Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MG Rover Norge Serviceskolen Velkommen til Serviceskolen MG Rover Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MG Rover Norge Serviceskolen Velkommen til Serviceskolen MG Rover Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 MG Rover Norge Serviceskolen Velkommen til Serviceskolen MG Rover Norge

2 Serviceskolen Elektro 1 Grunnleggende elektro Terje Slungaard

3 MG Rover Norge Serviceskolen Praktiske Opplysninger Kaffepauser Kaffepauser 10:15 – 10:3010:15 – 10:30 14:15 – 14:3014:15 – 14:30 Lunch Lunch 12:00 – 12:4512:00 – 12:45 Telefoner Telefoner Toaletter Toaletter Røyking Røyking I tilfelle brann I tilfelle brann

4 MG Rover Norge Serviceskolen Introduksjon Navn Navn Forhandler Forhandler Tidligere kurs eller erfaring Tidligere kurs eller erfaring Ble du sendt på kurs eller måtte du spørre om å få delta Ble du sendt på kurs eller måtte du spørre om å få delta Hvilke forventninger har du til kurset Hvilke forventninger har du til kurset

5 MG Rover Norge Serviceskolen Mål med kurset “Å gi deltakerene nødvendig kunnskap i elektrisk teori og praktisk kjennskap til de elektriske komponentene som brukes i MG Rover produktene”

6 MG Rover Norge Serviceskolen Kurs innhold Hva er elektrisk strømHva er elektrisk strøm Serie koplede kretserSerie koplede kretser Paralell koplede kretserParalell koplede kretser RelèerRelèer

7 MG Rover Norge Serviceskolen Elektriske komponenterElektriske komponenter RAVERAVE KoplingsskjemaerKoplingsskjemaer Praktisk feilsøkingPraktisk feilsøking Kurs innhold

8 MG Rover Norge Serviceskolen Hva er ELEKTRISITET ? Forflyttning av ELEKTRONER gjennom en leder. Elektrisitet

9 MG Rover Norge Serviceskolen Protoner = Positivt ladet Nøytroner = Ingen ladning Elektroner = Negativt ladet Elektroner

10 MG Rover Norge Serviceskolen 1. Bundede elektroner 2. Elektroner i fri bane 3. Nøytroner 4. Protoner 5. Nucleus Elektroner

11 MG Rover Norge Serviceskolen Hvilken vei går strømmen ? Fra positiv til negativ eller fra negativ til positiv ? Teoretisk strømretning er fra Negativ til Positiv Teoretisk Strømretning

12 MG Rover Norge Serviceskolen POSITIV til NEGATIV MG Rover koplingsskjemaer viser strømmen i denne retningen. Praktisk strømretning

13 MG Rover Norge Serviceskolen Ledere Gull Sølv Kopper Karbon Vann

14 MG Rover Norge Serviceskolen Isolatorer Plastikk Gummi Tre Silikon Bakkelitt

15 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri

16 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri

17 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Lagring av kjemisk energi. Har vanligvis 6 celler Bruker 2 forskjellige materialer (ELEKTRODER) Nedsenket i en ledende væske (ELEKTROLYTT) ELEKTROLYTT = Svovelsyre & Destillert vann ELEKTRODER =Forskjellige former av ledende oksider

18 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri + = Kobber spiker (electrode) – = Sink spiker (electrode) Hvor mange Volt kan vi få? Øvelse 1

19 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri YUASA Batterier. 12 Volt DC Vedlikeholdsfritt Bruker gitter av bly-kalsium (PbCa) for å redusere dannelsen av gasser. Inneholder en batteritilstands indikator Må ikke hurtiglades Må fjernes fra kjøretøyet når det skal lades

20 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Hydrometer brukes for måling av syrens spesifikke vekt 1.100g/ml = Batteri utladet 1.230g/ml = Batteri 70% ladet 1.275g/ml = Batteri Fullt ladet Flotør Belg

21 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Batteritilstands indikator GRØNN= Batteri Fullt ladet SVART= Batteri trenger å lades opp GULT= Intern feil (Må Ikke Lades)

22 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Batteriets etikett

23 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Mengden Ampere Batteriet kan levere i 1 minutt ved en temperatur på -18°C uten at batterispenningen synker under 8.4 Volt. Kaldstart kapasitet– CCA (Cold Cranking Amps)

24 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Reserve kapasitet– RC (Reserve Capacity) Antall Minutter batteriet kan levere 25 Ampere ved en temperatur på 25°C uten at batterispenningen synker under 10,5 Volt.

