Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det spesifikke immunforsvaret. Det spesifikke indre immunforsvaret Hvis fremmede mikroorganismer ikke stoppes av det uspesifikke forsvaret, må det spesifikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det spesifikke immunforsvaret. Det spesifikke indre immunforsvaret Hvis fremmede mikroorganismer ikke stoppes av det uspesifikke forsvaret, må det spesifikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det spesifikke immunforsvaret

2 Det spesifikke indre immunforsvaret Hvis fremmede mikroorganismer ikke stoppes av det uspesifikke forsvaret, må det spesifikke i aksjon To typer lymfocytter utgjør det spesifikke forsvaret: –B-lymfocytter –T-lymfocytter Det kan ta flere døgn før det spesifikke forsvaret setter inn, og det tar derfor ofte litt tid å bekjempe sykdommen

3 Det spesifikke indre immunforsvaret Det er bare virveldyrene som har et spesifikt forsvar Lymfocyttenes oppgave er å identifisere fremmede mikroorganismer og kjemiske forbindelser, og sette i gang en immunrespons Sentrale begreper: antigen, antigenreseptor, antistoff –Antigen: sitter i overflaten hos mikroorganismer som kan gi immunrespons –Antigenreseptor: sitter i overflaten hos lymfocytten og binder seg til antigener. T-lymfocytter har antigenreseptor –Antistoff: B-lymfocytters antigenreseptor. Er festet til lymfocytten eller flyter fritt i blodet

4 Lymfocytter Kan danne reseptorer eller antistoffer mot alle tenkelige antigener, med unntak av kroppens egne En lymfocytt gjenkjenner bare ett bestemt antigen. Har mange like reseptorer bundet til overflaten Har en mikroorganisme flere ulike antigener i overflaten, trengs det tilsvarende mange ulike lymfocytter Lymfocytter blir først aktivisert når de har er bundet et antigen som passer til reseptoren

5 B-lymfocytter Produserer antistoffer som gjenkjenner antigener Hver modne B-lymfocytt har kun en type antistoff på overflaten Når en B-lymfocytt binder seg til antigenet, blir den aktivert og begynner å dele seg

6 B-lymfocytter B-lymfocytter deler seg og utvikles til to typer: –Plasmaceller –B-hukommelsesceller Plasmaceller lager store mengder antistoff som slippes ut i blodet Hukommelsescellene gir raskere respons neste gang det sammen antigenet kommer inn i kroppen og er viktige for immunitet

7 T-lymfocytter Modnes i brisselen T-lymfocytter med reseptor som binder kroppens egne antigener blir fjernet slik at ikke kroppens celler blir angrepet Tre viktige typer av T-lymfocytter: –T-hjelpeceller –T-drepeceller (T-angrepsceller) –T-hukommelsesceller

8 T-lymfocytter Kan ikke gjenkjenne et antigen direkte eller binde seg til frie antigener slik B-lymfocyttenes antistoff kan Det fremmede antigenet må tas opp av en celle og presenteres for T-lymfocytten. Det skjer ved at en celle tar opp det fremmede antigenet og så fester det til store proteinmolekyler i overflaten kalt MHC MHC-klasse I og II

9 T-lymfocytter og MHC MHC klasse I: finnes i alle celler i kroppen som har kjerne unntatt noen lymfocytter og fagocytter MHC klasse II: finnes i B-lymfocytter, dendrittiske celler og makrofager Først når det fremmede antigenet er presentert sammen med MHC-molekylene vil T-lymfocyttene gjenkjenne antigenet

10 T-lymfocytter og MHC Et fremmed antigen som tas opp i en kroppscelle vil festes til MHC-klasse I i overflaten. Antigenet gjenkjennes av en T-drepecelle som dreper cellen antigenet er festet til

11 T-lymfocytter og MHC Et fremmed antigen kan tas opp uspesifikt av dendrittiske celler og makrofager og presenteres sammen med MHC-klasse II molekyler Dette aktiverer særlig T-hjelpeceller, som igjen skiller ut stoffer som påvirker B-lymfocytter og andre T- lymfocytter som danner T-drepeceller og T- hukommelsesceller

12 Immunforsvaret og bakterier Bakterier vil møte både fagocytter (dendrittiske celler og makrofager) og B-lymfocytter som gjenkjenner antigenet til bakterien Både dendrittiske celler, makrofager og B-lymfocytter presenterer antigenet bundet til MHC klasse II Det aktiverer T-hjelpeceller, som skiller ut stoffer som øker produksjonen av hukommelsesceller og plasmaceller

13 Immunforsvaret og virus Frie virus kan gjenkjennes av B-lymfocyttenes antistoffer Virus som har infisert en kroppscelle vil ikke gjenkjennes før den infiserte cellen presenterer det fremmede antigenet sammen med MHC klasse I- molekyler i overflaten Dette komplekset gjenkjennes av T-drepeceller som dreper den infiserte cellen for å hindre at viruset sprer seg

14 Immunforsvaret og virus Makrofager eller dendrittiske celler som blir infisert av virus, vil presentere virus-antigenet sammen med MHC klasse II-molekyler Dette gjenkjennes av T-hjelpeceller som igjen kan aktivere T-drepeceller T-drepeceller vil så angripe den infiserte cellen

15


Laste ned ppt "Det spesifikke immunforsvaret. Det spesifikke indre immunforsvaret Hvis fremmede mikroorganismer ikke stoppes av det uspesifikke forsvaret, må det spesifikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google