Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder

2 Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: “Nytt forskningsprogram skal effektivisere byggenæringen” Norge kan godt, I har bare glemt det!! La oss begynne med konklusjonen

3

4

5

6 Tidstyver og flaskehalser

7 Tidstyver og flaskehalser – mulig grunner til at et prosjekt tar lengre tid en nødvendig Stor spørreundersøkelse gjennomført h2014 og vår 2015 – Ca 200 svar fra våre deltagere kom inn – Ca halvparten er fra offentlig sektor og halvparten fra privat. – Hovedgrunner i planfase og gjennomføringsfase – Forslag til tiltak for å redusere problemet med tidstyver og flaskehalser Flaskehals er en begrenset ressurs som på grunn av sin begrensede mengde, skaper begrensninger i produksjonsprosessen. – I denne undersøkelsen ble eksempelvis "sen beslutningstaking fra prosjektledelsen eller prosjekteier" eller "arbeidsbelastning på prosjektleder" beskrevet som flaskehalser. Tidstyv er alle driftsforhold som reduserer produksjonskapasitet. – I denne undersøkelsen ble eksempelvis "ustrukturerte møter" eller "uklare krav fra prosjektledelse" ofte nevnt som tidstyver.

8 Tidstyvene Offentlig og Privat 8 Styring og ledelse Kvalitetsutfordringer og feil Administrasjon og byråkrati Kommunikasjon Beslutninger Venting Manglende Kapasitet Programvare Arbeidsforhold Bruker

9 Flaskehalser Offentlig og Privat 9 Beslutninger Styring og ledelse Eier/Bruker Manglende kapasitet Kommunikasjon Venting Forsinket/svak prosjektering Administrasjon og byråkrati Programvare Sikkerhet Kvalitet/feil

10 Tidstyver og flaskehalser – noen funn De fleste tidstyvene i prosjekter kan relateres til (1) ledelse og koordinering, (2) administrasjon og byråkrati, samt utfordringer knyttet til (3) Kommunikasjon og (4) Kvalitet og feil. Disse kategoriene summerer seg til 69% av alle tidstyver. De hyppigste nevnte flaskehalser relaterer seg til (i) Beslutninger (ii) ledelse og koordinering (iii) Kapasitetsmangel (iv) Eier/ bruker- utfordringer (spesielt ifm. offentlige krav). Samlet var de viktigste årsakene til forsinkelser relatert til ledelse og koordinering samt beslutningsutfordringer.

11 Tidsdata: måling av plan og byggetider Vi ønsker å forbedre /redusere gjennomføringstiden i forhold til 2013 nivå – Dvs vi må ha formening om hva gjennomsnitts fartene var i 2013 – Og hva er egentlig raskt? SpeedUp har satt i gang systematisk innsamling av tidsdata for plan og gjennomføringstider for prosjektere som er avsluttet i løpet av de siste 3 til 5 år dvs. avsluttet i perioden 2009- 2013

12 Hva er egentlig raskt og hvor raskt er det egentlig mulig og hensiktsmessig å gjennomføre prosjekt? For kunne svare på dette må vi samle inn referanse tall fra gjennomført prosjekt. Dette gir ikke svar på : -Hvor raskt prosjektene egentlig var planlagt gjennomført -Hvorfor et prosjekt fikk stans eller ble forsinket - Hvor raskt prosjektet kunne vært utført

13 I tillegg er det en del som har indikert kontraktsformer (Samspill, sidestilt, enhetspris, osv – dette var dog ikke et spm så det er trolig ikke komplett).

14

15 20mnd 23mnd 4 mnd 5 mnd

16 20 mnd ± 8 31 mnd ± 24 9 mnd ± 8 5 mnd ± 7

17 MNOK Mnd

18 11 måneder i snitt Pluss 5 dager per million ~66% av variasjonen i ”plantid” forklares av kost MNOK Mnd

19 Planning (36%) Design (17%) Construction (43%) Delay (4%) Tid Kost 95% 5%

20 Strategisk Taktisk Operativt Grunn- kunnskap Ved Oppstart Tidligfase Gjennomføring Drift 11. Ny teknologi (BIM) 10. Concurrent Metode 9. Lære av ekstremt raske 8. Tidstyv/Flaskehals 7. Kontrakter / fremmer og Hemmer 4. Oppstarts- prosess 3. Sanntidsfangst 1.Verktøykasse 2.Tidsplanlegging under usikkerhet 13. Overgang til Drift 6. Konsept Industriell Bygging 5. Konsept Skolebygg (“Superkube”) 12. Ny byggeteknikk