25 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Batteriets kapasitet Normalt angis batteriets kapasitet i amperetimer (Ah) ved 20 timers utlading. Hvis batteriet kan lades ut med 2,25A i 20 timer kontinuerlig uten at cellespenningen synker under 1,75V pr. celle, er kapasiteten = 2,25A * 20 timer = 45Ah

26 MG Rover Norge Serviceskolen Batteri Ved utlading vil etterhvert Elektronstrømmen stoppe og batteriet blir flatt Ved lading vil Elektronene tvinges tilbake i motsatt retning Svovelen vil da returnere tilbake til elektrolytten.

27 MG Rover Norge Serviceskolen EMK Elektro Motorisk Kraft

28 MG Rover Norge Serviceskolen Strøm typer AC Vekselstrøm (Alternating Current)

29 MG Rover Norge Serviceskolen DC Likestrøm (Direct Current) Strøm typer

30 MG Rover Norge Serviceskolen Strøm Symbol= I Benevnelse= A (Ampere) Definisjon av elektrisk strøm: Antallet elektroner som strømmer gjennom en leder Antallet måles over en kort tidsperiode og blir gitt en verdi 1 Ampere = En strøm av 6,25*10 21 Elektroner pr.sekund (Også kjent som 1 COULOMB per sekund)

31 MG Rover Norge Serviceskolen Spenning Symbol= U Benevnelse= V (Volt) Definisjon av elektrisk spenning (trykk): Mengden trykk som trengs for å trykke elektronene gjennom en leder Forskjellen mellom de Positive og Negative ladningene i et batteri

32 MG Rover Norge Serviceskolen Motstand Symbol= R Benevnelse=  (Ohm) Definisjon av elektrisk motstand: Motstand er strupning av elektron strømmen Størrelsen på motstanden er avhengig av flere faktorer som: Materialtype (Gull, Sølv, Kopper, karbon etc.) Tykkelse på lederen (Tverrsnittet på lederen) Lengden på lederen Temperaturen til lederen

33 MG Rover Norge Serviceskolen Effekt Symbol= P Benevnelse= W (Watt) = kW (W * 1000) Definisjon av effekt: Mengde arbeid som blir gjort, delt på tid F.eks: lysstyrken på en lampe, eller ytelsen på en motor Effekten er avhengig av 2 faktorer: Elektrisk spenning (V) Elektrisk strøm (A)

34 MG Rover Norge Serviceskolen Sammenlikning med væske Trykk (Volt) Strøm (Ampere) Motstand (Ohm) M

35 MG Rover Norge Serviceskolen Ohms Lov Forholdet mellom Spenning, Strøm & Motstand ble oppdaget av GEORG OHM I en krets med spenning på 1 Volt og motstand på 1 Ohm, vil det gå en strøm på 1 Ampere

36 MG Rover Norge Serviceskolen Ohms Lov U= R * I R= U / I I= U / R U= 12 I= 3 R= ? U R I

37 MG Rover Norge Serviceskolen Effekt loven P= U * I U= P / I I= P / U P U I P= 120 U= 12 I= ?

38 MG Rover Norge Serviceskolen Ohms Lov

39 MG Rover Norge Serviceskolen Seriekopling 1 Ledning 2 Batteri 3 Bryter 4 Forbrukere Strømretning 2 3 4 1

40 MG Rover Norge Serviceskolen Elektronene har bare en vei å gå Må være en sluttet krets av et ledende materiale Ethvert brudd i kretsen vil få strømmen til å stoppe Strømstyrken er lik i hele kretsen Spenningen vil endres etter hver forbruker Seriekopling

41 MG Rover Norge Serviceskolen Den totale motstanden i en seriekopling er lik summen av delmotstandene Motstanden har ingen innvirkning på spenningen så lenge det ikke går en strøm i kretsen Det totale spenningsfallet er likt den påtrykte spenning Seriekopling

42 MG Rover Norge Serviceskolen U = 12 volt Pære 1 = 5  Pære 2 = 5  Pære 3 = 5  Pære 4 = 5  R tot = 20  Øvelse 2 Seriekopling

