Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt velferdstekn program pr sept 2015 Samarbeidende kommuner Bergen Stord Lindås Lindås kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt velferdstekn program pr sept 2015 Samarbeidende kommuner Bergen Stord Lindås Lindås kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt velferdstekn program pr sept 2015 Samarbeidende kommuner Bergen Stord Lindås Lindås kommune

2 Nasjonalt velferdstekn program Oppdraget fra Helsedir; Økon. tildeling fra 2013 Utprøving av velferdstekn løsninger System for mottak og respons Måltall skal være oppnådd innen utg av 2014 Delta i arbeider i regi av det nasj progr Tilknytte følgeforskning, med krav om nytteverdi Ressurskommuner overfor andre kommuner i regionen Lindås kommune

3 Hensikt med nettverket Fra hjelp til enkeltkommuner til nettverk Spre kunnskap til andre kommuner Skape møteplasser og kontakter Få kjennskap til arbeider hos hverandre Gi erfaringer fra andre kommuner og miljøer Arbeide på tvers i regionen Sikre samarbeid med NAV; Husbanken, Fylkesmannen, KS, Høyskolene, næringsliv, spes tjenesten, utdann inst, brukerorg Samle inn og bearbeide aktivitetsdata Kunnskap om brukergrupper

4 Aktiviteter i USHT regi Visninger i tilrettelagt demobolig (ByBo) – kommuner, videregående skoler, andre brukergrupper. Læreløp for videregående skoler (USHT), både lærer og elever Program læringsnettverk og program for kompetansespredning i andre kommuner høst 2015 Deltagelse i prosjekter i ressurskommunene Stord/ Bergen/ Lindås Forsøk med telemed tilsyn i hjemmesykepl – forarbeider og medsøker til Innovasjon Norge, i samarbeid med Orange Helse og Video for alle Oppstart prosjekt utv hemm Voss kommune Medarrangør nasjonal SOR konferanse okt 2014 (USHT) Arrangør og medarrangør av flere konferanser/ seminar Samarbeid med Hib 6 ansatte fra 3 kommuner på hospitering i Århus mai 2014 (USHT/ EU stipender) Samarbeidsavtale med Århus kommune under arbeid (Bergen) Arrangert to studiebesøk til danske kommuner Studiebesøk og kontakter med mange norske kommuner og relevante fagmiljø – høyskoler, næringsliv, utdan inst, brukerorg, andre USHT Partner i søknad om forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt

5 Program for læringsnettverk ut fra demobolig Disponibel demobolig i privat regi ( BYBO eier) Pakke med velferdstekn løsninger innstallert Husbanken delfinansierer Utføres av USHT, egne ressurspersoner BK og Orange helse Oppdrag; kompetanseutvikling og spredning av kunnskap Sammenhenger med øvrige kommunale tjenester Tilbyes interesserte grupper, brukermiljø, ansatte i kommunene, utdanningsinst ( høgskoler, viderg skole). Består av generell del, praktisk demo og refleksjon/tilbakemeldinger Samle erfaringer og videre utvikle løsningene Innarbeides som del av læringsnettverk

6 Begreper Skille mellom aktive og passive alarmer Vanlige; bevegelse, fall, brann, varme, lys ( trygghetspakker) Lokalisering Aktivitetskapende tiltak/ apper og sosiale media Tekst/Lyd/ bilde ( To veis tale og telemed) Medisinske sensorer Trygg varsling/ ruting/ back up Arbeidsverktøy (nøkler, logistikk, informasjon/rapportering, arbeidslister) Kjeden Utløser – mottak - utrykning

7 Utfordringer Forholdet utprøving/ demo/ drift Brukerkartlegginger Samtykke Dokumentasjon og integrasjon i pasientjournalsystemet Finansiering Kompetanse – ansatte-brukere – pårørende Forholdet mellom leverandører og bestillere Analoge/ digitale alarmer Mottak av alarmer og respons/ effektuering

8 Veien videre Neste samling 8.des Tilbakemeldinger ønskes – opplegg/ønsker for videre Aktivitetskjema fylles ut av hver kommune Bearbeides hos USHT Ny versjon av akt. skjema til des møtet Oppdaterte nettsider Hjelpe til i enkeltsaker/ prosjekter/råd All korrespondanse er forankret i ledelsen


Laste ned ppt "Nasjonalt velferdstekn program pr sept 2015 Samarbeidende kommuner Bergen Stord Lindås Lindås kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google