Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU i Europa og regionalutvikling Øyvind L Laderud Næringsrådgiver, Internasjonal rådgiver Rådmannens stab.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU i Europa og regionalutvikling Øyvind L Laderud Næringsrådgiver, Internasjonal rådgiver Rådmannens stab."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU i Europa og regionalutvikling Øyvind L Laderud Næringsrådgiver, Internasjonal rådgiver Rådmannens stab

2 Temaer Innledning om EUs Lisboa strategi – Forskning og FoU programmer i Europa Regionalpolitikk og utviklingsprogrammer Inngrep og arbeid med EU programmer; sammen med næringslivet

3 EUs reviderte Lisboastrategi !

4 Lisboastrategien – Forpliktende samarbeid på flere nivå; EU, MS, regionalt/lokalt nivå med mer Prioriterte områder:Prioriterte områder Knowledge and innovation for growth Making Europe a more attractive place to invest and work Creating more and better jobs 5 areas: Employment, human capital, r&d, services, administrative burden 4 priorities: Investing in education and research Freeing up SME’s and unlocking business potential Getting people into work Efficient, secure and sustainable energy

5 Hovedområder for Lisboastrategien; Effective Internal Market Free & fair trade Better regulation Improving European infrastructure Investing in Research & Development Boosting innovation Creating a strong industrial base More and better jobs Adaptable workforce Better education and skills

6 Forskningsutfordringer i Europa For lite forskning! Lisboastrategien: Mot 3% av EUs samlede BNP ! –I dag er innsatsen samlet 1,96% av BNP i EU –I USA: 2,59%, i Japan 3,12%, Korea 2,91% Bedre utnyttelse og kommersialisering av FoU resultater – økt konkurranseevne. Må øke FoU innsatsen i privat sektor. Europa har ikke nok forskere – i forhold den totale arbeidsstokken –Europa: 5.3 per 1000 ansatte –USA: 9 per 1000 ansatte –Japan:9,7 per 1000 Forskere som får sin utdanning i Europa reiser ofte andre steder for å arbeide. Gode forskere fra andre land fristes ikke nok av å jobbe i Europa –kvaliteten på forskning, visaproblemer eller arbeidstillatelser. Etterspørselen etter Europeiske FoU programmer er langt større enn tilbudet. Ansett som overkompliserte og tunge å administrere. Enklere i neste ?

7 Teknologiplattformer: Strategisk FoU behov i Europa innen ulike fag/områder Technology Platforms Med utgangspunkt i industrien/næringslivet samles alle interesserte/involverte til å identifisere viktige strategiske forskningsutfordringer for dette spesifikke fagområdet. Store bedrifter, SMB, bransjeorganisasjoner, universiteter/forskning, lokale/regional myndigheter, sluttbrukere. EU med i arbeidet. Skal sikre riktig retning og økt fokus på FoU i framtida og en bedre utnyttelse av ressurser. Det er etablert teknologiplattformer på en rekke områderteknologiplattformer Aeronautics, innovative medicines, next generation mobile phones, hydrogen and fuel cell technologies,

8 Rådet: Politisk enighet om en rekke nye initiativ og programmer fra 07 (07-13) 7. Rammeprogram for Forskning og utvikling (EC og Euratom) Strukturfondene 07 – 13 (guidelines) –European Regional Development Fund –Cohesion Fund –European Social Fund –European Territorial Cooperation Trans European Energy Networks Andre EU programmer går inn i nye perioder –Competitiveness and innovation programme- CIP –Media 2007 programme/ Culture –Citizens for EuropeCitizens for Europe –Lifelong Learning 07 – 13 (etterfølger programmene): Sokrates (Erasmus, Grundtvig, Comenius..) Leonardo da Vinci Jean Monnet programme

9 EUs 7. Rammeprogram for FoU, EUs 7. Rammeprogram for FoU, EUR 50 521 millioner, opprinnelig forslag: EUR 72 726 Dekker de fleste områder og er delt inn i prioriteringer og hovedkapitler: Cooperation EUR 32 292 millioner (redusert fra 44 432 ) Ideas EUR 7 460 millioner (redusert fra 11 862) People EUR 4 727 millioner (redusert fra 7 129 ) Capacities EUR 4 291 millioner (redusert fra 7 486 ) Non-nuclear actions of the Joint Research Centre – EUR 1 751 millioner (redusert fra 1 817 )