43 MG Rover Norge Serviceskolen U = 12 volts Pære 1 = 5  Pære 2 = 5  Pære 3 = 5  Pære 4 = 5  I = 0.6 A Øvelse 3 Seriekopling

44 MG Rover Norge Serviceskolen U = 12 volts Pære 1 = 5  Pære 2 = 5  Pære 3 = 5  Pære 4 = 5  Spenning ved A = Spenning ved B = Spenning ved C = Spenning ved D = Spenning ved E = Øvelse 4 Seriekopling 12 Volt 9 Volt 6 Volt 3 Volt 0 Volt

45 MG Rover Norge Serviceskolen Paralellkopling 1 Ledning 2 Batteri 3 Bryter 4 Forbrukere Strømretning 2 1 3 4

46 MG Rover Norge Serviceskolen Elektronene har mer enn 2 veier å gå Hvis det blir brudd i den ene koplingen så vil den/ de andre fortsatt virke normalt Strømmen i kretsen kan variere Paralellkopling

47 MG Rover Norge Serviceskolen Spenningen til hver forgrening er alltid lik når det går en strøm i kretsen Den totale motstanden i kretsen er mindre enn den minste delmotstanden Paralellkopling

48 MG Rover Norge Serviceskolen U = 12 V Pære 1 = 4  Pære 2 = 4  I = 6 A Øvelse 5 Parallellkopling

49 MG Rover Norge Serviceskolen U = 12 V Pære 1 = 4  Pære 2 = 4  Volt ved A = Volt ved B = Volt ved C = Volt ved D = Volt ved E = Volt ved F = Øvelse 6 Paralellkopling 12 Volt 0 Volt

50 MG Rover Norge Serviceskolen 12 V 22 2  22 Each Branch of Circuit has the Same Resistance Each Branch of Circuit has the Same Resistance Total Current = Resistance  Number of Branches Total Current = Resistance  Number of Branches i.e. 6  3 = 2 Amps i.e. 6  3 = 2 Amps Paralellkopling

51 MG Rover Norge Serviceskolen U = 12 V 22 4  88 I tot = ? R tot = ? U 1 = ? Øvelse 7 Paralellkopling 55 7  11  U1U1

52 MG Rover Norge Serviceskolen Relays What is a Relay and what are they used for? they used for?

53 MG Rover Norge Serviceskolen Relays A Switch Operated by an Electro-Magnet A Switch Operated by an Electro-Magnet Allows a Small Current to Switch a Large Current Allows a Small Current to Switch a Large Current Prolongs Switch Life Prolongs Switch Life Reduces Harness Bulk Reduces Harness Bulk Many Variations of Relay Design Available Many Variations of Relay Design Available MG Rover Mainly use : MG Rover Mainly use : 4 Pin Din Relay (yellow) 4 Pin Din Relay (yellow) 5 Pin Din Relay (green) 5 Pin Din Relay (green)

54 MG Rover Norge Serviceskolen Relays DIN Relay Yellow 4 Pin (tyco) Normally Open Contacts

55 MG Rover Norge Serviceskolen 87A 858630 87A 30 85 86 Relays DIN Relay 4 Pin Normally Closed Contacts

56 MG Rover Norge Serviceskolen Relays DIN RELAY Green 5 Pin (tyco) With Change Over Contacts

57 MG Rover Norge Serviceskolen Relays ISO Relay 4 Pin (normally open contacts) Terminal Identification Different 1 = 85 2 = 86 3 = 30 5 = 87

58 MG Rover Norge Serviceskolen Relays ISO Relay 4 Pin (normally closed contacts) Terminal Identification Different 1 = 85 2 = 86 3 = 30 4 = 87

59 MG Rover Norge Serviceskolen 45123 2 3 1 4 5 Relays ISO Relay 5 Pin (change over contacts) Terminal Identification Different 1 = 86 2 = 85 3 = 30 4 = 87A 5 = 87

60 MG Rover Norge Serviceskolen Relays Electro-Magnet Resistor or Diode Armature Contacts

61 MG Rover Norge Serviceskolen Relays

62 MG Rover Norge Serviceskolen Relays Testing Relays Is Winding OK ? Is Winding OK ? Do the Heavy Duty Contacts Operate ? Do the Heavy Duty Contacts Operate ? Energise Winding (9 Volt battery) Resistance Check of Heavy Duty Contacts Should Change from Open Circuit to Less than 1  Resistance Test of Windings = 70  Approx. (terminals 85 & 86)

