Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svindel ved BankID. Bruk av BankID ●Nordmenns bruk av BankID 3 318 323 personer har BankID 698 425 har BankID på mobil 306 brukersteder med BankID ●Bruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svindel ved BankID. Bruk av BankID ●Nordmenns bruk av BankID 3 318 323 personer har BankID 698 425 har BankID på mobil 306 brukersteder med BankID ●Bruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svindel ved BankID

2 Bruk av BankID ●Nordmenns bruk av BankID 3 318 323 personer har BankID 698 425 har BankID på mobil 306 brukersteder med BankID ●Bruk av e-signatur er økende ●Økning av BankID-svindel PowerPoint template, March 2014 2

3 BankID – hva er det? ●Personlig elektronisk legitimasjon ●Banklagret BankID Fødselsnummer Kode fra kodebrikke Personlig valgt passord ●BankID på mobil Mobilnummer Fødselsdato Personlig PIN PowerPoint template, March 2014 3

4 De forskjellige situasjonene ●Misbruk i kundeforhold Kunde har opprettet konto Tredjeperson misbruker konto ●Misbruk utenfor kundeforhold Tredjeperson har opprettet konto i kundes navn (de nære relasjoners problem) Kunden får krav fra banken PowerPoint template, March 2014 4

5 Rettslig grunnlag for ansvar i kundeforhold ●Misbruk i kundeforhold Finansavtaleloven §§ 34-37 ●Hvem er ansvarlig for kundens tap? Finansavtalelovens system Bankens objektive ansvar Skyldners egenandelsansvar ●NB: EU-forslag (direktiv) på trappene Norske/skandinaviske særregler med ansvarsbegrensning ved grov uaktsomhet 95% får ikke medhold i Finansklagenemnda ved kortmisbruk PowerPoint template, March 2014 5

6 Rettslig grunnlag for ansvar utenfor kundeforhold ●Finansavtaleloven? ●Avtale om BankID? ●Alminnelig erstatningsrett? PowerPoint template, March 2014 6

7 Borgarting lagmannsrett, 06.10.14 ●Rettens vurdering: Avtale om BankID – usikkert ansvarsgrunnlag Søknad om lån – ikke en «uautorisert betalingstransaksjon» - faller utenfor finansavtalelovens reguleringer Ved forsett – kunden er i alle tilfelle være erstatningsansvarlig ●Konsekvenser av dommen? PowerPoint template, March 2014 7

8 Bankenes rutiner ved svindelsaker? ●God informasjon til kundene – info på nettsider ●Enkelt å rapportere – reklamasjonsskjema el ●Tett oppfølgning Innhenter opplysninger/dokumentasjon Gir frist for tilbakemelding PowerPoint template, March 2014 8

9 Hvilke forhold bør kartlegges? ●Banken Sikkerhetsrutiner fulgt? ●Kunde Tidsforløpet? Oppbevaringen? Oversikt over kravet? Politianmeldelse? ●Tredjeperson Identitet/relasjon? Tilegnelse? Historikk? PowerPoint template, March 2014 9

10 Sannsynliggjøre ansvar ●Det er banken som må sannsynliggjøre…(bevisbyrde) ●Hvor ligger terskelen for ansvar? ●Helhetsvurdering ●Pågang mot skyldner eller tredjeperson eller begge deler? PowerPoint template, March 2014 10

11 Svindel ved nettkjøp

12 Aktuelt? ●10,7% av alle varer og tjenester vil kjøpes på nett i 2015 i Norge (ikke beregnet reiser og billetter) ●69 milliarder i omsetning (2014) ●40% av netthandelen i Norge gikk til utenlandske nettsider (2013) ●USA og Kina står for 55% av verdens netthandel PowerPoint template, March 2014 12

13 Nettsvindel ●Nettkunde mottar ikke vare ●Nettkunde mottar feil vare ●Nettkunde blir lurt på pris ●Selger retter ikke feil eller mangler ●Selger går konkurs Kan nettkunden gjøre disse innsigelsene gjeldende mot banken sin?? PowerPoint template, March 2014 13