10 Øvrige tversgående prioriteringer Ideas EUR 7 460m Støtte grunnforskning på alle områder. Individuelle nasjonale eller transnasjonale team av forskere i konkurranse på Europeisk nivå. Banebrytende forskning. Etablering av et frittstående Europeisk Forskningsråd People EUR 4 727m Flere og bedre forskere. Utnytte potensiale i forskning og teknologi i Europa, samt nye tiltak for forskermobilitet. Capacities EUR 4 291mCapacities Infrastruktur for forskning; forskningsdrevne klynger; utvikle hele forskningspotensiale i EUs konvergensområder og utkanter; Infrastruktur for forskning Forskning til nytte for små og mellomstore bedrifter; “Science in Society” issues; støtte til en enhetlig fou- politikk/tiltak; horisontale aktiviteter i internasjonalt samarbeide.

11 Infrastruktur: ”Regions of Knowledge” Støtte utvikling av regionale forskningsdrevne næringsklynger –Universiteter/høgskoler, forskningsentra/institutter, industri/næringsliv, offentlige myndigheter (regionalt nivå, nærings/teknologiutviklingsselskaper…) Regionale/grenseregionale FoU analyser (behov, planer, tiltak for næringsklynger), koordinert med andre aktiviteter som har et bredere perspektiv med tanke på regionale innovative klynger –utvikling av et sett med virkemidler som kan adressere slike behov, inkludert å få godt utviklede FoU regioner til å ha ”mentorrolle” for regioner med mindre utviklet forskningsprofil Bedre tilgang til finansieringskilder for FoU, bedre integrasjon og koblinger mellom FoU aktører og institusjoner i den regionale økonomien.

12 Cooperation; EUR 32,292millioner Samarbeidsprosjekter – 9 tematiske områder (1) Health; 5,984Health; (2) Food, Agriculture and Biotechnology; 1,935Food, Agriculture and Biotechnology (3) Information and Communication Technologies; 9,110Information and Communication Technologies (4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies; 3,467Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (5) Energy; 2,265Energy (6) Environment (including Climate Change); 1,886Environment (including Climate Change); (7) Transport (including Aeronautics); 4,180Transport (8) Socio-economic Sciences and the Humanities; 607Socio-economic Sciences and the Humanities (9) Security and Space. 2,858Security and Space.

13 Å arbeide med EUs FoU programmer; viktige forutsetninger Ha ideer og ambisjoner ! –Ledelsen og de ansatte Ha noenlunde oversikt over forskningsområdet og ”state of the art” i EU Gjør deg kjent med de relevante dokumenter for ditt fagområderelevante dokumenter –EU –Fagkonferanser, tematiske områder, nyhetsbrev, Nettverk av gode partnere –Personlige nettverk innen fagområdet (tillit) –Bygge nettverk, sende folk på EU fagkonferanser –Bruke Cordis partner søkCordis Ha tilgjengelige ressurser til å arbeide med søknader –Støtte fra NFR og Kompetansefondet Ha kompetanse på 7. Rammeprogram på HiA –Økonomi, prosjekttyper, søknad, IPR, evalueringskriterier etcØkonomi, prosjekttyper, søknad, IPR, evalueringskriterier etc –Evaluatorer i 6. og 7. Rammeprogram –Events, eks: IST 2006, Forskningsrådets lansering av FP7 i november,eks: IST 2006Forskningsrådets lansering av FP7 Begynn med planleggingen nå; tema, hva, hvordan, hvem,Begynn med planleggingen nå

14 Regionalpolitikk og støtte til forskning EU midler til forskning og utvikling fins tilgjengelig gjennom et stort antall programmer også utenfor 7. Rammeprogram På grunn av reduksjon i opprinnelig budsjett ble fokus på forskning og innovasjon tydeligere i øvrige programmer Regional og utjevningspolitikken viktigste punkt ved siden av landbrukspolitikken. Utgjør rundt 1/3 av EUs budsjetter


Laste ned ppt "FoU i Europa og regionalutvikling Øyvind L Laderud Næringsrådgiver, Internasjonal rådgiver Rådmannens stab."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google