Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva veit de om katolisismen frå før? Snakk saman to og to.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva veit de om katolisismen frå før? Snakk saman to og to."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva veit de om katolisismen frå før? Snakk saman to og to

2

3  Bibelen, trua på den treeinige Gud  felles med andre kristne  Stram oppbygging av kyrkja  Biskopar som leiarar  Paven øvst  Dei sju sakramenta  Dåp, konfirmasjon, nattverd, skriftemål, ekteskap, presteinnviing og salving av sjuke  Messa – katolsk gudsteneste  Andre viktige trekk: Jomfru Maria, helgenane, munkane og nonnene, og fornying av kyrkja

4 Paven Leiar i den katolske kyrkja, bur i Vatikanet Erkebiskopar /kardinalar Biskopar med særleg viktige leiaroppgåver, bur i storbyar, utnemnt av Paven Biskopar Rekna som etterfølgjarar av apostlane, utnemnt av Paven, utnemner prestar Prestar Berre menn, må leve i sølibat, held gudstenester og utfører sakramenta

5  Biskop i Roma, etterfølgjar til apostelen Peter  Øvste leiaren i kyrkja  Politisk leiar for Vatikanstaten  Minste sjølvstendige staten i verda, ligg midt i Roma, mindre enn ½ km2, 800 innbyggjarar, eige politi (Sveitsargarden), eigen radiostasjon.  Vatikankonsilet i 1869-1870 vedtok at Paven er ufeilbarleg  Val av ny pave

6  http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic= urn:x-mediadb:19094 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic= urn:x-mediadb:19094  http://video.vl.no/video/8499931/pave- frans-ikke-dom-homofile http://video.vl.no/video/8499931/pave- frans-ikke-dom-homofile  https://tv.nrk.no/program/KOID76005715/bil ledbrev-pave-frans-en-revolusjonaer https://tv.nrk.no/program/KOID76005715/bil ledbrev-pave-frans-en-revolusjonaer  http://www.nrk.no/norge/medlemsrot-i- den-katolske-kirke-i-norge-1.12215273 http://www.nrk.no/norge/medlemsrot-i- den-katolske-kirke-i-norge-1.12215273  http://www.nrk.no/ostlandssendingen/st.- sunniva-elever-trosser-skoleledelsen-_-gir- pengene-til-od-1.12626560 http://www.nrk.no/ostlandssendingen/st.- sunniva-elever-trosser-skoleledelsen-_-gir- pengene-til-od-1.12626560

7  Dåpen  Barnet får del i fellesskapet, innviast i kyrkja  Konfirmasjon (ferminga)  Stadfesting av dåpen, undervisning om læra i kyrkja  Nattverd (eukaristien)  Lever oppatt det som skjedde med Jesus  Skriftemål (forsoningssakrament)  Vedkjenner syndene for presten  Ekteskapet  Lovnad mellom mann og kvinne om truskap, kan ikkje oppløysast  Presteinnviing (ordinasjon)  Gjev prestar rett til å leie gudstenester og sakrament  Salving av sjuke  Bøn og trøyst for alvorleg sjuke

8  Alltid nattverd (eukaristi) – viktigaste hendinga  Kva søndag  Katolsk høgmesse (søndag føremiddag):  Song og faste svar  Brukar kroppen meir aktivt bøyer kne, gjer korsteiknet, fredshelsing  Lovsong  Skal engasjere alle sansane Korsong, røykjelse, prosesjon, vievatn  Vakket utsmykka kyrkjerom


Laste ned ppt "Kva veit de om katolisismen frå før? Snakk saman to og to."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google