Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lydighet i RIK Lydighet RIKHBU 2008. Innen lydighetsdelen i RIK ønsker dommeren å se: Entusiasme/arbeidsglede Presisjon Teknisk utførelse Helhetsinntrykk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lydighet i RIK Lydighet RIKHBU 2008. Innen lydighetsdelen i RIK ønsker dommeren å se: Entusiasme/arbeidsglede Presisjon Teknisk utførelse Helhetsinntrykk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lydighet i RIK Lydighet RIKHBU 2008

2 Innen lydighetsdelen i RIK ønsker dommeren å se: Entusiasme/arbeidsglede Presisjon Teknisk utførelse Helhetsinntrykk Lydighet RIK HBU 2008

3 Hunden gjør det som den får fordeler av! All lydighet starter med å skape et behov og dette behovet er en forsterker. –Kong, ball, bitepølse etc. –Mat: Pøls, godbit etc. –Sosialt EKSPEMEP PÅ EN FORSTERKER: Lydighet RIK HBU 2008

4 Så tidlig som mulig skal hunden skjønne at det er fordelaktig å søke kontakt med hundeføreren. Skap forventninger Hvor lett en hund lærer er individuelt og påvirkes i stor grad av: – Genetikk – Hundeførerens, instruktørens kunnskaper og dyktighet Lydighet RIK HBU 2008

5 Oversikt - Begreper POSITIV FORSTERKER POSITIV FORSTERKER Belønning, hunden får en positiv opplevelse. ATFERD ATFERD Handling, hva hunden gjør. PÅVIRKNING PÅVIRKNING En ytre omstendighet som hunden reagerer på. FEILFRI LÆRING Hundeføreren tilrettelegger læringssituasjonen slik at hunden ikke misslykkes. OPERANT BETINGING OPERANT BETINGING Læringspsykologisk begrep, erfaringslæring. NEGATIV FORSTERKNING NEGATIV FORSTERKNING Bortfall av ubehag når hunden gjør riktig. Lydighet RIK HBU 2008

6 Feilfri læring Betingelsene omkring treningen tilpasses hundens nivå i forhold til de mål vi selve har. Treningsopplegget tilrettelegges etter disse mål. Straff har ingen hensikt. Tre komponenter:  Påvirkning (Hjelp)  Atferd (Det hunden gjør)  Belønning (Positiv forsterkning) Lydighet RIK HBU 2008

7 Feilfri læring forts. Etter at læring er etablert reduseres man påvirkningen gradvis HUSK - det er kommandoordet som skal utløse atferden og ikke hjelpetiltakene. Hvor rask hundeføreren er til å forsterke positivt har vesentlig betydning for hvor raskt hunden lærer. (0,5 sekunders regelen) Lydighet RIK HBU 2008

8 Metodene Hunden skal spise av venstre hånd Andre forsterkere skal også komme venstre hånd Mat brukes for å lære hunden alle momentene Ball, kong etc. benyttes for å øke hundens tempo NB! Hvis man benytter ball eller kong for tidlig så kan dette ofte lede til stress og konflikter! Lydighet RIK HBU 2008

9 Grunnøvelsen fri v/fot Start med å la hunden spise av venstre hånd Led hunden til å gjøre riktig Forsterk med å gi hunden godbiten Gjentagelser nødvendig for at læringen skal synke inn i langtidsminnet Ved holdt - før hånden bakover og hunden vil sette seg raskere Lydighet RIK HBU 2008

10 Grunnøvelsen fri v/fot forts. Høyrevending, før hånden til høyre, på skrå foran maven Venstrevending, før hånden til venstre og fra kroppen Start og stopp på venstre bein Når hunden kan deler av øvelsen kan du begynne med å forsterke kun når hunden titter på deg. For noen kan godbit fra munnen være en god metode Kontakttrening trenes innledningsvis best fra grunnstillingen Lydighet RIK HBU 2008

11 Innkomst foran Hold godbiten foran maven Rygg bakover Gjenta og repetisjon Lydighet RIK HBU 2008

12 Sitt under marsj Starte fra grunnstilling Lær hunden sitt fra holdt - med kommando Bli sittende når vi går ifra Bruk av hjelpefører til å styre hunden Øk tempoet inntil at du kan kommandere sitt under marsj Repetisjoner Lydighet RIK HBU 2008

