Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye norske vegnormaler Harald Norem, NTNU Standardvalg Tverrprofiler Dimensjonerende hastighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye norske vegnormaler Harald Norem, NTNU Standardvalg Tverrprofiler Dimensjonerende hastighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye norske vegnormaler Harald Norem, NTNU Standardvalg Tverrprofiler Dimensjonerende hastighet

2 Premisser for vegplanlegging Natur Areal Trafikk Veg

3 Valg av standardklasse Eldre normal

4 Spredt bebyggelse Middels tett bebyggelse Tett bebyggelse HovedvegH1H2H3 SamlevegS1S2S3 AdkomstvegA1A2A3 G/S-vegG1G2G3

5 Valg av standardklasse Ny normal Veg: Visuelt åpne rom Spesialisert vegnett Tverrprofil med grøfter Gate Visuelt avgrensede rom Tverrsnittet bygget opp av bebyggelse, fortau og kjørebane Lukket drenering Flere trafikantgrupper

6 Hovedveg i middels tett bebyggelse

7 Valg av standardklasse Ny normal, veger Innenfor hver standardklasse er det krav til: Tverrprofil Horisontalradius Vertikalradius Stigning Sikt/stopplengder Vegkryss Avkjørsler

8 Tverrprofiler ÅDT 0-4000 Eldre normal Ny normal

9 Tverrprofiler, hovedveg ÅDT 4000-8000 1,53,5 1,5 10,0 Eldre normal Ny normal

10 Tverrprofiler, hovedveg ÅDT 8000-12000 3,0 3,5 13,0 Eldre normal Ny normal

11 Tverrprofiler, hovedveg ÅDT >12000 3,0 2x3,5 1+7+1 29,0 Eldre normal Ny normal

12 Lærebøker innen vegplanlegging Utgitt i 1997 Systematisk gjennomgang av eksisterende litteratur Sammenlikner forskjellige lands vegnormaler

13 Lamm’s sikkerhetskriterier I V 85 – V dim I < 10 km/t V 85 =85% hastighetsfraktil V dim =Dimensjonerende hastighet Dimensjonerende hastighet V 85 Fartsgrense

14 Dimensjonerende hastighet-Fartsgrense Dimensjonerende hastighet setter krav til: –Horisontalradius –Vertikalradius –Overhøyde –Siktlengder Dimensjonerende hastighet velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og topografi Dimensjonerende hastighet har vært vanskelig å kommunisere overfor publikum –V dim =100 km/t –V fartsgrense =80 km/t Fartsgrense fastsettes på grunnlag avkjøringer og sideaktivitet langs vegen, i liten grad er denne koblet til standard og topografi. Radier og siktlengder fastsettes på grunn av forventet hastighetsprofil. I spredt bebyggelse kan vi bare planlegge med den generelle fartsgrensen, 80 km/t etter de nye normalene

15 Landskapsmessige effekter av stor dimensjonerende hastighet

16 Ulykkesfrekvens- ulykkeskostnad

17 Ulykkesfrekvens-Ulykkeskostnader

18 Hva gjør vi i vanskelig terreng?

19 Hva gjør vi i middels tett bebyggelse?

20 Målet med vegnormalene bør være at det blir naturlig å velge den løsningen som vi mener er riktigst

21

22

23

24 Krav til utformingen av tverrprofilet God sikkerhet for alle trafikantgrupper med hensyn til den hastigheten som er ønskelig på vegstrekningen Akseptabel reisekomfort og framkommelighet for alle trafikantgrupper Muliggjøre enkelt, sikkert og rimelig drift og vedlikehold Sikre mot nedfall av is og stein Sikre vegens bæreevne

25 Smal firefeltsveg

26

27 Pigman and Agent (80 km/t) V=60 km/t V=70 og 80 km/t V=90km/t


Laste ned ppt "Nye norske vegnormaler Harald Norem, NTNU Standardvalg Tverrprofiler Dimensjonerende hastighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google