Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Mai 2013 Forskning og kunstnerisk virksomhet. 2 Mai 2013 Forskningsmål Holder høyt internasjonalt nivå, noen i toppklasse Tydelig profil; støtter utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Mai 2013 Forskning og kunstnerisk virksomhet. 2 Mai 2013 Forskningsmål Holder høyt internasjonalt nivå, noen i toppklasse Tydelig profil; støtter utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Mai 2013 Forskning og kunstnerisk virksomhet

2 2 Mai 2013 Forskningsmål Holder høyt internasjonalt nivå, noen i toppklasse Tydelig profil; støtter utdanning og nyskaping Langsiktig og grunnleggende Etterspurt doktorgradsutdanning FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

3 3 Mai 2013 FORSKNING

4 4 Mai 2013 Forskning – vår grunnpilar NTNUs fundament: Teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil Faglig bredde Tverrfaglig samarbeid FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

5 5 Mai 2013 Forskningsproduksjon Enhet Doktorgrader Publikasjonspoeng Prosent publikasjoner på høyeste nivå (2) 22,421,221,921,021,7 Periodika, artikler Antologi, artikler Monografier FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

6 6 Mai 2013 Kunst på verdensscenen Prof. Anne Karin Furunes 2012: Utstilt i gallerier i USA og på Hong Kong International Art Fair. 2013: Utstillingen «Freedom fighters», en serie med portretter av kvinner fra Romani-folket, på Galleria Trigotto i Italia. Ph.d.-stipendiat Nomeda Urbonas 2012: Med Gediminas Urbonas utstillinger i nasjonalgalleriene på Island og i Latvia. Utstillinger i USA, England, Irland, Tyskland og Nederland. 2007: Sammen vinnere av internasjonal heder under Venezia-biennalen. FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

7 7 Mai 2013 Prisbelønt arkitektur FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET Tyin Tegnestue – Yashar Hanstad og Andreas G. Gjertsen. Tidligere studenter, nå ansatte ved NTNU. Vant i 2012 Global Award for Sustainable Architecture, European Prize for Architecture, Archdaily Building of the Year og Norsk Forms pris for unge arkitekter. Studiesenter for barn i Tacloban på Filippinene – Arkitektstudentene Alexander E. Furunes, Ivar S. Tutturen og Trond H. Hegvold. Publikumspris i Architizer A+ Awards. Rake visningsrom – Visningsrom for kunst og arkitektur i Trondheim. Oppført av studentwork- shopen TreStykker, ledet av ansatte og studenter ved NTNU. Nominert til EUs pris for fremragende samtidsarkitektur i Studiesenteret i Tacloban. Foto: Nelson Petilla

8 8 Mai 2013 NTNUs ph.d.-utdanning 2381 kandidater i NTNUs ph.d.-programmer (2011) 51 doktorgradsprogrammer Forskerskoler der NTNU er involvert, eksempler: - Nanoteknologi for mikrosystem - Lærerutdanningene - Medisinsk bildedannelse - Tekst – Bilde – Lyd – Rom - Språkvitenskap og filologi - Biosystematikk - Innovasjon (NORSI) FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

9 9 Mai 2013 Avlagte doktorgrader NTNU Avlagte doktorgrader NTNU 2003–2012 FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

10 10 Mai 2013

11 11 Mai 2013 Internasjonalt fremragende Hele virksomheten holder kvalitet på høyt internasjonalt nivå og flere fagmiljøer er i internasjonal toppklasse, målt gjennom internasjonale fagfellevurderinger. FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

12 12 Mai 2013 Internasjonalisering integreres i all faglig aktivitet. Internasjonalisering for å oppnå kvalitet og relevans, ved: 1.Strategiske internasjonale partnerskap med prioriterte institusjoner 2.Systematisk kopling av utdanning, forskning og innovasjon i partnerskapene Prioriterte hovedtemaer: 1.Deltakelse i det globale kunnskaps- samfunnet (satsing Europa og Kina) 2.Internasjonal mobilitet 3.Internasjonalisering i forskerutdanningen FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET Internasjonal handlingsplan 2011–2014

