Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretning eller forvaltning - ett fett?. «Jeg har ingenting imot private. Jeg vil ikke legge meg opp i om kommunene velger offentlige eller private tilbydere,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretning eller forvaltning - ett fett?. «Jeg har ingenting imot private. Jeg vil ikke legge meg opp i om kommunene velger offentlige eller private tilbydere,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretning eller forvaltning - ett fett?

2 «Jeg har ingenting imot private. Jeg vil ikke legge meg opp i om kommunene velger offentlige eller private tilbydere, så lenge eldreomsorgen er god og forsvarlig. Jens Stoltenberg, Ap. Stortingets spørretime 17.11.2010

3 Dag Ekelberg, Næringspolitisk direktør NHO-Service Klassekampen 02.03.2011 Ingen forskjeller - ett fett? ”Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste.

4 Kommunestyret: Folkevalgt organ Forvalte fellesskapets skattemidler og behov Styres av demokrati, innsyn og kontroll Konsernstyret: Utpekt av eierne Sikre avkastning på investert kapital Styres av lønnsomhetsvalg, pris- og inntjeningsfokus Offentlig eller privat – ett fett?

5 Kostnad/investering Overskudd/ profitt Salg Inntekt Produkt Skatteinntekt Behov/prioritering Utgifter Produkt/tjeneste Velferdseffekt/ politisk mål FORRETNINGFORVALTNING

6 Hva bør styres av hva, og av hvem?

7 Forvaltning: Forretning: FORMÅL: Behov Kapitalavkastning ORGANISERING: DemokratiSelskap FINANSIERING: SkattSalg BEFOLKNINGEN: «Forvaltere» «Kunder»

8 Bare jernbane? NSB Trafikk service Gjøvikbanen Finse Forsikring NSB persontog

9 ”Oppflisingen av jernbanen er utelukkende et resultat av at politikerne tror at styringsmodeller fra privat sektor egner seg også for offentlig sektor. Dette har vært totalt mislykket. Tidligere industriminister Finn Lied. Klassekampen 14.02.2010

10 Barnehagereformen

11 Staten skal bruke mye penger på å bygge og drifte barnehager, for å sikre at politiske formål oppnås med samfunnsutviklingen Private aktører som har forretningsformål med drift og utbygging av barnehager, skal inngå i det offentliges barnehagesatsing Samme hvem som driver?

12 Årlige bevilgninger til barnehager Kilde: SSB Kr Halvparten går til private barnehager: omlag 14,5 mrd kroner

13

14 Barnehage 3 AS Barnehageselskap Eiendom AS Eiendomsselskap Holding AS Morselskap Barnehage 2 Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Barnehage 1 AS Barnehageselskap Andre selskaper Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Forvalter investeringstilskudd.. Offentlige tilskudd til drift av barnehage Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage Bare en barnehage? Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no

15 Barnehage 2 AS Barnehageselskap Eiendom AS Eiendomsselskap Holding AS Morselskap Barnehage 3 Barnehageselskap/arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Barnehage 1 AS Barnehageselskap Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av... Offentlige driftstilskudd (ca 15 mill.kr/år) 2,1 mill kr 7,4 mill. kr 760 514 kr 510 079 kr 102 700 kr ”Gevinst” 2008: 3,5 mill. kr Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no

16 Etableringen av helseforetak FRA: Kontantregnskap/ budsjettstyring Folkestyre TIL: «Politikk» FylkeStat Forretningsregnskap/ markedsstyring Konsernstyre «Butikk»

17 Helseforetak Helseministeren Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHFHelse Midt RHFHelse Nord RHF Oslo universitetssykehus HFVestre Viken HFA-hus HFm.fl HF (11 stk) AkerRiksenUllevålRingerikeAsker BærumBuskerud + diverse AS, eid 100% eller 80% av HF-ene

18 Klassekampen 18.02.2012 ”Det eneste jeg har merket, er at jeg har fått flere arbeidsoppgaver, og det har blitt flere ansatte i ledelsen og administrasjonen Nina Gurli, sykepleier og hovedtillitsvalgt A-Hus

19 ”Etableringen av Helseforetakene er en dundrende suksess Helga Pedersen, Ap Klassekampen 05.01.2012

20 - Jo, det er fordi mekanismene i privat sektor ikke er hensiktsmessige i forhold til å oppnå det vi ønsker. Derfor er det betenkelig at for å fornye offentlig sektor så innfører politikerne markedsmekanismer fra privat sektor, mekanismer som er årsaken til at vi har offentlig sektor i utgangspunktet Økonomiprofessor Bjarne Jensen Klassekampen 14.02.2010 Hvorfor offentlig sektor? Hvorfor forvaltning?

21 Politisk situasjon: H eller Ap – ett fett?

22 Aftenposten 21.01.2013

23 Kan stemme både H og Ap Tjener 500 000 kr + Lite opptatt av ideologi Klassekampen 16.01.2013

24 Dagsrevyen 06.02.2013 ”Jeg er for å bruke mer penger på offentlig helsevesen. Jeg er faktisk også for å bruke mer penger på privat helsevesen

25 ”Vi er ikkje allergiske mot private aktørar innan helsevesenet, men ønskjer ikkje at dei skal ta ut mykje profitt Raymond Johansen, Ap Klassekampen 12.02.2013

26 Stø kurs? Borgerlig regjering? 2001: 2005: 2009: 2013: Ny kurs? Stoltenberg 1 Bondevik 2 Rødgrønn 1 Rødgrønn 2 Den politiske situasjonen Hva skjedde her?


Laste ned ppt "Forretning eller forvaltning - ett fett?. «Jeg har ingenting imot private. Jeg vil ikke legge meg opp i om kommunene velger offentlige eller private tilbydere,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google