjon av prosjektet til elevene Elevenes meninger Gruppediskusjoner om avtale/kontrakt mellom elever/foresatte Muntlig/skriftlig kontrakt? Positive tilbakemeldinger fra foresatte

12 Integrering av fag i Unge og Rus I Kunnskapsløftet beskrives det å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig, kunne lese, kunne regne og bruke digitale verktøy, som grunnleggende ferdigheter i alle fag. Alle disse ferdighetene får elevene benyttet i arbeidet med Unge & Rus. En annen sentral faktor er samarbeid skole-hjem, og foreldredelen i Unge & Rus kan bidra til at dette samarbeidet styrkes og realiseres. Konkrete russpesifikke kompetansemål finner vi i naturfag og samfunnsfag, i tillegg til kompetansemål i forhold til helsefremmende arbeid i Kroppsøving og Mat og helse Når man gjennomfører Unge & Rus, kan man knytte arbeidet til flere kompetansemål i flere fag. Eks. skrive søknad i Norsk for å søke gruppelederjobben.

13 Elevens mening 2013 AUSK http://www.youtube.com/watch?v=f6rMqF0 VMgkhttp://www.youtube.com/watch?v=f6rMqF0 VMgk http://www.youtube.com/watch?v=gqhIWO _j_2g&list=UUqKUZ1inPwvUlmjoxbuHYfQ &index=1http://www.youtube.com/watch?v=gqhIWO _j_2g&list=UUqKUZ1inPwvUlmjoxbuHYfQ &index=1


Laste ned ppt "UNGE OG RUS - AUSK. ALTA UNGDOMSSKOLE Alta ungdomsskole har pr. dato ca. 475 elever og ca. 70 ansatte Skolen består av 17 klasser (inneværende år 6 klasser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google