Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE."— Utskrift av presentasjonen:

1 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE

2 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 UTVIKLING I KONKURRANSEEVNEN 2007: Lønnskostnader overfor handelspartnerne økte med 2,9 %, som skyldes både en styrking av kronen på 1,6 % og 1,3 % høyere lønnsvekst i industrien enn for handelspartnerne 2007: Lønnskostnader overfor handelspartnerne økte med 2,9 %, som skyldes både en styrking av kronen på 1,6 % og 1,3 % høyere lønnsvekst i industrien enn for handelspartnerne Konkurranseevnen samlet for de tre siste årene svekket seg med 9 % Konkurranseevnen samlet for de tre siste årene svekket seg med 9 % 2007: Timelønnskostnadene i industrien lå 25 % høyere enn for handelspartnerne, mens for industriarbeidere alene lå kostnadene 41 % over handelspartnerne. 2007: Timelønnskostnadene i industrien lå 25 % høyere enn for handelspartnerne, mens for industriarbeidere alene lå kostnadene 41 % over handelspartnerne.

3 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 Lønnsutvikling i perioden(%) 2006 2007 2005-07 2006 2007 2005-07 INDUSTRIARBEIDERE 3,6 5 ½ 9 1/4 INDUSTRIARBEIDERE 3,6 5 ½ 9 1/4 FUNKSJONÆRER 4,6 5 ¾ 10 1/2 FUNKSJONÆRER 4,6 5 ¾ 10 1/2 FRONTFAGET 4,3 5 1/2 10 FRONTFAGET 4,3 5 1/2 10 STATEN 4,5 5 9 3/4 STATEN 4,5 5 9 3/4 KOMMUNENE 4,1 4 1/2 8 3/4 KOMMUNENE 4,1 4 1/2 8 3/4 FINANSNÆRING 5,6 5,2 11 FINANSNÆRING 5,6 5,2 11 SPEKTER utenom helse 4,8 5,3 10 1/2 SPEKTER utenom helse 4,8 5,3 10 1/2 HELSEFORETAKENE 3,7 …. HELSEFORETAKENE 3,7 …. HSH VAREHANDEL 4,2 5 9 1/2 HSH VAREHANDEL 4,2 5 9 1/2 ALLE GRUPPER 4,1 5,4 9 3/4 ALLE GRUPPER 4,1 5,4 9 3/4

4 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 OVERHENG 06/08 (%) OVERHENG 07 OVERHENG 08 OVERHENG 07 OVERHENG 08 INDUSTRIARBEIDERE 1,4 1 3/4 INDUSTRIARBEIDERE 1,4 1 3/4 FUNKSJONÆRER 2 2 1/2 FUNKSJONÆRER 2 2 1/2 FRONTFAGET 1,7 2 FRONTFAGET 1,7 2 STATEN 2,9 1 1/2 STATEN 2,9 1 1/2 KOMMUNENE 1,7 1 1/4 KOMMUNENE 1,7 1 1/4 FINANSNÆRING 1,4 1,3 FINANSNÆRING 1,4 1,3 SPEKTER utenom helse 1,5(1,2) 1,3 SPEKTER utenom helse 1,5(1,2) 1,3 HELSEFORETAKENE 1,7 …. HELSEFORETAKENE 1,7 …. HSH VAREHANDEL 1,2 1,6 HSH VAREHANDEL 1,2 1,6 ALLE GRUPPER 2,0 2 ALLE GRUPPER 2,0 2

5 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 VEKST I REALØNN ETTER SKATT I 2006 og 2007(%) ÅRSLØNN ENDRING ÅRSLØNN ENDRING 2007 KJØPEKRAFT 2007 KJØPEKRAFT 2006 2007 2006 2007 INDUSTRIARBEIDERE 335.000 1,5 4 1/2 INDUSTRIARBEIDERE 335.000 1,5 4 1/2 IND.FUNKSJONÆRER 502.000 2,9 4 1/4 IND.FUNKSJONÆRER 502.000 2,9 4 1/4 INDUSTRI I ALT 405.000 2,2 4 1/2 INDUSTRI I ALT 405.000 2,2 4 1/2 HSH-VAREHANDEL 348.000 2,0 4,1 HSH-VAREHANDEL 348.000 2,0 4,1 FINANSSEKTOREN 479.000 3,5 3,9 FINANSSEKTOREN 479.000 3,5 3,9 STATSTILSATTE 385.000 2,2 4 STATSTILSATTE 385.000 2,2 4 KOMMUNETILSATTE 344.000 1,9 3 3/4 KOMMUNETILSATTE 344.000 1,9 3 3/4 ALLE GRUPPER 380.000 1,9 4,5 ALLE GRUPPER 380.000 1,9 4,5

