Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER MI? RELASJON og TEKNIKK ”Toward a Theory of Motivational Interviewing” (Miller og Rose, 2009) Antakelse om to aktive komponenter i MI –Relasjonskomponent:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER MI? RELASJON og TEKNIKK ”Toward a Theory of Motivational Interviewing” (Miller og Rose, 2009) Antakelse om to aktive komponenter i MI –Relasjonskomponent:"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER MI? RELASJON og TEKNIKK ”Toward a Theory of Motivational Interviewing” (Miller og Rose, 2009) Antakelse om to aktive komponenter i MI –Relasjonskomponent: særlig empati –Teknisk komponent: særlig Change Talk (endringssnakk)

2 HVA ER MI? RELASJONSKOMPONENT Empatisk forståelse – som terapeutisk ferdighet Holdning, kunnskap om problemet, forståelse av (”lidelsesspesifikke”) endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter Robust funn Terapeutempati vurdert av uavhengig observatør eller pasient er positivt korrelert med behandlingseffekt

3 HVA ER MI? TEKNISK KOMPONENT HYPOTESE : Er det sammenheng mellom endringssnakk og atferdsendring? –Antakelse om at det anvendelse av MI teknikker vil øke pasientens endringssnakk (fremme og forsterke) og redusere motstandssnakk – vil føre til atferdsendring

4 KOMMUNIKASJON - & LYTTEFERDIGHETER ÅPNE SPØRSMÅL –I motiverende intervju skal klienten stå for det meste av snakkingen, åpne spørsmål brukes for å oppnå dette –Gjennom å bruke åpne spørsmål og refleksjoner selektivt – retter terapeuten klientens fokus mot det som står frem som viktig i arbeidet med ambivalens og endring

5 KOMMUNIKASJON - & LYTTEFERDIGHETER REFLEKTERENDE LYTTING –Kanskje den viktigste ferdigheten i MI for å øke motivasjon og forpliktelse til endring –”Essensen ved reflekterende lytting er at en gjetter hva fortelleren mener” (Miller & Rollnick, 2002). –Hjelper klientene til å verbalisere sine meninger og følelser mer eksplisitt –Mange opplever det som vanskelig å stole hovedsakelig på empatisk lytting – uten også å bringe inn eksterne referanserammer

6 KOMMUNIKASJON - & LYTTEFERDIGHETER BEKREFTE og STØTTE –For å oppmuntre og støtte klienten i endringsprosessen, gis bekreftelser i form av blant annet verdsettelse og forståelse –Eksempler: ”Det krever mot å gjøre det du gjør” ”Det er en veldig god ide”

7 KOMMUNIKASJON - & LYTTEFERDIGHETER OPPSUMMERING –Er viktige gjennom hele MI forløpet –Viser at terapeuten lytter og forstår –Binder det som blir sagt sammen, og kan hjelpe å fremheve spesielle poeng –Samler og forsterker endringssnakk – klientens egne uttrykk for motivasjon for å endre noe.

8 KOMMUNIKASJON - & LYTTEFERDIGHETER FREMME ENDRINGSSNAKK –Uttrykk for ønsker, opplevd evne, behov, readiness, grunner eller forpliktelse til å endre

9 AMBIVALENS - utforskning Hvorfor har en balansert utforskning av endringssnakk og status quo ytringer noe for seg? –Relasjon Formidler en innsiktsfulle forståelse av dilemma Balansen kan forhindre motstandsreaksjoner som kan oppstå ved ensidig utforskning Pasienten får større rom til å forholde seg til saken siden det ikke er nødvendig å forsvare seg mot ytre press –Særlig når behandler understreker autonomi »”Ikke slik jeg eller noen andre ser det men slik du ser det som er bra og mindre bra.”

10 AMBIVALENS - utforskning Hvorfor har en balansert utforskning av endringssnakk og status quo ytringer noe for seg? –Bevisstgjøring av underliggende dimensjoner ved status quo ytringer Muliggjør at pasienten kan evaluere, ta stilling til og dermed svekke slike ytringer –Er det så positivt? »Sammenligne med negative konsekvenser –Er det slik jeg ønsker at livet mitt skal være? »Sammenligne med verdier (dissonans)

11 BYGGE MOTIVASJON Sette en agenda 5 metoder i denne fasen (ORAS) –Åpne spørsmål –Reflekterende lytting –Bekrefte –Oppsummeringer + Målrettet arbeid for å løse ambivalens gjennom å fremme change talk / endringssnakk

12 BYGGE MOTIVASJON 4 generelle kategorier change talk: –Opplevde ulemper ved status quo –Opplevde fordeler ved endring –Uttrykt optimisme for endring –Uttrykt intensjon om endring

13 BYGGE MOTIVASJON SKALERING AV VIKTIGHET –Hvor viktig er det for deg å gjøre noe med..? Ikke for meg eller noen andre, men for deg? SKALERING AV TILTRO TIL EGEN KOMPETANSE –Dersom du bestemte deg for å gjøre noe med.. hvor sikker er du på å få det til? SKALERING AV ”KLAR FOR ENDRING” –Hvor klar vil du si at du er for å ta nye steg?

