Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Florø 10. februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Florø 10. februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Florø 10. februar 2016 Områdeforvaltning og trafikklys i norsk oppdrettsnæring Foto: Johan Wildhagen, Norges sjømatråd

2 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Enighet på Stortinget Vekst i oppdrettsnæringen skal skje på naturens premisser. Lakselus er i dag er den beste indikatoren for å bestemme mulig kapasitetsvekst i lakse- og ørretoppdrett. Samlet belastning innenfor et produksjonsområde skal være avgjørende for vekstvurdering.

3 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Trafikklys-systemet Uakseptabel miljøpåvirkning: Kapasiteten bør reduseres Moderat miljøpåvirkning: Kapasiteten bør fryses Akseptabel miljøpåvirkning: Vekst bør tilbys

4 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Faktorer som påvirker miljøet PåvirkningMulig å designe en indikator, dvs kan påvirkningen måles i det omkringliggende miljø? God korrelasjon mellom biomasse og størrelsen på indikatoren? God korrelasjon mellom kilden og sted for måling? RømmingJa (forekomst av rømt oppdrettsfisk på gyteplassene) Nei UtslippJa (nivå av næringssalter og organisk material) Ja Sykdom/parasitterJa (dødelighet på villfisk) Ja Fôr-råvarerNeiJaNei

5 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Hva er trafikklyset? Rapport fra hver lokalitet, lusetall, biomasse, salinitet. Disse data gir bilde på potensial for luseproduksjon i et område Nivå på luseproduksjon/utslipp = risiko for uakseptabel påvirkning på villfisk Dette er trafikklyset Måling på villfisk for å kalibrere og verifisere

6 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png-format. Akseptabelt risikonivå Lav påvirkning Moderate påvirkning Stor påvirkning Mindre enn 10% av fisken har risiko for økt dødelighet som følge av lakselus Mellom 10 og 30% av fisken har risiko for økt dødelighet som følge av lakselus Mer enn 30% av fisken har risiko for økt dødelighet som følge av lakselus Forskjeller på resultat om en vurderer atlantisk laks eller om sjøørret inkluderes Villaks går i de fleste tilfeller ut i havet med liten lakseluspåvirkning Sjøørret påvirkes mer fordi den er "stasjonær" i kystsonen

7 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Systemet Beslutning år 0Mulig resultat år 1Mulig resultat år 2Vurdering av vekst VekstGrønn Vekst tilbys på nytt VekstGrønnGulVurdere frys eller vekst VeksGrønnRødVurdere reduksjon eller frys Beslutning år 0Mulig resultat år 1Mulig resultat år 2Vurdering av vekst FrysGulGrønnVurdere vekst eller frys FrysGul Frys GulRødVurdere reduksjon eller frys Beslutning år 0Mulig resultat år 1Mulig resultat år 2Vurdering av vekst ReduksjonRødGrønnVurdere vekst eller frys ReduksjonRødGulVurdere frys eller reduksjon ReduksjonRød Ytterligere reduksjon

8 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Diagram Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Områdetilnærmingen Prinsipp om samlet belastning Gjensidig påvirkning mellom lokaliteter

9 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png-format. Hva gjør vi så med andre miljøpåvirkninger Genetisk interaksjon –Obligatorisk medlemskap i sammenslutning som skal sikre utfisking av rømt oppdrettsfisk fra elver med før høyt innslag –Insentiver for steril fisk –Intensiver for merking Utslipp –Videreutvikle overvåkningssystemer for å fange opp påvirkning i større områder og¨på hardbunn Sykdom –Utvikle indikatorer for nye sykdommer som har samme effekt på villfisk som lakselus, om og når de opptrer –Vurdere insentiver til å redusere produksjonssvinn (dvs dødelighet på anlegget) Fôr –Sikre at marine råvarer er bærekraftig høstet –Legge til rette for utvikling av nye kilder til marine råvarer –Være åpne for nye kilder for næringsstoffer inkl. C, S, N og P kilder

10 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png-format. Våren 2015 Melding legges frem med handlingsregelmodell for langsiktig vekst Våren 2015 April 2015: tilbud om 5% vekst gis 1. september 2015 frist for å melde interesse 1. desember 2016 frist for å ta i bruk/betale 2015 – 2016 Prosess for inndeling i produksjonsområder Forvaltningsregler Det arbeides videre med modell 2017 Første runde med kapasitetsjustering som følge av handlingsregelmodellen Tidsplan: vekst på kort og lang sikt

11 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Sluttside Alternativ 2 Nærings- og fiskeridepartementet Foto: Johan Wildhagen, Norges sjømatråd


Laste ned ppt "Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Florø 10. februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google