6 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 VEKST I REALØNN ETTER SKATT I 2006 og 2007(KRONER) ÅRSLØNN ENDRING ÅRSLØNN ENDRING 2007 KJØPEKRAFT(Kroner) 2007 KJØPEKRAFT(Kroner) 2005-2007 2005-2007 INDUSTRIARBEIDERE 335.000 15.100 INDUSTRIARBEIDERE 335.000 15.100 IND.FUNKSJONÆRER 502.000 22.500 IND.FUNKSJONÆRER 502.000 22.500 INDUSTRI I ALT 405.000 INDUSTRI I ALT 405.000 HSH-VAREHANDEL 348.000 14.200 HSH-VAREHANDEL 348.000 14.200 FINANSSEKTOREN 479.000 22.400 FINANSSEKTOREN 479.000 22.400 STATSTILSATTE 385.000 15.800 STATSTILSATTE 385.000 15.800 KOMMUNETILSATTE 344.000 13.100 KOMMUNETILSATTE 344.000 13.100 ALLE GRUPPER 380.000 16.000 ALLE GRUPPER 380.000 16.000

7 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 PRISUTVIKLINGEN KPI El-Priser KPI El-Priser 2005/2006 KPI 2,3 % + 25 % 2005/2006 KPI 2,3 % + 25 % 2006/2007 KPI 0,8 %* - 18 % 2006/2007 KPI 0,8 %* - 18 % Stigende prisvekst gjennom året. I januar 2008 økte prisene på årsbasis med 3,7 % Stigende prisvekst gjennom året. I januar 2008 økte prisene på årsbasis med 3,7 % PROGNOSE FRA TBU: 2007/2008 PROGNOSE FRA TBU: 2007/2008 KPI omlag 3 1/2 % El-priser + 30 % KPI-JAE 2,2 % (1,4 % i 2007) * Ett prosentpoeng skyldes lavere el-priser * Ett prosentpoeng skyldes lavere el-priser

8 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 NORSK ØKONOMI I 2008 LAVERE VEKST, ØKT SYSSELSTETTING OG LAVERE LEDIGHET LAVERE VEKST, ØKT SYSSELSTETTING OG LAVERE LEDIGHET BNP (Fastland)+ 4,8 % i 2006 BNP (Fastland)+ 4,8 % i 2006 BNP + 6 % i 2007 BNP + 6 % i 2007 BNP + 2,8 % 2008(SSB) BNP + 2,8 % 2008(SSB) BNP +1,5-2,3-3,3 % 2009-11 BNP +1,5-2,3-3,3 % 2009-11 VALUTA NOK + 2 % VALUTA NOK + 2 % ANSLAG FOR LØNNSVEKST 2008: ANSLAG FOR LØNNSVEKST 2008: SSB 6,2 %, FINANSDEP 5 % OG NORGES BANK 5 ¾ % SSB 6,2 %, FINANSDEP 5 % OG NORGES BANK 5 ¾ % HANDELSPARTNERNE 3,5 % (Nasj. Valuta) HANDELSPARTNERNE 3,5 % (Nasj. Valuta) HANDELSPARTNERNE 1,5 % (I NOK) HANDELSPARTNERNE 1,5 % (I NOK)

9 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 Virkning på kjøpekraft av skatteendringer ved 3,5 % inflasjon Inntekt 07 KronerProsent Ved 5,5 % lønnsvekst 17500059003,42800 20000064003,23000 25000080003,23600 30000098003,34300 350000116003,34900 400000134003,35400 450000140003,15900 500000158003,26500

10 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 Klar bedring i arbeidsmarkedet I 2006 økte sysselsettingen med 78.500 personer og i 2007 med 93.000 personer I 2006 økte sysselsettingen med 78.500 personer og i 2007 med 93.000 personer Betydelig reduksjon i veksten tre neste årene (mellom 1/3-1/6) av 2007 Betydelig reduksjon i veksten tre neste årene (mellom 1/3-1/6) av 2007 Rekordlav ledighet: 50.700 (utg.januar) Rekordlav ledighet: 50.700 (utg.januar) Betydelig arbeidsinnvandring to siste årene, har bidratt til sterk vekst i produksjon og sysselsetting, men samtidig begrenset nedgangen i ledigheten Betydelig arbeidsinnvandring to siste årene, har bidratt til sterk vekst i produksjon og sysselsetting, men samtidig begrenset nedgangen i ledigheten

