Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 1 Ungdom er fremtidens ressurs i Ofoten Nordlandsløftet 26.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 1 Ungdom er fremtidens ressurs i Ofoten Nordlandsløftet 26.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 1 Ungdom er fremtidens ressurs i Ofoten Nordlandsløftet 26.10.2015

2 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 2

3 3

4 4 For første gang på 40 år står vi foran en yngrebølge i Norge. Næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører i nord må ta grep for å unngå at en unik mulighet med et stort tilfang av unge voksne går tapt. Om ti år vil vi på landsbasis ha 23 prosent flere i aldersgruppen 25 til 35 år, viser en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Tallet for Nord-Norge er 18 prosent. (Konjunkturbarometeret for Nord- Norge vår 2015)

5 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 5 Nordnorsk ungdom kjenner ikke til mulighetene i lokalt næringsliv. – Næringslivet må komme på banen og bli mer synlig i klasserommet, sier 16 år gamle Victoria Figenschou Mathiassen. (Konjunkturbarometeret for Nord- Norge vår 2015)

6 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 6 Hovedprosjektet: 01.01.12 – 30.06.13 Videreføring av hovedprosjektet: 01.01.14 – 27.02.15

7 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 7 De fem kommunene

8 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 8 Hovedmål  Kartlegge etablert samarbeid mellom skole og bedrifter i regionen  Forplikte langsiktig samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv  Gi elever større innsikt i lokalt arbeidsliv for å styrke valg av karriere  Gi elevene bedre grunnlag til valg av utdanningsretning på videregående skole  Det skal inngås minst 6 formaliserte partnerskapsavtaler

9 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 9 Partnerskapsavtaler  39 partnerskapsavtaler er inngått

10 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 10 Ramsund/Tjeldsund skole Det Norske Oljeselskap Ramsund skole Tjeldsund kommune FLO Maritim Nord AVINOR

11 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 11 SMAKEN AV FRAMTIDEN

12 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 12 Prosjektet har erfart viktige forutsetninger for samarbeidet:  Skolen må være den aktiv og ansvarlige part i å følge opp avtalene gjennom en god og målrettet dialog med bedriftene basert på tydelige og enkle avtaler med faste møtepunkter, klar ansvarsdeling og tydelige bestillinger  Skolen og bedriften må ha engasjerte kontaktpersoner som har tålmodighet og vet det tar tid å bygge tillit og relasjoner og som har evnen til å se muligheter og tilpasse seg skiftende forhold  Beslutninger må ha legitimitet og oppslutning om ressursbruk  Det bør utvikles systemer som erstatning for ildsjeler og for å hindre sårbarhet  Det bør gjennomføres samarbeidsmøter mellom skolen og partnerskaps- bedriftene i begynnelsen av hvert skolehalvår. Avtalene som bør ha en varighet på 3 år, må revideres en gang i året

13 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 13 Konklusjoner  Det er etablert et godt grunnlag for å videreføre et målrettet samarbeid mellom skolene og næringslivet i regionen  Rektorene på skolene må sette seg i "førersetet”  Karrieresenteret Ofoten i samarbeid med RKK (regionalt kompetansekontor) bør ha et overordnet ansvar etter prosjektet av sluttet  Den politiske og administrative ledelsen i kommunene i regionen må etterspørre resultatene av skole- næringslivssamarbeidet  Den politiske og administrative ledelsen i Nordland fylkeskommune må etterspørre resultatene av skole- næringslivssamarbeidet

14 VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 14


Laste ned ppt "VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 1 Ungdom er fremtidens ressurs i Ofoten Nordlandsløftet 26.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google