Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klassifikasjonssystemet. Latinske arts- og slektsnavn Klassifikasjonssystemet er internasjonalt Ved å bruke latinske navn, er navnet entydig uansett hvor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klassifikasjonssystemet. Latinske arts- og slektsnavn Klassifikasjonssystemet er internasjonalt Ved å bruke latinske navn, er navnet entydig uansett hvor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klassifikasjonssystemet

2 Latinske arts- og slektsnavn Klassifikasjonssystemet er internasjonalt Ved å bruke latinske navn, er navnet entydig uansett hvor du er i verden Det vitenskapelige navnet på en organisme skrives som «Slekt art», eks. menneske = Homo sapiens Dette systemet ble oppfunnet av den svenske biologen Carl von Linné

3 Løvetann har mange dialektnavn: saueblomst, gullbørste, kaffikopp. Eks. fra andre land: maskros (svensk), dandelion (engelsk) Et entydig latinsk navn: Taraxacum officinale

4 Klassifikasjonsnivåer Alle levende organismer deles i tre domener og seks riker Bakterier og arkeer er prokaryote, de har celler uten kjerne Virus er ikke med her, de regnes ikke som levende. Allikevel har også virus latinske navn

5 Klassifikasjonsnivåer I tillegg til domene og rike er det seks andre nivåer: –Rekke –Klasse –Orden –Familie –Slekt –Art Blåveis (Hepatica nobilis)

6 De seks rikene

7 Bakterier Et rike med stor variasjon Svært viktige for stoffkretsløpene på jorda Noen er sykdomsframkallende Den mest tallrike gruppen av organismer både med hensyn til antall organismer og antall arter Kan deles inn på flere måter: –etter form (spiriller, kokker, staver) –etter levevis (fotoautotrof, kjemoautotrof, heterotrof)

8 Arkeer Finnes i mange ekstremmiljøer Ikke sykdomsframkallende Vi vet lite om slektskap og klassifikasjon. Arkeer deles ofte inn etter levesett

9 Protister Et svært variabelt rike med både en- og flercellede eukaryote celler Mange organismer som ikke passer i plante-, dyre- eller soppriket er plassert her

10

11 Sopper Et stort og variert rike, tre hovedgrupper Det fins både store og flercellede og små og encellede sopper Alle sopper er heterotrofe og mangler klorofyll Mange sopper lever i symbiose, eks. mykorizza Noen sopper gir oss viktige medisiner Film: Muggsoppen penicilliumMuggsoppen penicillium

12

13 Lav Ikke et eget rike Symbiose mellom en sopp og en grønnalge, eller en sopp og en blågrønnbakterie Soppen er ofte en sekksporesopp og er helt avhengig av at algen eller bakterien skaffer organiske forbindelser Kartlav.

14 Planter Flercellede Skaffer seg energi ved fotosyntese (noen få unntak) Deles gjerne i de tre rekkene moser, karsporeplanter og frøplanter

15 Dyr Flercellede organismer som er heterotrofe De aller fleste dyr er insekter Stor variasjon, 17 ulike rekker

16 Livets tre Systematikk og evolusjon henger sammen Charles Darwin beskrev i sitt verk «Om artenes opprinnelse» hvordan han så for seg stadige forgreininger fra primitive til mer avanserte organismer skissert som et tre film: Verdens viktigste bokVerdens viktigste bok

17


Laste ned ppt "Klassifikasjonssystemet. Latinske arts- og slektsnavn Klassifikasjonssystemet er internasjonalt Ved å bruke latinske navn, er navnet entydig uansett hvor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google