Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringstabekk skole Skoleledelse fra rektors perspektiv Bjørn Bolstad Rektor, Ringstabekk skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringstabekk skole Skoleledelse fra rektors perspektiv Bjørn Bolstad Rektor, Ringstabekk skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringstabekk skole Skoleledelse fra rektors perspektiv Bjørn Bolstad Rektor, Ringstabekk skole www.ringstabekk.net www.bbolstad.wordpress.com @BolstadB

2 Ringstabekk skole Noen enkle svar Hvordan oppnår vi god skoleledelse og hvordan kan god skoleledelse styrke skolen? a)Ved å utvikle gode skoleledere og la dem få mulighet (handlingsrom) til å lede b)Ref. forskning - Viviane Robinson o.a. Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole

3 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole For låg kvalitet på opplæringstilbodet Statens måte å finansiere Foreldra tek ikkje ansvar Rektor har for lite pengar Rektor har for lite myndigheit Hjelper ikkje ungane heime Lokalpolitikarane tar ikkje ansvar Kommunane er duglause For få spes-ped. timar Nasjonale politikarar stikk hovudet i sanden Kva med dei som skal ha særleg oppfølging? Budsjettet Mitt!!! Dårlege lokale Pedagogikken sviktar Didaktikken sviktar Kommunen tek ikkje ansvar Personalet har for låg kompetanse Dei private er ikkje stort betre Kor er lærarutdanninga? Har ikkje pengar etterutdanning Bør personalet ha betre løn? Kva lærte eg feil i grunnutdanninga? Overlet alt til personalet Personalet overlet alt til rektor Kva seier fagforeiningane?Kva med regjeringa si satsing? Kor er universiteta? Etterutdanning Rektors oppdrag? Tilpassa opplæring HMS etter Ø. Glosvik

4 Ringstabekk skole Skolens oppdrag Opplæringa skal: gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon gi innsikt i kulturelt mangfald fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane skal: utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst

5 Ringstabekk skole Ytterligere et «fast punkt» Skolens pedagogiske plattform: Elevene skal utvikle: Kreativ og kritisk tenkning Ansvarlighet og utholdenhet Samarbeidsevner Samfunnsengasjement og Miljøbevissthet Identitet og kulturforståelse

6 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Ulike skolelederroller: Undervisningslederrollen Utviklingslederrollen Personallederrollen Administratorrollen Politikerrollen P. Aasen i Sivesind m. fl. 2006, s.33

7 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Sjef eller leder? When bosses become controlling and abusive, they put everyone into a fixed mindset. This means that instead of learning, growing, and moving the company forward, everyone starts worrying about being judged. It starts with the bosses’ worry about being judged, but it winds up being everybody’s fear about being judged. It’s hard for courage and innovation to survive a company-wide fixed mindset. Carol Dweck om Enron i boka Mindset

8 Ringstabekk skole Ledelse på Ringstabekk skole - noen stikkord Åpen skole – heldigvis Flytende mosaikk Kompleksitet Distribuert ledelse Relasjonell ledelse Skoleutvikling og erfaringsdeling Profesjonelle dialoger Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole

9 Ringstabekk skole Hierarki eller mosaikk? Lineært eller kaotisk? Hode eller mage? Jazz eller klassisk? Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole

10 Ringstabekk skole Styring gjennom påvirkning Det skoleledere (virkelig) er opptatt av, blir viktig for lærerne og for skolen! Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Struktur Prosesser Målbare resultater Relasjoner Helhetlig dannelse Realfag Kreative fag §9a

11 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Rektors rolle som ”lim” Observerer og gir respons Formidler kontakt Markerer rammer og felles praksis «Oversetter» forskning og sentrale pålegg Fokuserer på felles mål og visjoner

12 Ringstabekk skole Flytende mosaikk på Ringstabekk skole: Selvforvaltende team Tidsplanen (og andre planer) endres stadig Nye elevgrupper hver periode (innenfor klassen) Bruk av rom endrer seg stadig Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole

13 Ringstabekk skole Selvstendige lærerteam Legger sine egne planer (treårsplan, årsplan, periodeplan) Legger sin egen tidsplan (timeplan) Har en viss økonomisk handlefrihet Styrer selv vikar- og styrkingsressurs Møter tydelige forventninger og rammer (bl.a. teamlederinstruks)

14 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Teamsamarbeid På nivå 2 og 3 i ”praksistrekanten” (Lauvås/Handal, Dahle m. fl.) Tverrfaglige metoder gir innhold i samarbeidet

15 Ringstabekk skole Bevissthet om kvalitet Hvordan vet vi om opplæringen holder høy kvalitet? (Kan vi måle eller kontrollere kvaliteten ved opplæringen?) –Profesjonelle dialoger Tall og resultater er et grunnlag for disse dialogene –Erfaringsdeling og utvikling Kollegaobservasjon og –veiledning Pedagogiske drops m.m.

16 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Håndtere kompleksitet Årsak-virkning er løst koblet i tid og rom. Vi ser ikke tydelig og enkelt hvordan handlingene våre har konsekvenser ”Alt synes å henge sammen med alt”. Hva skal vi da gjøre? Det er så mange valgmuligheter (”påkoblingspunkter”, jfr. Lars Quortrup) Vi er alle deler av et større system. Hvilken del av systemet skal vi forholde oss til? Vi er trent til å tenke lineært og reduksjonistisk

17 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Hva gjør egentlig skoleledere? Gir fart og retning Håndterer kompleksitet Balanserer motsetninger Tåler trykk ”utenfra” –Skjermer personalet –Skaper ”trykk” mot omverden Håndterer makt

18 Ringstabekk skole www.ringstabekk.net www.bbolstad.wordpress.com @BolstadB http://qz.com/377742/this-school-in-norway-abandoned- teaching-subjects-40-years-ago/http://qz.com/377742/this-school-in-norway-abandoned- teaching-subjects-40-years-ago/ http://www.kika.de/erde-an- zukunft/sendungen/sendung70674.htmlhttp://www.kika.de/erde-an- zukunft/sendungen/sendung70674.html http://www.huffingtonpost.com/c-m-rubin/the-global- search-for-edu_24_b_1192144.htmlhttp://www.huffingtonpost.com/c-m-rubin/the-global- search-for-edu_24_b_1192144.html

19 Ringstabekk skole Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Referanser Bolstad, B, m. fl (2001): Moderne Pedagogikk – teori og praksis ved Ringstabekk skole, Universitetsforlaget Bråten, I. (2002): Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv, Cappelen Akademisk Forlag. Dweck, C (2008): Mindset, Ballantine Glosvik, Ø. (2007): Konferansen Leiing i barnehagen – mulegheiter, utfordringar og dilemma Hargreaves, A, Shirley, D (2012): Den fjerde vei, Gyldendal Harris, A. (2003): Leading from the Chalk-face, An Owerview of School Leadership. I Leadership. 1 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J. (2002): Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget Møller, J. og Fuglestad, O.L. (2006): Ledelse i anerkjente skoler, Universitetsforlaget Robinson, V (2014): Elevsentrert skoleledelse, Cappelen Damm Senge, P. (1999): Den femte disiplin, Egmont Hjemmet Bokforlag Sivesind, K, Langfeldt, G. og Skedsmo, G. (red.) (2006): Utdanningsledelse, Cappelen Damm


Laste ned ppt "Ringstabekk skole Skoleledelse fra rektors perspektiv Bjørn Bolstad Rektor, Ringstabekk skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google