63 MG Rover Norge Serviceskolen Relays Practical Exercise 8 Carry out Testing of Relays

64 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Resistors Resist Current Flow (Amperage) Resist Current Flow (Amperage) Reduce Voltage Reduce Voltage Example of use in Circuits? Example of use in Circuits? Heater Motor Heater Motor Ballast Ignition Circuit Ballast Ignition Circuit Fixed Resistor

65 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Resistance is Determined by Mix of Carbon & Binder Resistance is Determined by Mix of Carbon & Binder More Carbon = Less Resistance More Carbon = Less Resistance Value of Resistor Identified by Colour Coding Rings Value of Resistor Identified by Colour Coding Rings 2 Wires Joined by a Capsule Containing Carbon Powder Mixed with an Insulating Adhesive Binder Carbon Resistor

66 MG Rover Norge Serviceskolen A C D Electrical Components ColourBlackBrown Red Orange YellowGreenBlueViolet A 1 st Digit 01234567 B 2 nd Digit 01234567 C no of 0`s None1234567 D Tolerance -1%2%----- B

67 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Variable Resistor Current Flow can be Altered Current Flow can be Altered Examples of use :Fuel Sender Unit Examples of use :Fuel Sender Unit Dashboard Illumination

68 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components - T ° Thermistor Variable Resistor that Changes Value According to Temperature Examples Of Use : ECT = Engine Coolant Temperature Sensor IAT = Inlet Air Temperature Sensor

69 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components NTC Thermistor NTC Thermistor Negative Temperature Coefficient Negative Temperature Coefficient As Temperature Increases the Resistance will Decrease

70 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Voltage Divider Operated by Mechanical Input Fixed Resistance (winding/track) Moveable Arm Slides along Track Resistance Causes Voltage to Reduce Potentiometer

71 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Boron Atom Added to Silicon to Create an Electron Hole Electron Hole Attracts Electrons & Carries a Positive Charge Electron Hole Attracts Electrons & Carries a Positive Charge Material Known as P Type Silicon Material Known as P Type Silicon Diodes Solid Capsule Containing 2 Types of Semiconductor Material (different forms of silicon)

72 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Phosphorus Atom Added to Silicon to Create a Free Electron Material Known as N Type Silicon Diodes Free Electron Available to Carry Current & Carries a Negative Charge

73 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Diodes P N Acts as a One-Way Valve in Terms of Current Flow

74 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components P N Current will not Flow

75 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components ANODE CATHODE Blocking Diode Made of N and P Type Silicon Made of N and P Type Silicon Connections are Anode + & Cathode – Connections are Anode + & Cathode – Current Travels from Anode to Cathode Current Travels from Anode to Cathode Current is Blocked when Polarity is Reversed Current is Blocked when Polarity is Reversed Uses : AC to DC Rectification Uses : AC to DC Rectification Protection of emf for ECM`s Protection of emf for ECM`s

76 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Zener Diode Switches Current Flow in Reverse Direction Used like a Voltage Sensitive Switch Used like a Voltage Sensitive Switch Found in Alternator Control Circuits Found in Alternator Control Circuits Specially Adapted to Allow a Specific Reverse Voltage

77 MG Rover Norge Serviceskolen LED`s Electrical Components _ + Light Emitting Diode Light Emitting Diode Radiation in form of Light Radiation in form of Light More Reliable More Reliable More Compact More Compact Faster Acting Faster Acting Only Works if Current Flow is Correct Polarity Requires a Resistor to Limit Current Flow

78 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Transistors Base Emitter Collector PNP Type P N P

79 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Emitter Base Collector N P N NPN Type Transistors

80 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Transistors are very Fast Acting Switches Transistors are very Fast Acting Switches Use a Small Current to Control a Large Current Use a Small Current to Control a Large Current Can be used as an Amplifier 3 Connections To The Transistor Transistors Construction is Similar to a Diode (third layer of silicon) Changing the Large Current in Proportion to the Small Current

81 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Base Collector Emitter Arrow Indicates Electron Hole or Flow Emitter/Base Junction Req`s a Forward Voltage of More than 0.6 V Before It Starts to Conduct

82 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Used in ECM`s Used in ECM`s Mostly in the Earth Side Mostly in the Earth Side Collector Base Emitter Volt Drop Across Emitter/Collector = 1 V Approx when Activated