13 Dekk under marsj med innkalling Start på samme måte som sitt under marsj Del øvelsen i bli liggende og innkalling Avhengig av type hund – tren innkalling med hjelpefører Repetisjon Lydighet RIK HBU 2008

14 Apportering Start innlæring når hunden ”kan” noe lydighet, og kan sitte i front uten at noe skjer. Hunden sitter rolig – gi hunden apportbukken, hold hånden under haken slik at den ikke tygger. Hvis den slipper, bare prøv igjen. Ikke ris! La hunden så se forsterkeren. Kast forsterkeren når hunden har et fast, rolig grep i apportbukken. Gjentagelser Legg apportbukken på marken. Hold i forsterkeren – la hunden SELV finne ut at måten å få forsterkeren på er å ta opp apportbukken og komme i front. Belønn. Først når hunden KAN disse øvelsene kastes apportbukken og man trener på at hunden må sitte i ro inntil kommando er gitt Slipp – trenes til sist Lydighet RIK HBU 2008

15 Hopp og Møne Start på lavt høyde. Bruk hjelpeførere på hver side av hindret slik at hunden KUN kan hoppe og ikke gå ved siden av Bruk forsterker Gjentagelser Først når hunden er trygg på en høyde, høyer man hindret Ikke bruk tvang, hunden skal føle seg trygg Introdusere apporten når hunden kan hoppe på kommando Lydighet RIK HBU 2008

16 Fremadsendning Start på meget kort avstand. Alltid med forsterkeren ved målet (helt i slutten av banen) La hunden bli med når du legger forsterkeren – rygge noen meter. Animere og send hunden. Bruk alltid samme animering/forberedelse og prosedyre for øvelsen selv fra starten av innlæringen Avansere lenger og lenger fra forsterkeren etter hvert Tren i korrekt rekkefølge – dvs først apportering så fremadsendning Dekk fra avstand trenes gjerne parallelt, men ikke i samme øvelse. Bruk hjelpefører som lokker hunden. Kommandere dekk fra avstand. Belønne når hunden dekker. Når hunden KAN fremadsendning og kjenner igjen prosedyrene som leder til øvelsen kan dekken trenes sammen med dette. Lydighet RIK HBU 2008

17 Dekk med forstyrrelser Ha alltid hunden i langline – Dette vil på sikt fortelle hunden at den IKKE har mulighet å forlate plassen Forsterk riktig adferd – Gjør hunden trygg i øvelsen Gå i fra korte avstand, kort tid– øke avstand og tid Ev. korrigering kan ikke forekomme før hunden er trygg i øvelsen Repetisjon Variere avstand og tid Gjenta kommando ved inkomst til hunden og når du forlater hunden Repetisjon Lydighet RIK HBU 2008

18 Bruk av prosedyrer For å gjøre treningen forståelig for hunden og skape resultater i et fremtidig perspektiv må vi benytte prosedyrer i treningen Hunden må forstå hva den er med på og hva som skal skje Alltid de samme prosedyrene før trening og før du går inn på banen i en prøve eller konkurranse På denne måten etablerer ekvipasjen kollektiv trygghet og overraskelser unngås Lydighet RIK HBU 2008

19 Bruk av korrigeringer og ubehag I de fleste tilfeller hvor hunder får straff vet de ikke hvorfor! Det er stor forskjell på at hunden vet at den har gjort noe galt og at hunden vet hva den har gjort galt For å gjøre oss forutsigbare i hundens perspektiv må ubehag kun påføres hunden når denne vet den har vært ulydig Når du har korrigert hunden må du løse opp den spente situasjonen som har oppstått Sett deretter hunden i samme situasjon en gang til for å se om den har lært Lydighet RIK HBU 2008

20 Dersom resultatet ikke er blitt bedre har dette som regel sin årsak i følgende: Innlæringen har vært feil Hunden forsto ikke hvorfor den ble korrigert Korrigeringen har vært for svak Lydighet RIK HBU 2008


Laste ned ppt "Lydighet i RIK Lydighet RIKHBU 2008. Innen lydighetsdelen i RIK ønsker dommeren å se: Entusiasme/arbeidsglede Presisjon Teknisk utførelse Helhetsinntrykk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google