Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISPS/Norsk Olje & Gass Polarbase Area Info. Main office: +47 784 21 700 Hovedkontor Quay office : + 47 975 75 198 Kaikontor Operational duty phone: +47.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISPS/Norsk Olje & Gass Polarbase Area Info. Main office: +47 784 21 700 Hovedkontor Quay office : + 47 975 75 198 Kaikontor Operational duty phone: +47."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISPS/Norsk Olje & Gass Polarbase Area Info

2 Main office: +47 784 21 700 Hovedkontor Quay office : + 47 975 75 198 Kaikontor Operational duty phone: +47 975 75 198 Operativ vakttelefon (outside office hours) Security (main gate): +47 991 15 700 Vakt/ Adgangskontroll Emergency phone: + 47 975 75 198 Nødtelefon Emergency preparedness ABC A – Airway/Frie luftveier B –Breathing/Åndedrett C – Circulation/Sirkulasjon Alert Emergency phone number: 975 75 198 Nødtelefon nummer Ambulance 113 / AMK/ Ambulanse Police 112 / Politi Fire 110 / Brannvesenet Welcome to Polarbase AS PPE requirements/Påbudt verneutstyr -Helmet/Hjelm -Coveralls/ working clothes with high visibility strips or high visibility vest Arbeidstøy med refleks eller refleksvest -Safety boots/Vernesko -PPE is not required when walking/ biking on Marked walkways. Verneutstyr er ikke påkrevd ved gåing/sykling på markerte gangveier Restricted area/Begrenset område Please register at main gate Alle besøkende og kjøretøy skal registreres inn ved hovedport Wear visible ID (and driving permit) Bær synlig ID (kjøretillatelse for evnt kjøretøy) Duty/service only Kun vareleveranser/ serviceoppdrag Comply with parking restrictions Kun parkering på oppmerket/anvist plass Please show caution passing through gates and be aware of slow vehicles Vær oppmerksom på bom/port og saktegående kjøretøy. Keep away from operating areas, if you must go inside operating areas, keep eye contact with operators. Hold avstand til operative områder. Hvis du må ferdes i operative områder sørg for å ha øyekontakt med operatører.

3 Hva forventes av meg som sjåfør på Polarbase: At jeg har nødvendig opplæring for kjøretøyet. At jeg viser nødvendig hensyn til omgivelsene. At fartsgrenser overholdes maks 30 km/t. At last sikres forsvarlig – uansett og alltid. At jeg sperrer av området hvis mitt oppdrag kan skade andre. At kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. At jeg etterlever de regler som gjelder. At jeg kjenner begrensningene på mitt kjøretøy. Hva forventes av meg ved ferdsel på Polarbase: At jeg bærer synlig ID kort på baseområdet. At jeg kjenner til ISPS og Retningslinje 091. At jeg vet hvem som er PFSO (Sikkerhetsoffiser). At jeg kjenner til rutiner mht. bil og kjøretillatelse på baseområdet. At jeg rapporterer avvik/skader til portvakt/vaktselskap. Varmt arbeid på Polarbase: Med varme arbeider menes sveising, skjæring, kutting, brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller enhver bruk av redskap med høy egenvarme eller som utvikler varme og/eller gnister. Det skal alltid søkes om tillatelse til å utføre varmt arbeid på Polarbase området. Kontakt oss for mer informasjon, Se info på www.polarbase.nowww.polarbase.no Bilder Det er ikke lov til å ta bilder/film og bruke eller distribuere dette offentlig. Kun bilder/film for dokumentasjon tillates. What is expected of me as a driver at the Polarbase: That I have the necessary training for the vehicle. That I show due respect for the environment. The speed limit is met or adapted (30 km / h). Secure cargo - no matter and always. That I block the site if my mission can harm others. The vehicle is in proper working order. That I live by the rules. That I know the limitations of my vehicle. What is expected of me when working on Polarbase: That I carry visible ID cards at the base area. That I know of ISPS and Guideline 091 That I know who's FPSO (Safety Officer) That I know the practice for car and driving license at the base area. That I report discrepancies to the base. That I report damage on protection gear. Hot Work at Polarbase: Hot work means welding, cutting, fireing, soldering, use an angle grinder or use of any machines with a high specific heat or generating heat and/or sparks. There shall always be giwen permission to perform hot work on Polarbase area. Please contact us for more information? See info on www.polarbase.nowww.polarbase.no Pictures It is not allowed to take pictures/movies and use or distribute this publicly. Only pictures/movies for documentation is allowed.

4

5

6


Laste ned ppt "ISPS/Norsk Olje & Gass Polarbase Area Info. Main office: +47 784 21 700 Hovedkontor Quay office : + 47 975 75 198 Kaikontor Operational duty phone: +47."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google