Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon Stisatsing Anne-Mari Planke, DNT og Morten Dåsnes, FL 10.00 Presentasjon stisatsing. 10.20 Ivaretaking av sti i kommunal planlegging, Kristin Nordli,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon Stisatsing Anne-Mari Planke, DNT og Morten Dåsnes, FL 10.00 Presentasjon stisatsing. 10.20 Ivaretaking av sti i kommunal planlegging, Kristin Nordli,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon Stisatsing Anne-Mari Planke, DNT og Morten Dåsnes, FL 10.00 Presentasjon stisatsing. 10.20 Ivaretaking av sti i kommunal planlegging, Kristin Nordli, KMD 10.40 Gruppedrøfting 11.05 Pause 11.20Sammen på den smale sti, Øivind Dannevig, KLD 11.40Gruppedrøfting 12.05 Oppsummeringer

2 Stisatsing - en grønn tråd gjennom Friluftslivets år Mål Sette stien på dagsorden som friluftslivets viktigste anlegg Økt friluftslivsaktivitet ved bruk av stier Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har, i samråd med prosjektledelsen for FÅ 2015, hovedansvar for stisatsinga. Ønsker flest mulig andre aktører med for økt bruk av stiene.

3 Stisatsing - en grønn tråd gjennom Friluftslivets år Vi nådde målene Gjennom STIkonferansen 17.-18. mars satt vi STIen på dagsorden som friluftslivets viktigste anlegg. Stien har vært viktigste anlegg for den økte friluftslivsaktiviteten i Friluftslivets år.

4

5 Turregistrering

6 Oslofjorden 4201 Kyststivandringer og friluftsarrangement i tilknytning til stiene – Mer enn 4600 deltakere. Kartlagt skiltstatus og forbedringspotensialer på alle Vestfolds kyststier, samt kyststiene i Hurum og Lier. Klasseveiledninger på kyststien, med fokus på biologi, geologi, kystkultur og marin forsøpling.

7 Naturlos Naturlosturer er turer med guide/los. Arrangeres av mange forskjellige lag og foreninger og er ikke- kommersielle. Turkalender lages av et friluftsråd eller en turistforening i samarbeid med tur- arrangørene. Naturlos: Friluftsliv for alle på Bringsvær

8 Naturopplevelser for livet Er en nasjonal turdag for landets 8. klassinger Arrangeres første onsdag i mai hvert år Turen er ca. 10 km lang og går til en topp eller et utsiktspunkt i skolens nærområde Nærmere 35 000 deltakere i 2015 Arrangeres i alle 19 fylker på 116 ulike steder Over 100 artikler i lokale og regionale aviser Innslag på «God morgen, Norge», Nyhetskanalen, TV2 Nyhetene og Nitimen

9 Åpen dag på naturmøteplassen Naturmøteplasser er åpne, tilgjengelige og familievennlige møtesteder i naturen. Etableres i nærmiljøet og i friluftsområder med turstier og aktiviteter. I Få15 har 4H arrangert i underkant av 90 åpne arrangementer på naturmøteplasser rundt om i Norge. Det har totalt deltatt ca 3500 personer på disse arrangementene. Arrangementene har bidratt til økt bruk av turområdet rundt naturmøteplassene.

10 Norges orienteringsforbund Grønn Tur - Hva har vi gjort? Vi har prioritert at våre klubber (arrangører) skal ha fokus på: Grønne Turer er svært enkle turer hvor postene ligger på eller ved stier (Grønn Tur er det enkleste nivået i Turorientering) Bruk av nærmiljø, parker, nærskogen etc slik at tilbudet blir synlig nær der folk bor. Over 90 ulike arrangører rundt i hele landet 270 ulike Grønne Turer Deltakere: ca 27.000 (16.500 under 17 år og 10.500 over 17 år)

11

12 Veien videre STIsatsinga videreføres etter FÅ15.

13 Veien videre – aktuelle tema Standarder, gradering, merkehandboka Turskiltprosjektet Sti på kart (sti- og traktorveibase, og turrutebase) Sti i plan (PBL – Kommuneplan, Reguleringsplan) Verdikartlegging – sti- og løypeplaner Skilting og merking i byer og tettsteder Stien i Friluftsmeldinga Stikonferansen 2017

14 Våre visjoner STIEN i 2025 Ingen har mer enn 500 m fra bolig til nærmeste sti. Stien er anerkjent som vårt viktigste anlegg for aktivitet og naturopplevelser. Et nett av stier er etablert i nærmiljø, langs kysten og i skogs- og fjellområder. Stiene er viktigste ferdselsårer i nærområdene. Alle stier er registrert i kartbase. Lovverket fastslår at ingen sti kan nedbygges uten at det etableres en ny alternativ sti. Stier er sentralt tema i alle arealplaner. Turskilt-prosjektet 10 år etter – følges opp med storstilt dugnad for vedlikehold av stier med skilt og merking.


Laste ned ppt "Sesjon Stisatsing Anne-Mari Planke, DNT og Morten Dåsnes, FL 10.00 Presentasjon stisatsing. 10.20 Ivaretaking av sti i kommunal planlegging, Kristin Nordli,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google