Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk Forskerutdanningsakademi: NorFA Norden NorFA Nabo NorFA Holbergs gate 1, N - 0166 Oslo Tel.: +47 23 35 45 40 Fax: +47.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk Forskerutdanningsakademi: NorFA Norden NorFA Nabo NorFA Holbergs gate 1, N - 0166 Oslo Tel.: +47 23 35 45 40 Fax: +47."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk Forskerutdanningsakademi: NorFA Norden NorFA Nabo NorFA Holbergs gate 1, N - 0166 Oslo norfa@norfa.no www.norfa.no Tel.: +47 23 35 45 40 Fax: +47 23 35 45 45

2 Hva er NorFA? Ca. 7000 aktører involvert i aktiviteter hvert år Skal styrke kvalitet og mobilitet for forskerutdanning i Norden Opprettet i 1991 av Nordisk Ministerråd for forsking og utdanning Styre med én representant fra hvert nordisk land og observatører fra Færøyene og Grønland Sekretariat med 9 ansatte i Oslo Budsjett 56 mill. NOK hvorav NorFA Nabo ca. 6 mill.

3 Norden, Baltikum og Nordvest-Russland som én region! NorFA som støtteorgan: Forskerstudenter skal kunne utnytte fasiliteter, undervisning og kompetanse i hele regionen uansett nasjonalitet Vi støtter forskningssamarbeid med hovedvekt på forskerutdanning og mobilitet NorFA oppfordrer til utvidet internasjonalt samarbeid NorFA som akademi: NorFA er premissleverandør for nordisk forskningspolitikk NorFA arrangerer seminarer for forskerstudenter og forskere

4 Støtteordning Forskerutdanningskurs Forskernettverk Planleggingsaktiviteter Kursdeltagelse NorFA Nabo: Gjesteprofessor (planlegges) Initiativer innen forskningsutvikling Analyser, rapporter, konferanser, kurs etc. Forskerskoler

5 Forskerutdanningskurs Søknadsfrist 2. mai. Søknadsskjema på norfa.no Spesialiserte intensivkurs Må kunne vise til verdien av regionalt samarbeid Åpent for alle forskerstudenter og post-docs fra Norden og nærområdet Søker må utpeke kursleder og øvrige arrangører fra de deltagende landene Kurset må gi uttelling i forskerutdanningen Gjennomsnittsfinansiering per kurs: NOK 300.000

6 Forskernettverk Søknadsfrist 2. mai. Søknadsskjema på norfa.no Nettverkene skal øke mobiliteten og heve kvaliteten på forskning og forskerutdanning i regionen Tidsbegrensning: 5 år Etablerte forskere og forskergrupper kan søke Det må utpekes en ledelse med representanter fra de deltagende landene Må inkludere forskergrupper fra minst 3 land: [3 nordiske] eller [2 nordiske + 1 fra nærområdet] Finansiering: NOK 300.000 per år i 3-5 år

7 Gjesteprofessor På planleggingsstadiet Gjesteprofessor fra nærområdet til et forskermiljø i Norden

8 Kurs- og mobilitetsstipend Søknadsfrist: 1 februar, 1 juni, 1 oktober. Skjema på norfa.no For PhD-studenter og unge forskere Arrangører av NorFA-nettverk eller -kurs søker om kursstipend på vegne av en kursdeltager Mobilitetsstipend søkes av den reisende selv Kursstipend: Tidsramme 1-4 uker Mobilitetsstipend: Tidsramme 3-12 måneder Stipend maks: 2500 NOK per uke eller 9500 per mnd første 2 mnd, deretter 6300

9 Planleggingsaktiviteter Søknadsfrist: 1 februar, 1 juni, 1 oktober. Skjema på norfa.no Finansiering av reise og opphold i planleggingsfasen Planlegging av nettverk, forskerkurs eller lignende

10 Generelt NorFA støtter initiativer innen alle akademiske felt NorFA prioriterer tverrfaglige initiativer og nytenkning Finansieringen dekker de direkte kostnadene, ikke administrative kostnader (”overhead”) Finansieringen har ikke tilbakevirkende kraft

11 Forskerskoler Naturvitenskapelige forskerskoler Humanistiske/samfunnsvitenskapelig forskerskoler Åpent for deltagelse fra nærområdet Formål: øke mobiliteten og styrke forskerutdanningen i de enkelte land og i hele regionen Finansiering: 1 mill. NOK per år i 5 år Aktiviteter: Kurs, konferanser, workshops, gjesteprofessorer, mobilitet, etc.

12 www.norfa.no NorFA Holbergs gate 1, N - 0166 Oslo norfa@norfa.no www.norfa.no Tel.: +47 23 35 45 40 Fax: +47 23 35 45 45


Laste ned ppt "Nordisk Forskerutdanningsakademi: NorFA Norden NorFA Nabo NorFA Holbergs gate 1, N - 0166 Oslo Tel.: +47 23 35 45 40 Fax: +47."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google