Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det grenseregionale samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland 1996-2020 1996 INTERREG IIA Barents 2000 Interreg IIIA Nord; del- og "Naboskapsprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det grenseregionale samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland 1996-2020 1996 INTERREG IIA Barents 2000 Interreg IIIA Nord; del- og "Naboskapsprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 det grenseregionale samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland 1996-2020 1996 INTERREG IIA Barents 2000 Interreg IIIA Nord; del- og "Naboskapsprogram Kolarctic" 2007 Kolarctic ENPI CBC 2014 Kolarctic (ENI) ?

2 HVORFOR HVORDAN VIRKER DET HVA KAN DET BRUKES TIL Utvikle samarbeids- og læringssevne Redskaper/modeller: prosjekt, partnerskap Finansiering/oppmuntring: grenseregionalt samarbeid Innhold: Identifisering av kompetanseunderskudd; ? STRATEGI MÅL Utvikle velferd gjennom økonomi, infrastruktur, kultur osv. Redusere hindringene som grenser er for samhandel og rasjonell utvikling innen økonomi, infrastruktur, kultur, kunnskap MIDLER AKTIVITETER Nordnorske interesser: Praktisk innfallsvinkel sett fra nordnorsk side www.kolarctic.no Kolarctic Norge

3

4 PROSJEKTER MED NORSK KOLARCTIC-FINANSIERING UNDER KOLARCTIC ENPI 2007-2013 (EFF. FRA 2010)

5 www.kolarctic.no Kolarctic Norge Grensekryssende handtverk (crossover crafts. KO528) Midt-Troms museum, BARDUFOSS NOK 2 712 000 fra Kolarctic Norge, godkjent av Overvåkningskomitéen for Kolarctic 28.06.2012. Samarbeid mellom kulturorganisasjoner i Norge, Sverige og Russland, om å utvikle kreative arenaer for levende handtverks-tradisjone for å bevare deler av kulturarven. Har engasjert et stort antall handtverkere og jobbet med glemte tradisjoner og ferdigheter. Oppmerksomhet på føderalt nivå.

6 www.kolarctic.no Kolarctic Norge Eksempel, etpar andre: CEEPRA (KO130): Atomsikkerhetssamarbeid Statens strålevern, Tromsø 1 000 000 Godkjent av Overvåkningskomitéen for Kolarctic 15.06.10. Prosjektet er et samarbeid mellom Finland, Norge og Russland, som skal styrke ulykkesberedskap og havovervåkning. Utveksling av metoder og analyser i luft, jord, hav. Funn. Bærekraftige bygninger Sustainable buildings (KO550) Høyskolen i Narvik 1 863 000 Godkjent av Overvåkningskomitéen for Kolarctic 28.06.2012. Prosjektet er et samarbeid i første hand mellom forskningsmiljøer i Finland, Sverige, Norge og Russland, om å bidra til kommersielt bærekraftig samarbeid innen moderne bygningsteknologi, herunder utrede og utvikle markedet i Russland. Norsk teknologi til russisk stil.

7 www.kolarctic.no Kolarctic Norge VIDERE FREMOVER

8 Forskjeller fra tidligere programperioder: Ikke «alle» temaer kan finansieres Utvida geografisk område (også dels Komi) Signaler om mindre finansiering NY PROGRAMPERIODE ”Kolarctic ENI 2014-2020 ” Fortsatt EU sitt finansieringsinstrument for grenseregionalt prosjektsamarbeid med Russland i nord norsk side: "business as usual" Kolarctic fortsatt -som INTERREG- "RUP i praksis"

9 www.kolarctic.no Kolarctic Norge VISJON: Kolarctic-området er et blomstrende, miljøvennlig område med levedyktig økonomi, mobilitet av mennesker, ideer og teknologier, og hvor folk til folk-samarbeid er en viktig verdi. Fire “tematiske områder” (innsatsområder) 1 Forretningssamarbeid (TO1) 2 Miljø (TO6) 3 Infrastruktur (TO7) 4 Grenseforvaltning (TO10) Disse blir presisert i programdokumentet, med gjennomgående strategier m.m.

10 www.kolarctic.no Kolarctic Norge HOVEDSAKEN: PROSJEKTENE (effekt) -men GJENNOMFØRINGSREGLER (metode) Prosjekt- organisasjonen er Sjef for Prosjektet -ikke den organisasjonen der prosjektet har postadresse Assistanse og tilrettelegging i linjeorganisasjonen («eier») Styringsgruppe Prosjektpersonell H V A E R E T P R O S J E K T ?

11 dvs suksessfaktorer for nordnorsk side: DE STORE LINJENE 1 vise at det er mulig og lønnsomt å samarbeide 2 medvirke til et kompetent og informert partnerskap 3 beggesidig styrking av læringsevne og –vilje Kolarctic Norge: HVORFOR, HVORDAN VIRKER DET, HVA KAN DET BRUKES TIL

12 Kolarctic Norge www.kolarctic.no PROSJEKTLAGING Kun én norsk medsøker (Partner; mottaker av Kolarctic-midler). De øvrige: medaktører (Associate) Likevel mulig med flere "Partners" norsk side, såfremt kun én av dem medsøker. Partner1 blir da norsk medsøker … OFFISIELT: Starte med å samle sammen og samrå seg med et partnerskap Diskutere seg frem til et innhold som så blir å koste € …… Få oppgaver på nordnorsk side av EU-LeadPartner (eller "stat") Betale "konsulenter" PRAKTISK: Starte med "slutten", dvs formen og hente inn aksepter underveis Utfra hvor mange € man kan få, tegne hva bygge i byen sin Budsjettere fra nordnorsk behov for utvikling prosjekt-i-prosjektet Utnytte nordnorsk frihetsgrad og få råd av Kolarctic Norge fra metode til EFFEKT

13 www.kolarctic.no Kolarctic Norge plass for spørsmål Kontakt norsk side: info@kolarctic.no jan@ linda@ Felles: www.kolarcticenpi.info


Laste ned ppt "Det grenseregionale samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland 1996-2020 1996 INTERREG IIA Barents 2000 Interreg IIIA Nord; del- og "Naboskapsprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google