21

22

23

24 Hva har man i hemmeligskuffen?

25 Construction More detailed analyses of construction Construction divide in 3 – 5 independent contracts How much time is possible to save if the contracts are independent or and the recourses are not limited Road Tunnel Road Bridge Road Contract A Contract B Contract C 3 year

26 How much time doses the three contracts need and how fast can the different contracts be executed? Road Tunnel Road Bridge Road Contract A Contract B Contract C Step 2 optimizing road Start all road contracts at same date Contract A Contract C Contract B Step3 optimizing tunnel "Drill from two sides and two shift 3 year Contract A Contract C Contract B Step 1 All contracts FS And start at the same date Road critical Bridge critical Tunnel critical 2 1/2 year 2year Step 4 "How much time is need for building ½ bridge ?"

27 Eksempel på Vegprosjekt  Stortinget vedtok i juni 2002 en forsering av E6 gjennom Østfold.  I følge vedtaket skulle E6 være utvidet til firefelts motorveg innen 2009 (2012 var opprinnelig plan).  I 2005 ble det vedtatt ytterligere en forsering.  I følge planen skal ny firefelts E6 gjennom Østfold stå ferdig i 2008.  Nettverk –inkl koblinger  Usikkerhetsforhold  Tidsangivelse og oppstartsbetingelser 27 Iterativ forbedring basert på følgende prinsipp 1. Er det mulig å akselerere aktiviteten ytterligere? 2. Har vi mulighet for å gjennomføre aktiviteter i parallell med andre aktiviteter? 3. Har vi lagt inn riktige start- og slutt-tidspunkt for aktiviteten? 4. Undersøk innvirkningen fra de fysiske og naturgitte rammebetingelsene 5. Er koblingene i nettverket fortsatt de riktige?

28 Vegprosjekt forts. Første runde – Kritisk veg Alvim-Åsgård – Varighet 273 uker Andre runde – Vi ser at kritisk linje endret seg i forhold til det første estimatet fra parsell Nord til parsell Midt. – Prosjektgruppen klarte å redusere varigheten til parsell Nord ved å sørge for at så mange aktiviteter som mulig blir kjørt i parallell og at de blir startet så tidlig som mulig. – Resultatet ble en reduksjon på 37 uker totalt 28

29 Sanntidsfangst av drift "bigdata"

30 La oss avslutte med konklusjonen Norge kan godt, I har bare glemt det!!

31 http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=635

32 PhD-kandidater

33 Publisering 2014 – 2015 (http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=786)http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=786 Publisert (9): Knowledge Transfer – a Means to Manage the Interplay Between Changes and Time-usage in Construction Projects SpeedUp - Hvordan få raskere og mer effektive prosjekter Managing cost and time in a large portfolio of projects Time-Thieves and Bottlenecks in the Norwegian Construction project Barriers and Challenges in Employing of Concurrent Engineering On The Need For Iterative Real Estate Projects Models - Applying Agile Methods In Real Estate Developments Evaluation and learning – Experiences from a construction project in Norway Why is it difficult to exploit opportunities in projects? Value of uncertainty – The lost opportunities Antatt og vil bli publisert (10): Project Evaluation Holistic Framework – Application on Megaproject Case When Stakeholders Shape Successes or Bring Failures – A Case Study of an Algerian Highway Megaproject Gap analysis for Sustainable Project Management "The Fast and the Fantastic" - Time-Cost Trade-offs in New Product Development vs. Construction Projects Categorization of organizational factors and their impact on project performance Need for Speed: Framework for Measuring Construction Project Pace The Black Swan – Knowing the unknown in projects The concept of value for owners and users of buildings- A literature study of value in different contexts Remedies for Managing Bottlenecks and Time-Thieves in Norwegian construction projects Controlling of a multibillion project portfolio - milestones as key performance indicator for project portfolio management Under utarbeidelse (5): Megaproject Evaluation and Learning – Experiences from a highway Megaproject Porteføljestyring – normer Stakeholders in large ICT-projects: can’t live with them, can’t live without them? SpeedUp: Does it really work? 50/50 ≠ 50/50


Laste ned ppt "Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google