14 Rettslig grunnlag for ansvar ●Finansavtaleloven § 54b første og annet ledd: «Ved kjøp kan forbrukeren overfor annen kredittgiver enn selgeren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han kunne gjøre gjeldende mot selgeren, såfremt kreditten er gitt etter avtale mellom selgeren og kredittgiveren. Ved siden av reklamasjon overfor selgeren etter kjøpslovens regler må kredittgiveren i tilfelle underrettes så snart det er rimelig anledning til det. » «Har forbrukeren pengekrav som etter første ledd kan gjøres gjeldende mot kredittgiveren, er kredittgiverens ansvar begrenset til det beløpet han har mottatt av forbrukeren i anledning kjøpet.» PowerPoint template, March 2014 14

15 Vilkår for finansavtaleloven § 54b Sentrale problemstillinger: ●Hvilket avtaleforhold gjelder mellom banken og kredittyter? ●Hvilke innsigelser kan gjøres gjeldende? ●Hvilket beløp plikter banken å erstatte? PowerPoint template, March 2014 15

16 Forutsetninger for bruk av bestemmelsen PowerPoint template, March 2014 16 Kredittyter (Utsteder ) Selger (nærings drivende) kreditthandel

17 Avtaleforholdet mellom kredittyter og selger PowerPoint template, March 2014 17

18 Tilbakebetalingskrav (chargeback) 18 Kjøper (kortholder ) Kredittyter (Utsteder ) Leverandør (Innløser ) Selger (brukersted Reklamasjon Krav Krav Krav KravKrav

19 Innsigelser fra kjøper Finansavtaleloven gir rett til å fremme pengekrav: ●ved mangelfull vare eller tjeneste ●ved forsinkelser ●ved urimelig overpris ●der varen er returnert, men ikke rettet ●der varen er returnert, men betaling er ikke tilbakeført ●der nettbutikken går konkurs PowerPoint template, March 2014 19

20 Hva plikter banken å tilbakeføre? ●Ansvaret er begrenset til det pengekravet forbrukerkjøperen har mot selger. ●Hva med omkostninger/merkostnader? PowerPoint template, March 2014 20

21 Rutiner ved svindelsaker på nett - oppsummering ●Kunde må reklamere til selger ●Kunde må underrette banken rimelig snart ●Kunden må rette krav/reklamasjonsskjema/klage til banken ●Kravet må vedlegges nødvendig dokumentasjon ●Banken behandle saken innen rimelig frist PowerPoint template, March 2014 21

22 Tvister Mellom kredittyter og forbruker: ●Finansklagenemnda for norske nettbutikker ●Forbruker Europa for utenlandske nettbutikker PowerPoint template, March 2014 22

23 Hvordan unngå useriøse nettaktører ●God informasjon fra bankene om sikker netthandel ●http://www.danskebank.no/nb- no/Privat/kort/raadgivning/Pages/Betalsikkert.aspxhttp://www.danskebank.no/nb- no/Privat/kort/raadgivning/Pages/Betalsikkert.aspx ●http://www.danskebank.no/nb- no/Privat/kort/raadgivning/Pages/Reklamasjon.aspxhttp://www.danskebank.no/nb- no/Privat/kort/raadgivning/Pages/Reklamasjon.aspx ●Forbrukerombudets liste over useriøse nettbutikker http://www.forbrukerombudet.no/2012/04/11042251.0 http://www.forbrukerombudet.no/2012/04/11042251.0 ●Sjekke domenet for nettbutikker på www.Whois.comwww.Whois.com ●Google firmanavn sammen med «fraud, scam og review» ●Ikke oppgi konto-og kortopplysninger før handelen skal gjennomføres ●Ikke gi fra seg andre personopplysninger som personnummer ●Ikke klikk på lenker i en e-post, logg inn ved å åpne eget vindu i nettleseren ●Aldri gi fra seg sensitiv informasjon i e-post 23


Laste ned ppt "Svindel ved BankID. Bruk av BankID ●Nordmenns bruk av BankID 3 318 323 personer har BankID 698 425 har BankID på mobil 306 brukersteder med BankID ●Bruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google