Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye Sinus 2P Bilde inn. Ny eksamensordning der eksamen i 2P ikke omfatter stoffet i 1P Har mye bedre tid i kurset, og kan gå grundigere inn på hvert tema.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye Sinus 2P Bilde inn. Ny eksamensordning der eksamen i 2P ikke omfatter stoffet i 1P Har mye bedre tid i kurset, og kan gå grundigere inn på hvert tema."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye Sinus 2P Bilde inn

2 Ny eksamensordning der eksamen i 2P ikke omfatter stoffet i 1P Har mye bedre tid i kurset, og kan gå grundigere inn på hvert tema De grafiske lommeregnerne er mye mindre brukt, spesielt i P-kursene Hvorfor ny Sinus 2P?

3 Hva er nytt? Stoffet om statistikk, matematiske modeller og tallsystemer er utvidet Statistikken er basert på Excel Graftegning og regresjon ved hjelp av geoGebra Lommeregnerstoffet samlet bak i boka Hvert kapittel begynner med en aktivitet

4 Aktiviteter Hvert kapittel begynner med en praktisk aktivitet I noen kapitler gir aktiviteten utgangspunkt for noen oppgaver i kapittelet 2P-elevene trenger å gjøre noe konkret i noen timer Oppgaver med egne data er en god variasjon

5 Matematiske modeller Læreplanen Mål for opplæringa er at eleven skal Kunne gjere målingar i praktiske forsøk, formulere ein enkel matematisk modell på grunnlag av dei observerte data, bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er bruke matematikk i praktiske samanhengar og vurdere kva han kan brukast til, og kva han ikkje kan brukast til, i samband med utgreiingar og avgjerder

6 Vi legger merke til at Ordet regresjon er ikke nevnt i planen… –bruke teknologiske verktøy i modellbygging –bruke matematikk i praktiske sammenhenger Grafer og funksjoner er ikke med i planen –bare eksponentialfunksjoner i forbindelse med prosentvis vekst i flere perioder Grunnen er de andre funksjonen er med i 1P-planen –Var med i gammel felles eksamen –De skal kjenne funksjonen, og vi kan bruke dem i modeller

7 Hva gjør vi i Sinus 2P? Vi begynner kapittelet med enkle modeller som vi lager og kontrollerer uten regresjon Så repeterer vi rette linjer i et par delkapitler Deretter kommer et delkapittel om lineær regresjon Så ser vi på egenskapene til polynomfunksjonene Nå er tida inne for polynomregresjon Tilsvarende med potensregresjon Prosentregning, vekst i flere perioder, eksponential- funksjoner og regresjon i eget kapittel All regresjon med geoGebra

8 Om fellesfagene i vg2 Har den obligatoriske matematikken vært en suksess? Hvorfor obligatorisk matematikk i vg2? Hva bør gjøres med 2P og 2T? Ett nytt fellesfag for både P- og T-elever? Hva bør innholdet være?

9 Nye Sinus 1YT Bilde inn

10 Stoffet i 1T og 2T på studieforberedende er nå fordelt på en ny måte mellom vg1 og påbyggingskurset Mye av funksjonslæren er flytt fra påbygging til vg1 Sannsynlighetsregningen er flyttet fra vg1 til påbyggingskurset T-matematikk på yrkesfag

11 Sinus 1YT Før endringen hadde vi 3 T-bøker for yrkesfag: –Sinus 1TIP –Sinus 1BA –Sinus 1EL Nå har vi ei bok med fire ulike løp Det er egne løp for –TIP –BA –EL –Alle andre

12 Hvordan fungerer dette? Det meste av boka leses av alle. Dette stoffet er skrevet på hvit bakgrunn, og oppgavene har vanlige nummer som 4.20, 4.21 osv. Noen delkapitler er tilpasset de ulike yrkesfagene og er merket med TIP, BA, EL eller G (generell) Hvert yrkesfag har sin egen bakgrunnsfarge Oppgavene har nummer som for eksempel 3.70 EL, 3.70 BA, 3.70 TIP og 3.70 G Tilsvarende i oppgavedelen bak i boka.

13 Hvorfor bør yrkesfagelever lese T-matematikk? Alle som en gang skal videre på ingeniørhøyskoler, bør lese T og ikke P T-matematikken støtter bedre opp om noen av yrkesfagene Ca. 15 % av Sinus-elevene på yrkesfag leser T

14 Skriftlig eksamen i matematikk

15 Før 1994: Ikke-grafisk lommeregner Reform 94: Grafisk lommeregner Kunnskapsløftet: Todelt eksamen –Del 1: 2 timer uten hjelpemidler –Del 2: 3 timer med alle hjelpemidler Diskusjonstema: –Timetallet for del 1 og del 2 –Ordbruken i eksamensoppgaver Eksamensordning

16 Fra vurderingsveiledningen 2.4 Språkbruk i eksamensoppgavene Ved formuleringer som ”Finn”, ”Løs” og ”Bestem”, legges det ikke opp til bestemte framgangsmåter eller spesielle hjelpemidler. Eleven kan velge å løse oppgaven grafisk, ved (algebraisk) regning, ved å benytte ulike kommandoer i et digitalt verktøy, eller ved å gjette og deretter verifisere gjennom innsetting. Her har eleven metodefrihet og en metode er da ikke mer verdt enn en annen metode. Ved grafiske løsningsmetoder må argumentasjon framgå i tilknytning til figuren.

17 Fra vurderingsveiledningen En formulering som ”Finn … ved regning” eller ”Regn ut …” i Del 2 betyr at løsningen av oppgaven skal redegjøres for algebraisk. Det vil si at elevene ikke kan måle, lese av eller løse oppgaven grafisk. Eleven må enten løse oppgaven algebraisk trinn for trinn (utregning) eller oppgi og gjøre rede for hvilke algebraiske uttrykk, ligninger og lignende som er benyttet i et digitalt verktøy.

18 En mann setter 10 000 kr i banken med 4 % rente per år.. Finn ved regning når mannen har 15 000 kr i banken. Løsning: Etter x år har beløpet vokst til 10 000  1,04 x. Vi må dermed løse likningen 10 000  1,04 x = 15 000 Jeg løser denne likningen ved hjelp av wxMaxima slik:

19 Et trykk på OK gir Mannen har 15 000 kr i banken etter 10,3 år.

20 Konklusjon Eleven har her gjort rede for hvilke algebraiske uttrykk, likninger og liknende som er benyttet i det digitale verktøyet Eleven har dermed løst oppgaven ved regning… Dette var ikke meningen da todelt eksamen ble innført Er endret etterpå.

21 Hvorfor er reglene endret? Mange program løser likninger trinn for trinn Eksempel: Lommeregneren fra Microsoft

22 Lærerdilemma: Skal vi undervise slik at elevene får best mulig eksamenskarakter og kommer seg inn på de lukkede studiene? eller Skal vi undervise slik at elevene er best mulig rustet for å klare de lukkede studiene?

23 Hvordan bør eksamen være? Hvor lang bør del 1 være? Bør elevene ha tilgang på enkle hjelpemidler under del 1? Hvilke oppgavetyper kan vi forvente under del 2 nå når ved regning ikke er mulig? Hvordan påvirker vi styresmaktene i eksamensspørsmålet?


Laste ned ppt "Nye Sinus 2P Bilde inn. Ny eksamensordning der eksamen i 2P ikke omfatter stoffet i 1P Har mye bedre tid i kurset, og kan gå grundigere inn på hvert tema."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google