Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyre for Utredning Og Behandling Av Fall Geir Rørbakken Aust Agder sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyre for Utredning Og Behandling Av Fall Geir Rørbakken Aust Agder sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosedyre for Utredning Og Behandling Av Fall Geir Rørbakken Aust Agder sykehus

2 Fallprosedyre Bakgrunn Hvordan skal en god prosedyre være? Fall og synkope Prosedyren med EB grunnlag

3 Fallprosedyre Bakgrunn Kvalitetsutvalget NGF Demensutredning Fallutredning/behandling Forespørsel til miljøene Samarbeid Uforutsette hendelser…

4 Fallprosedyre Prosedyre Ikke for detaljert men tilstrekkelig omfattende EB vs erfaring Oppdatert Tilgjengelig Bok Dataversjon (PDA?) Hyperlinker

5 Fallprosedyre Fall other than as a consequence of the following: sustaining a violent blow, loss of consciousness, sudden onset of paralysis (as a stroke), an epileptic seizure..” “..an event which results in a person coming to rest inadvertently on the ground or other lower level, and other than as a consequence of the following: sustaining a violent blow, loss of consciousness, sudden onset of paralysis (as a stroke), an epileptic seizure..” Kellog International Working Group1987

6 Fallprosedyre Syncope usually leading to falling “Syncope is a symptom, defines as a transient, self- limited loss of consciousness, usually leading to falling. The onset of syncope is relatively rapid, and the subsequent recovery is spontaneous, complete, and usually prompt. The underlying mechanism is a transient global cerebral hypoperfusion” Task Force on Syncope Eur Soc Cardiology 2001

7 Fallprosedyre Separate prosedyre for fall og synkope ? Pasient uten “merkelapp” Multifaktoriell bakgrunn Vansker med anamnese Mangler observatør Kognitiv svikt Hierarkisk prosedyre? Akuttsituasjon vs elektiv utredning? Hyperkobling gir mulighet

8 Fallprosedyre Hensikt Sikre tilfredsstillende diagnostikk og behandling av gjentatte fall på spesialistnivå.

9 Fallprosedyre Bakgrunn Fall er hyppig blant eldre og gamle og ved siden av skader medfører gjentatte fall til funksjons svikt, redsel for nye fall og instituasjonalisering.

10 Fallprosedyre Forutsetninger Prosedyren gjelder for residiverende fall med samtidig forflytnigs- /mobilitetsvansker. Ved akutte fall hos gamle vil diagnostikk av eventuell skade, underliggene akutt sykdom og årsak til eventuell syncope ha første prioritet. Fall kan, som delir, være et uspesifikt symptom på akutt sykdom hos gamle.

11 Fallprosedyre Anamnese Omstendigheter ved fallet. Eventuelt komparentopplysninger dersom pasienten ikke husker hva som skjedde. Hvorfor husker pasienten ikke? Bevisthetstap? Endret mental tilstand etter fallet? Redsel for nye fall? Ledsagende symptomer.Svimmelhet (uspesifikk eller rotatorisk/gyratorisk vertigo?),hjertebank, sykdomsfølelse, symptomer som gir mistanke om blodtrykksfall, smerter, nyoppstått ørersus/hørselstap.

12 Fallprosedyre Hva gjorde pasienten like før fallet?Utløsende/forverrende forhold; forverres ved mørke? ved ujevnt underlag? ved hodebevegelse? forskjell ved opp-/nedforbakk? Konsekvenser for det daglige liv Medikamenter; nye? Alkohol?

13 Fallprosedyre Funksjonsvurdering ADL/IADL MMS syn/hørsel «get up and go test» 20 s kvalitativ observere hvordan pasienten kommer seg opp av/ned i stolen og hvordan pasienten går; hesitasjon, medbevegelighet, skrittlengde/-høyde, avstand mellom føttene, sidedeviasjon, ustøhet når pasienten vender etter 3m

14 Fallprosedyre undersøk om pasienten kan stå med parallelle bein, semitandem, tandem og ett ben fallprovokasjon-støt mot sternum, rotasjon i nakke, ekstensjon i rygg, strekke seg opp, bøye seg ned; adekvat postural respons?

15 Fallprosedyre Somatisk undersøkelse BT inkludert ortostatisk prøve bilyd cor og halskar føtter, tegn til feilstillinger i ledd, leddbevegelighet ernærings-status Veiledende undersøkelse: Hallpikes manøver ved mistanke om benign stillingsvertigo

16 Fallprosedyre Supplerende undersøkeølser Blodprøver som ved demensutredning samt CK, urin stix EKG CT Avhengig av funn/anamnese vurdere EEG 24 t-EKG, ECHO ENG, EMG MR av columna vippetest henvisning til annen spesialist (ØNH, nevrolog)

17 BALANSE Vansker med komme opp av/ned i stolmyopati, artritt, parkinsonisme/P.sykdom, ortostatisk hypotensjon, dekondisjonering Ustøhet ved nakkebevegelsedegenerative forandringer i C-columna, benign stillingsvertigo, nevronitt Ustøhet ved støt mot sternumparkinsinisme/p.sykdom, normal- trykkshydrocephalus, ryggproblemer, en rekke CNS sykdommer GANGE Redusert skritt-høydeCNS sykdommer, multippel sensorisk svikt (syn, hørsel,vestibular, proprioceptiv), redsel for å falle Ustøhet på ujevnt underlagredusert propriocepsjon, svakhet i ankelledd Ustøhet når vender under gangeparkinsonisme/P. sykdom, multippel sensorisk svikt, sykdom i cerebellum, hemiparese, synsfelts-utfall Økt sidedeviasjon ved gangesykdom i cerebellum, multippel sensorisk svikt, sensorisk eller motorisk ataxi

18 Fallprosedyre Behandling/oppfølging Gangvansker/falltendens hos gamle har ofte en multifaktoriell årsaksbakgrunn; intervensjon må derfor også være multifaktoriell. Behandlbare enkelttilstander vil likevel være viktig å oppdage.  Kirurgi (aktuelt ved f eks artroser og myelopatier)  Korrigere sansesvikt  Sanere medikasjon  Vit B 12 ved påvist mangel  Ernæring, henvise ernæringsfysiolog?

19 Fallprosedyre Henvisning til fysioterapeut. Trening, både styrke-, utholdenhets- og balansetrening er aktuelt, selv i høy alder, dersom pasienten er motivert «Safe-Hip» hoftebeskytter med dokumentert beskyttende effekt mot brudd hos gamle i institusjon Vurdere hjemmeforhold. Henvisning til ergoterapeut i bydelen for gjennomgang av «snublefeller» i hjemmet

20 Fallprosedyre Lenker Litteratur Get up and go IADL/ADL ……


Laste ned ppt "Prosedyre for Utredning Og Behandling Av Fall Geir Rørbakken Aust Agder sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google