83 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Capacitors Consists of 2 Conductive Plates Separated by an Insulating Material Very Thin Sheets Rolled up into a Cylinder

84 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Capacitors Stores Electrons on Negative Plate when Voltage Applied Electrons Leak Through Insulator until Charge on Plates Equalises with Circuit Isolated

85 MG Rover Norge Serviceskolen Uses:- Uses:- SRS DCU`s Interior Light Delays Distributors Radio Suppressers Fixed Polarised Capacitors Electrical Components  Fixed (non polarised) Variable (non polarised) Charge can be Held for Long Periods of Time Resistors used to Reduce Discharge Time

86 MG Rover Norge Serviceskolen Electrical Components Capacitor Positive Conductor Plate (metal foil) Negative Conductor Plate (metal foil) Insulating Layer (paper,plastic or air gap) + _

87 MG Rover Norge Serviceskolen RAVE

88 MG Rover Norge Serviceskolen RAVE Rover Advanced Viewing Environment CD ROM(READ ONLY MEMORY) Contains : Workshop Manuals Overhaul Manuals Electrical Library Electrical Circuit Diagrams Owners Handbook PDI & Maintenance Sheets Accessory Fitting Instructions T4 Diagnostic System User Manual

89 MG Rover Norge Serviceskolen RAVE ERLElectrical Reference Library Contains : Introduction Fuse Details Earth Points & Headers Description & Operation Connector Applicability Connector Details Rover Advanced Viewing Environment

90 MG Rover Norge Serviceskolen RAVE Cav : Pin Location Col : Colour of Wire CCT : Applicable to Derivatives Derivatives

91 MG Rover Norge Serviceskolen RAVE Wiring Diagrams Wiring Diagrams Contains : Contains : Individual Circuit Diagrams for Each Model Individual Circuit Diagrams for Each Model All in Colour Facility to Print Rover Advanced Viewing Environment

92 MG Rover Norge Serviceskolen Wiring Diagrams MG Rover Wiring Colours BBlack GGreen KPink LGLight Green NBrown OOrange PPurple RRed SSlate(grey) UBlue WWhite YYellow

93 MG Rover Norge Serviceskolen Wiring Diagrams

94 MG Rover Norge Serviceskolen Wiring Diagrams

95 MG Rover Norge Serviceskolen Wiring Diagrams Practical Exercise 9 Delegates to Draw Wiring Diagram of Driving Lamps Circuit. Include :Switch Relay Fuse & Rating Note:Lamp Bulbs 60W

96 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics Bulb Glows when Voltage Bulb Glows when Voltage is Present is Present Not Accurate for Diagnostics Not Accurate for Diagnostics Can Harm Solid State Circuits Can Harm Solid State Circuits Test Light

97 MG Rover Norge Serviceskolen ~ Diagnostics LCD (liquid crystal display) V (volts alternating current) V (volts direct current) 300 mV (milli volts)   (ohm`s)  Diode Test (audible)  A (amps alternating current)  A (amps direct current) ~ Digital Multimeter

98 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics T4 HHT

99 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics Red lead Black Lead Always Connect a Volt Meter in PARALLEL Red Lead to Positive Black Lead to Negative

100 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics Connect Ammeter in Series Connect Ammeter in Series Red Lead (positive) Red Lead (positive) Black Lead (negative) Black Lead (negative) Need to Break into Circuit Need to Break into Circuit 10 Amp handling capacity 10 Amp handling capacity

101 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics Testbook Inductive Amp Clamp Testbook Inductive Amp Clamp Range 0 – 500 Amps Range 0 – 500 Amps No Need to Break into Circuit No Need to Break into Circuit Arrow must Face Current Flow Arrow must Face Current Flow

102 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics Continuity Checks (wiring) Continuity Checks (wiring) Component Checks Component Checks OHM Meter Circuit Must be Isolated Before Ohm`s Meter is Connected Current Flow Through the Meter will Damage it

103 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics Open Circuit Break in Wire Short Circuit Wire Touching Earth Circuit Working

104 MG Rover Norge Serviceskolen Diagnostics Practical Exercise Workshop Practical Exercises

105 MG Rover Norge Serviceskolen SPØRSMÅL


Laste ned ppt "MG Rover Norge Serviceskolen Velkommen til Serviceskolen MG Rover Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google