13 13 Mai 2013 Utvalgte internasjonale partnerskap Tre Joint Research Centres med toppuniversiteter i Kina Leder KIFEE (Kyoto International Forum for Energy and Environment) Strategisk partnerskap med MIT innenfor energi Deltar i ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Koordinerer ECCSEL (ESFRI paneuropeisk forskningsinfrastruktur) Koordinerer European Palliative Care Research Centre Medeier i Peder Sather Center for Advanced Study ved UCB Deltar i alliansen Nordic Five Tech Institusjonell satsing på samarbeid med India Samarbeider med Brasil om petroleumsforskning FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

14 14 Mai 2013 EU-prosjekter FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

15 15 Mai 2013 NTNU deltar i 120 EU-prosjekter NTNU koordinerer 20 EU-prosjekter: 4 ERC-stipender 13 samarbeidsprosjekter i Cooperation-programmet 2 Marie Curie Initial Training Networks 1 forskningsinfrastruktur-prosjekt NTNU satser på sju utvalgte faggrupper for Horizon 2020 EUs 7. rammeprogram FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

16 16 Mai 2013 Strategisk fokus Seks tematiske satsingsområder (ut 2013) NTNU er vertskap for: –Fire sentre for fremragende forskning (SFF) –Fire sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) –To forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Tverrfaglige satsinger FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

17 17 Mai 2013 Strategiske satsinger NTNUs tematiske satsingsområder (ut 2013) Energi og petroleum – ressurser og miljø Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Marin og maritim forskning Materialer Medisinsk teknologi Globalisering Budsjett Strategimidler (2–5 mill. kr/område) Doktorgradsstipendier og driftsmidler FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

18 18 Mai 2013 Fire tematiske satsingsområder 2014–2023 Energi Havromsvitenskap og –teknologi Helse, velferd og teknologi Bærekraftig samfunnsutvikling Strategiske satsinger FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

19 19 Mai 2013 Strategisk fokus Andre store forskningsprogram ved NTNU Nanoteknologi – NTNU NanoLab Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

20 20 Mai 2013 Sentre for fremragende forskning Norsk forskning i internasjonal toppklasse Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) Centre for Neuronal Computation (CNC) Centre for Dynamics of Biological Diversity Partner i Birkeland Centre for Space Science Varighet: 2013–2022 FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

21 21 Mai 2013 Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) Multidisciplinary theoretical and experimental research in hydrodynamics, ocean constructions and control theory Autonomous marine operations, unmanned vehicles, and ships and ocean structures Autonomous systems for green and safe maritime transport, oil and gas, monitoring, and surveillance of the seas and oceans Personnel in 2013: 6 key scientists; 3 adjunct professors; 1 project director; 1 administrative staff; 15 PhD candidates Funding: 75 PhD scholarships; 15 postdocs FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

22 22 Mai 2013 Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) Identify new mechanisms behind inflammatory responses Identify new diagnostic tools Identify new therapeutic targets FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

23 23 Mai 2013 Centre for Neural Computation (CNC) (Senter for nevrale nettverk) Visjonen er å forstå hvordan hjernen jobber for å støtte psykologiske funksjoner. Vi ser på hukommelse og stedsans som modellsystemer, men ønsker å benytte forståelsen for hvordan hjernen opererer under disse prosessene til å forstå mer kompliserte kognitive funksjoner. FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

24 24 Mai 2013 Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) Research into dynamic changes in biological diversity at different organismal levels : Evolutionary biology Statistical and analytical methods Ungulate ecology Climate effects research Spatial ecology Invasion biology Molecular biology FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

25 25 Mai 2013 Sentre for forskningsbasert innovasjon Fremragende forskningsgrupper i tett samspill med innovativt næringsliv SFI med NTNU som vertskap: Medical Imaging Laboratory (MI Lab) Structural Impact Laboratory (SIMLab) Centre for Integrated Operations in the Petroleum Industry (CIO) Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT) NTNU er partner i syv andre SFIer FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

26 26 Mai 2013 Medical Imaging Laboratory (MI Lab) Partners R&D: Central Norway Regional Health Authority; St. Olav’s Hospital (Trondheim University Hospital); Sintef Partners Industry: GE Vingmed Ultrasound AS (Horten, Oslo and Trondheim); MediStim ASA (Oslo); Sonowand AS (Trondheim); Aurotech Ultrasound AS (Tydal and Trondheim); Arctic Silicon Devices AS (Trondheim); NordicNeuroLab AS (Bergen); CorTechs Labs Inc (San Diego, California, USA) Patients: Improved quality of life Healthcare: Cost efficient solutions Industry: New products and applications Society: Halting the increase in health care expenses FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