11 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 AFP: to-sporsmodellen SPOR 1 SPOR 1 En nøytral AFP-ordning der en fritt kan arbeide ved siden av, men der pensjonen avkortes desto mer jo tidligere uttaket skjer. Poenget er at samlet pensjon over gjenstående levetid skal være uavhengig av uttakstidspunkt. En nøytral AFP-ordning der en fritt kan arbeide ved siden av, men der pensjonen avkortes desto mer jo tidligere uttaket skjer. Poenget er at samlet pensjon over gjenstående levetid skal være uavhengig av uttakstidspunkt. Modellen kan kombineres med et to-nivåuttak, der for eksempel AFP-tillegget er høyere mellom 62-67 år, men der pensjonen fra 67 år blir tilsvarende lavere. Fordel for folk med lav levealder. Modellen kan kombineres med et to-nivåuttak, der for eksempel AFP-tillegget er høyere mellom 62-67 år, men der pensjonen fra 67 år blir tilsvarende lavere. Fordel for folk med lav levealder. Også mulig å velge en tidsbegrenset ordning over f eks 15 år, noe som er en fordel for yrker med lav levealder. Ulempen er at pensjonen reduseres dramatisk etter 15 år. En annen ulempe er at en tidsbegrenset ordning vil gjøre det vanskeligere for mange å gå av med tidligpensjon fra 62-63 år. Også mulig å velge en tidsbegrenset ordning over f eks 15 år, noe som er en fordel for yrker med lav levealder. Ulempen er at pensjonen reduseres dramatisk etter 15 år. En annen ulempe er at en tidsbegrenset ordning vil gjøre det vanskeligere for mange å gå av med tidligpensjon fra 62-63 år.

12 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 AFP: to-sporsmodellen Spor 2 Spor 2 En ikke-nøytral AFP-ordning som gir et noe høyere livsvarig AFP-påslag til personer som går av tidlig, men der påslaget avkortes strengt mot arbeidsinntekt En ikke-nøytral AFP-ordning som gir et noe høyere livsvarig AFP-påslag til personer som går av tidlig, men der påslaget avkortes strengt mot arbeidsinntekt Den enkelte definerer seg selv som ”sliter” ved å foreta dette valget. Arbeidsgiver og/eller myndighet (NAV) kan ikke overprøve beslutningen. Den enkelte definerer seg selv som ”sliter” ved å foreta dette valget. Arbeidsgiver og/eller myndighet (NAV) kan ikke overprøve beslutningen. Forutsettes at arbeidstakeren har relevant kunnskap om konsekvensene av valget som foretas. Bl a vil han/hun vite at om man velger spor 1 så vil pensjonen øke betydelig ved å stå lengre i arbeid Forutsettes at arbeidstakeren har relevant kunnskap om konsekvensene av valget som foretas. Bl a vil han/hun vite at om man velger spor 1 så vil pensjonen øke betydelig ved å stå lengre i arbeid

13 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 LEVEALDERSJUSTERING OG REGULERING AV AFP Utvalget sier: I beregningen av AFP- påslaget er det lagt til grunn at det benyttes samme regler som i folketrygden for leveladersjustering og årlig regulering av opptjente rettigheter(som for lønn) og AFP-påslaget (lønn minus ¾ prosent- poeng). Hensynet til enkelhet kan tilsi at en benytter samme regler som i folketrygden. Utvalget sier: I beregningen av AFP- påslaget er det lagt til grunn at det benyttes samme regler som i folketrygden for leveladersjustering og årlig regulering av opptjente rettigheter(som for lønn) og AFP-påslaget (lønn minus ¾ prosent- poeng). Hensynet til enkelhet kan tilsi at en benytter samme regler som i folketrygden.

14 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 INNTEKSTPOL. DOKUMENT 2008-2010 HOVEPUNKTER

15 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 INNTEKSTPOL. DOKUMENT (2) INNLEDNING INNLEDNING NORSK ØKONOMI (TALL JUSTERES) NORSK ØKONOMI (TALL JUSTERES) LAVERE VEKST I 2008 LAVERE VEKST I 2008 PROGNOSENE PROGNOSENE INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI KONKURRANSEEVNEN I INDUSTRIEN KONKURRANSEEVNEN I INDUSTRIEN ENDRINGER I SKATTEREGLENE ENDRINGER I SKATTEREGLENE

16 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 INNTEKSTPOL. DOKUMENT (3) FRONTFAGET FRONTFAGET LØNNSVEKSTEN I KONK.UTSATT SEKTOR DANNER NORM I ØVRIGE OPPGJØR LØNNSVEKSTEN I KONK.UTSATT SEKTOR DANNER NORM I ØVRIGE OPPGJØR PENSJON – AFP- OFFENTLIG SEKTOR- SÆRALDEREGRENSER PENSJON – AFP- OFFENTLIG SEKTOR- SÆRALDEREGRENSER ARBEIDSMARKED (JUSTERE TALL) ARBEIDSMARKED (JUSTERE TALL)

17 YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 INNTEKSTPOL. DOKUMENT (4) OMSORG FOR SYKE I FAMILIEN OMSORG FOR SYKE I FAMILIEN GLOBALISERING GLOBALISERING SOSIAL DUMPING SOSIAL DUMPING ANDRE KJERNEOMRÅDER ANDRE KJERNEOMRÅDER KLIMA-OG MILJØ - TILTAK KLIMA-OG MILJØ - TILTAK ØKTE LØNNSFORSKJELLER ØKTE LØNNSFORSKJELLER


Laste ned ppt "YS` Inntektsplitiske konferanse 27.02.08 TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google