Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOS-BARNEBYER BARN PÅ FLUKT. ET TRYGT HJEM 134 LAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOS-BARNEBYER BARN PÅ FLUKT. ET TRYGT HJEM 134 LAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOS-BARNEBYER BARN PÅ FLUKT

2 ET TRYGT HJEM

3 134 LAND

4 PÅ FLUKT Det er over 65,3 millioner mennesker på flukt i verden i dag

5 LAND MED FLEST PÅ FLUKT

6 HVORFOR? Det er flere årsaker til at mennesker drives på flukt. Noen av hovedårsakene er disse:  Naturkatastrofer  Klimaendringer  Krig  Politiske konflikter

7 HVA ER EN FLYKTNING?

8 INTERNT FORDREVNE

9 FLYKTNINGKONVENSJONEN FNs Flykningkonvensjonen er en internasjonal avtale om flyktningers rettigheter.  Opprettet i 1951, trådde i kraft i 1954.  Skal sikre at alle som er på flukt fra uholdbare forhold i hjemlandet skal få opphold i et annet land til det er trygt å reise hjem igjen.  Undertegnet av 145 land. Deriblant Norge.  Gjelder kun dersom du har flyktet over en landegrense.

10 FLYKTNINGERS RETTIGHETER Flyktninger har rett til å få oppfylt grunnleggende menneskerettigheter:  Religions- og bevegelsesfrihet  Retten til arbeid  Utdanning og reisedokumenter  Flyktninger har rett til å ikke bli sendt tilbake til et land der de frykter forfølgelse Det er det landet som tar i mot flyktninger som har ansvaret for at disse rettighetene blir oppfylt.

11 SØKER NYTT LIV I EUROPA

12 BORGERKRIGEN I SYRIA

13 BARN VOKSER OPP I KRIG

14 SKOLEN FØR

15 SKOLEN NÅ

16

17 HVA GJØR SOS-BARNEBYER?

18 REZAN, 11 ÅR

19 SLIK JOBBER VI:  Hjelper barn og familier på flukt, med mat, medisiner og andre nødvendige ting de trenger.  Gir barn som er alene omsorg og beskyttelse. Gjenforener med familien der det er mulig.  Etablerer trygghetssoner og barnesentre der barn får tilgang til lek, undervisning og helsehjelp.  Vi har flere barnebyer i disse områdene hvor barn som er alene og ikke kan forenes med familien kan få et nytt hjem i en SOS- familie. I Syria og nabolandene

20 ET FRISTED PÅ FLUKT

21 SLIK JOBBER VI:  Gir direkte nødhjelp som mat, vann, bleier, klær, telt og medisiner til barn, gravide og de svakest stilte familiene.  Tar hånd om barn som er alene og jobber for gjenforening med familien.  Etablerer trygghetssoner i områder med mange flyktninger, hvor barn kan være barn og være med på ulike aktiviteter. Langs fluktruten

22 SLIK JOBBER VI  Gir omsorg og stabilitet i familiemiljø  Integrering i lokalsamfunn  Mulighet til skolegang  Psykologisk og medisinsk oppfølging og hjelp  SOS-barnebyer har 60 års erfaring med å ta langsiktig omsorg for barn som har mistet sin familieomsorg. SOS- barnebyer sørger for trygghet og stabilitet til mindreårige asylsøker som er alene. I mottakerland:

23 TAKK FOR ENGASJEMENTET!


Laste ned ppt "SOS-BARNEBYER BARN PÅ FLUKT. ET TRYGT HJEM 134 LAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google