27 27 Mai 2013 SIMLab – Structural Impact Laboratory Objective To provide a technology platform for the development of safe and cost-effective structures Goal for safer and lighter cars: 100 kg of aluminium to replace 200 kg of steel. In the USA this would save 18 billon litres of petrol/year SIMLab partners: Sintef Materials and Chemistry, Department of Materials Science and Engineering, Audi AG, BMW Group, Hydro, Renault, Toyota, Benteler Aluminium Systems, SSAB, Statoil, Norwegian Public Roads Adm., Norwegian Defence Estates Agency. At present: 40 million people injured and 1.2 million killed globally on the roads each year. FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

28 28 Mai 2013 Centre for Integrated Operations in the Petroleum Industry (IO) Every 1% of extra oil recovered on the Norwegian Continental Shelf = USD 50 billion p.a. Partners: Shell, Total, Statoil, Conoco-Phillips, Stanford U., Delft Technical U., SINTEF, Research Council of Norway Onshore operation and control room. FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

29 29 Mai 2013 Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology SAMCoT FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET Quantifying the Physical Environment Floating Structures in ice, Ice Management Ice-Induced Vibrations Coastal Technology SAMCoT Engineering challenges in the Arctic addressed by SAMCoT SAMCoT SAMCoT is a leading national and international centre for the development of robust technology necessary for sustainable exploration and exploitation of the valuable and vulnerable Arctic region. SAMCoT SAMCoT meets the challenges created by ice, permafrost and changing climate for the benefit of the energy sector and society.

30 30 Mai 2013 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Fremragende forskningsgrupper i tett samspill med innovativt næringsliv FME-sentre med NTNU som vertskap: -The Research Centre on Zero Emission Buildings – ZEB -Centre for Sustainable Energy Studies – CenSES FME-sentre hvor NTNU deltar som aktiv forskningspartner: -BIGCCS – International CCS Research Centre -Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) -Bioenergy Innovation Centre (CenBio) -Research Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH) -The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

31 31 Mai 2013 Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) CenSES legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem. CenSES partnere 8 norske forskningsinstitusjoner 20 partnere i næringsliv og offentlig forvaltning Forskningsfelt Policy making and transition strategies Energy systems and markets Economic analyses Innovation, commercialization and public engagement Scenario development FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

32 32 Mai 2013 Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) The main objective is to develop competitive products and solutions for existing and new buildings that will lead to market penetration of buildings that have zero emissions of greenhouse gases related to their production, operation and demolition. Research activities: Advanced materials technologies Climate-adapted low-energy envelope technologies Energy supply systems and services Energy efficient use and operation Concepts, strategies and pilot buildings FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET Illustration: Snøhetta AS

33 33 Mai 2013 Laboratorier – nasjonale NTNU og SINTEF har over 100 laboratorier, flere med nasjonal funksjon: NTNU NanoLab – Nanoteknologi Hydrodynamiske/marintekniske laboratorier (slepetank og havbasseng) Verktøymaskinlaboratoriet Material- og konstruksjonstekniske laboratorier Laboratorier for elektroniske materialer og komponenter (halvledere, superledere) FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

34 34 Mai 2013 Laboratorier – et utvalg ECCSEL (European CO 2 Capture and Storage Laboratory) Dagslyslaboratoriet Laboratorium for språktilegnelse og språkprosessering Laboratorium for marin kybernetikk Ultralydlaboratorium MR-senter Structural Impact Laboratory Klimatekniske laboratorier Bergmekanikklaboratoriet Ugelstadlaboratoriet Vannkraftlaboratorium Trondheim Marine Systems Research Infrastructure FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

35 35 Mai 2013 Samarbeidet med Sintef Skandinavias største uavhengige forskningskonsern Omsetning 2966 mill. kr (2012) 1846 ansatte, herav 1327 forskere Oppdragsforskning i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag Felles strategi- og plandokument med NTNU Faglig og teknisk samarbeid med NTNU om personell, utstyr, laboratorier og formidling 24 Geminisentre i samarbeid med NTNU Gassteknisk senter Senter for fornybar energi (SFFE) FORSKNING OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET


Laste ned ppt "1 Mai 2013 Forskning og kunstnerisk virksomhet. 2 Mai 2013 Forskningsmål Holder høyt internasjonalt nivå, noen i toppklasse Tydelig profil; støtter utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google