14 BYGGE MOTIVASJON - Endringssnakk Forberedelse –”Desire” – ”I want to” Ønske – ”Jeg vil, jeg ønsker” –”Ability – ”I can” Evne – ”Jeg kan klare å” –”Reasons” – ”I should” Grunner – ”Jeg bør, det er fornuftig” –”Need” – ”I must” Nødvendighet – ”Jeg må, jeg er nødt til” Forpliktelse –”Commitment” – ”I will” Beslutningstaking – På norsk: ”Jeg skal”, ”Jeg kommer til å”. –”Activation (Readiness)” – ”I am ready.” Klar for å sette i gang – ”Tiden er inne”, ”Jeg er klar” –”Taking steps” – ”I am doing it now” Tar steg – ”Jeg er i gang”

15 METODER FOR Å FREMME change talk Bruke ”viktighetslinjen”: 0 – 10 Utforske beslutningsvekten – begge sider av sin ambivalens Utforsking / ”grave dypere”; … hva mer, … på hvilken måte…, … har du noen eksempler… Spørre etter ekstremene; hva er det beste ved… det verste ved… Se bakover og fremover – sammenligne med slik det er nå Utforske mål og verdier

16 RESPONS PÅ CHANGE TALK Når det foreligger et mål for endringen – målrettet MI –Utforske change talk – hva mer / noe annet…. –Reflektere og oppsummere Når det ikke foreligger noe mål for endringen – ambivalens –Avklare ambivalens –Avklare verdier – hva er viktigst

17 MOTSTAND TILTAK –Pasientsentrert kommunikasjon –Vis forståelse for ytre press –Klargjøre at utforskning av problemet og forpliktelse til endring er to forskjellig ting –Understreke autonomi –Informere om egen rolle Taushetsplikt – fortrolighet Innholdet i samtalen –Uttrykke håp om at samtalen kan være til nytte for pasienten –Utforskning av hva som kan være nytte eller meningsfull for pasienten

18 MØTE MOTSTAND med REFLEKSJON Enkel refleksjon – møt motstand med ikke- motstand: –K: Hadde det ikke vært for alle de økonomiske problemene, så kunne jeg ha fått livet mitt på skinner… T: Du jobber hardt med de endringene du ønsker å få til… Overdrivende refleksjon (NB empatisk) –K: Kona mi overdriver alltid. Det har aldri vært så ille som hun sier. T: Du mener at hun ikke har noen grunn til bekymring. Dobbeltsidig refleksjon – innbefatte begge sider av ambivalensen –K: Ok, kanskje jeg har problemer med spilling, men det er ikke sånn at jeg er avhengig altså. T: Du ser at spillingen skaper problemer for deg og familien, og det er viktig for deg at folk ikke tror at du er avhengig.

19 MOTSTAND TILTAK –Pasientsentrert kommunikasjon –Vis forståelse for ytre press –Klargjøre at utforskning av problemet og forpliktelse til endring er to forskjellig ting –Understreke autonomi –Informere om egen rolle Taushetsplikt – fortrolighet Innholdet i samtalen –Uttrykke håp om at samtalen kan være til nytte for pasienten –Utforskning av hva som kan være nytte eller meningsfull for pasienten

20 MØTE MOTSTAND med REFLEKSJON Enkel refleksjon – møt motstand med ikke- motstand: –K: Hadde det ikke vært for alle de økonomiske problemene, så kunne jeg ha fått livet mitt på skinner… T: Du jobber hardt med de endringene du ønsker å få til… Overdrivende refleksjon (NB empatisk) –K: Kona mi overdriver alltid. Det har aldri vært så ille som hun sier. T: Du mener at hun ikke har noen grunn til bekymring. Dobbeltsidig refleksjon – innbefatte begge sider av ambivalensen –K: Ok, kanskje jeg har problemer med spilling, men det er ikke sånn at jeg er avhengig altså. T: Du ser at spillingen skaper problemer for deg og familien, og det er viktig for deg at folk ikke tror at du er avhengig.

21 HVORDAN LÆRE MI HVORDAN LÆRE MI (Ulike trinn: etter Miller og Moyers, 2006) 1.Grunninnstilling og holdning i MI (”spirit”) –Pasientautonomi –Empati, respekt, akseptering –Hente fram vs å tilføre, kompetanse vs mangel, overtalelse vs utforskning –Samarbeidspreget 2.Pasientsentrert kommunikasjon –Form Åpne spørsmål, refleksjon, sammenfatninger, bekreftelse –Innhold Avhengig av teoretisk forståelse, kunnskap og erfaring

22 HVORDAN LÆRE MI HVORDAN LÆRE MI (Ulike trinn: etter Miller og Moyers, 2006) 3.Identifisere, holde fokus på og styrke på endringssnakk Språk er viktig Pasienten påvirker seg selv Dimensjoner i endring er elastiske og påvirkelige i samtale 4.Redusere motstand Innledning til kontakten og hver samtale Bruk av refleksjon Be om lov 5.Utarbeide endringsplan og konsolidere forpliktelse Nøkkelspørsmål, meny av alternativer, utveksle informasjon, forhandle 6.MI sammen med annen behandling Forberedelse til annen behandling, integrert i annen behandling


Laste ned ppt "HVA ER MI? RELASJON og TEKNIKK ”Toward a Theory of Motivational Interviewing” (Miller og Rose, 2009) Antakelse om to aktive komponenter i MI –Relasjonskomponent:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google