Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIKABAKKEN HOPPBAKKER I ÅLESUND ET PROSJEKT FOR REKRUTERING TIL HOPPIDRETTEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIKABAKKEN HOPPBAKKER I ÅLESUND ET PROSJEKT FOR REKRUTERING TIL HOPPIDRETTEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIKABAKKEN HOPPBAKKER I ÅLESUND ET PROSJEKT FOR REKRUTERING TIL HOPPIDRETTEN

2 VIKABAKKEN

3

4  Hoppidretten var stor på Sunnmøre for 35- 40 år siden.  Klimaendringer og snømangel satte stopper for idretten.  Vedlikehold for en tilfeldig snøvinter ble for store løft for idrettslagene.  De gamle bakkene grodde igjen og er ikke lenger operative. VIKABAKKEN

5  Fra datidens bakker og fram til i dag har bakkeprofiler endret seg vesentlig.  For de gamle bakkene kreves store bygningsmessige endringer for å tilfredsstille dagens krav til hoppbakker.  Plastbakker for bruk hele året. VIKABAKKEN

6  Stordal med sitt anlegg i Fjellbakken har klart å framskaffe flere av landets beste idrettspersoner med sitt anlegg i Fjellbakken. Alle skihoppere fra nordvestlandet har vært innom Fjellbakken som sitt viktigste tilholdssted for å gå videre i sin idrettskarriere.  Stordal er en kommune med ca 1000 innbyggere. VIKABAKKEN

7  Ålesund har ca 45000 innbyggere. Tar vi med omkringliggende kommuner innenfor 30 minutter kjøretid omfavner vi ca 70000 personer.  Molde kommune har fått til et tilsvarende prosjekt midt i byen. VIKABAKKEN

8  KORT HISTORIKK  Sindre Helland gir en historikk over prosjektets utvikling ----  Ideen kom opp i 2007.  Planer og forslag  Det viktigste: Befolkningsgrunnlag  Behovsanalyse VIKABAKKEN

9  Anlegget med område rundt VIKABAKKEN

10  Behovsanalyse  NASJONALSPORT  IDRETT PÅ HØYT NIVÅ  Hopp er av mange regnet som nasjonalsporten, og har en lang og stolt tradisjon. I dag foregår hopping både vinter og sommerstid, og det er mange som nå ønsker å bygge plastbakker. Norges Skiforbund ved Hoppkomiteen skriver på sine websider at de ønsker økt rekruttering til hoppsporten i Norge for også i framtiden å kunne utfordre andre hoppnasjoner på toppnivå. Det må derfor legges tilrette for at de yngre utøverne skal kunne trene hopp også utenom selve konkurransesesongen. Norges Skiforbund ønsker nå å bygge små plastbakker over hele landet, samt kompaktanlegg som er egnet for hopping sommer og vinter. Dette er en stor mangelvare i Norge. VIKABAKKEN

11  Tradisjonelle hoppbakker krever ei viss mengde snø som et minimum og ei stor mengde dugnadsinnsats for at bakkene skal kunne tas i bruk og holdes vedlike. Plastbakker krever liten klargjøring og er stort sett klar til bruk til en hver tid.  Etter at Mølleråsen hoppanlegg ved Molde sentrum stod ferdig i 2009 med 2 plastbakker med K-punkt på 15 og 36 meter har rekrutteringa i Molde skutt i været og Molde og Omegn Idrettsforening har nå ca 40(?) aktive hoppere og er nå den klubben med flest hoppere i fylket. Dette viser at etablering av et slik anlegg i bynære strøk er veien å gå...... VIKABAKKEN

12  Utforming og terrengplassering  Utforming etter dagens krav til hoppbakker  Innfelling i terreng er tilpasset vær og vindforhold. Opptredende vind er fra sør-vest og bakkene er skjermet fra vind  Bakkene er tilpasset inn i terrenget og står i forhold til omkringliggende skitrekk, treningsanlegg og øvrig idrettsanlegg i Spjelkavika.  Jan Skevik i Norges Skiforbund er rådgiver for bakkene.  På sikt - Innendørs anlegg? VIKABAKKEN

13  I Ålesundsregionen er det ca 70 000 innbyggere innen ca 30 minutt omkrets fra Spjelkavik.  I dette området er det pr i dag ingen hoppbakker som er i bruk.  Etablering av plastbakker i Spjelkavik vil kunne skape aktivitet hele året.  Det vil sikre et større mangfold av aktiviteter.  Det vil og kunne skape en etterlengta rekruttering.  Hopp er en idrett som krever mye av utøverne. Spenst, bevegelighet, balanse, koordinasjon, hurtighet, og mental styrke. VIKABAKKEN

14  HVA KOSTER BAKKEUTBYGGINGEN ?  HVORDAN FINANSIERES UTBYGGINGEN ?  HVOR HØYE BLIR DRIFTSUTGIFTENE ? VIKABAKKEN

15  KOSTNADSKALKYLE  Kostnadsoverslag investering og finansiering. VIKABAKKEN VIKABAKKANE PROSJEKT SAMLET UTBYGGINGSKOSNAD ETABLERING AV BAKKER K10, K20, K35, PLASTSATSING, SKITREKK, LYSANLEGG Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Summert SPJELKAVIK HOPPBAKKER - KOSTNADSOVERSLAG OG FlNANSlERlNGSPLAN Kostnad - BAKKE - K10 Kostnad - BAKKE - K20 Kostnad - BAKKE - K40 Plastsatsing Lysanlegg Skitrekk KOSTNADER 1Bakkeetablering 1 450 560 1 613 040 2 825 870 2Plastbelegg unnarrenn/overrenn 1 821 060 3Vanningsanlegg 174 250 4Lysanlegg 750 000 5Skitrekk 750 000 Sum byggekostnad 1 450 560 1 613 040 2 825 870 1 995 310 750 000 9 384 780 7Mva (post 1-5) - 8Administrasjon (3 % av post 1-5) 49 181 75 068 112 822 237 071 Sum kostnader 1 499 741 1 688 108 2 938 692 1 995 310 750 000 9 621 851 FlNANSlERlNG Egenfinansiering, rabatter 293 084 464 897 674 507 99 766 37 500 1 607 254 Egenfinansiering, dugnad 144 250 198 375 353 750 30 000 756 375 Egenfinansiering, sponsing 600 000 800 000 1 000 000 2 400 000 1Egenfinansiering, reklame 200 000 300 000 500 000 1 000 000 2Lånekostnad/omlegging Veg/høgspent 30 000 40 000 50 000 120 000 3Spillemidler, ordinære 483 520 537 680 941 957 250 000 2 463 157 4Spillemidler, plastsatsing 665 103 5Mva refusjon 609 962 6Sum finansiering 1 750 854 2 340 952 3 520 214 764 869 317 500 9 621 851

16  DRIFTSKOSTNADER. VIKABAKKEN

17


Laste ned ppt "VIKABAKKEN HOPPBAKKER I ÅLESUND ET PROSJEKT FOR REKRUTERING TIL HOPPIDRETTEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google