Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S.T.O.L.T. samarbeid-trygghet-omsorg-likhet-trivsel - om muligheter og barrierer ved forretningsutvikling Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S.T.O.L.T. samarbeid-trygghet-omsorg-likhet-trivsel - om muligheter og barrierer ved forretningsutvikling Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14,"— Utskrift av presentasjonen:

1 S.T.O.L.T. samarbeid-trygghet-omsorg-likhet-trivsel - om muligheter og barrierer ved forretningsutvikling Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad

2 S.T.O.L.T. kriminalitetsforebyggende-, sysselsettings- og integreringsprosjekt  Finansieres av BLD/ Bufdir.  Samarbeidsprosjekt mellom alle Groruddalsbydelene i Oslo  Økt kompetanse gjennom:  inkludering og deltakelse  alternative mestringsarenaer Styrker gjennomføringsevnen for utdanning og arbeidsliv. Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad

3 S.T.O.L.T. S.T.O.L.T.s opplæringsprogram S.T.O.L.T.-teamet Sysselsettings- og integreringsperspektivet Det kriminalitetsforebyggende aspektet Målgruppe: unge voksne (over 18) utenfor skole/arbeid Yngre ungdom, «lokere» (13-24) ute i felten Gatekapital + fagkompetanse = den unike ungdomsarbeider

4 WICKED PROBLEMS Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad  Problemstillinger S.T.O.L.T. jobber med- typiske wicked problems  Frafall  Fattigdom  Kriminalitet  Bo- og boligsosiale utfordringer  Psykisk helse

5  Sektorovergripende utfordringer i et tradisjonelt sektorieltsystem;  lite kultur for privat-offentlig partnerskap i møtet med wp?  Stort geografisk område med unik demografi;  Groruddalen har ca. 130 000 innbyggere- hver 5. osloinnbygger  Innvandrerandel på ca. 36 %, flere delbydeler betraktelig høyere  Bakgrunn fra ca. 170 land  S.T.O.L.T.s rammer for innovasjon Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad

6  Ad hoc preget entreprenøriell virksomhet (manglendefokus, ikke kommunalt system, rutiner,)  Liten tradisjon for forretningsutvikling og bruk avforretningsmessige begrep  Økt fokus på innovasjon; benytter strategier og planverk  Forretningsutvikling innenfor konteksten av en kommunalorganisasjonsform  Reguleringer og hensyn for samarbeid og partnerskap  Behov for et paradigmeskifte?  samarbeid om velferdspolitiske utfordringer mellom offentligog privat/frivillig sektor? Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad Intraprenør innenfor kommunale rammer?

7 Hvorfor forretningsutvikling i S.T.O.L.T.?  Wp og kutt i kommunale økonomiske rammer  innovasjon for god måloppnåelse? (eks. fattigdom)  Prosjekt; sårbart i forhold til finansiering  Bærekraftighet  Treffer mange behov på tvers av fag og sektorer  Ressurser for koordinere disse  Kompetanse for videreutvikling Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad

8  Deltakelse i 2 utviklingsprosesser gjennom Husbanken; 1. Young Foundation  Britisk senter for sosial innovasjon  1 dags workshop 2. SoCentral  Regionalt innovasjons program ( workshop, 3 måneder) Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad

9 1. Poverty reduction 2. Increased opportunities; employment and education 3. Integration 4. Crime prevention; safer communities 1. Youth worker programme (6 months) 2. Coaching of young people 3. Employment opportunities 4. Outreach team 5. Street mediation 6. Mentoring; on social and personal issues 2 portfolios Poverty, drop-outs, drugs, integration, employment, crime

10 Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad  Nyttig med forretningsutviklingsperspektiv; startfasen av utviklingsprosessen, erfarer også noen barrierer  Todelt forretningsmodell;  4 bydelsadministrasjoner og eks 4 NAV-kontor lik forvaltningsmandat, men ulike kulturer og internorganisering varierer  Tidkrevende, ressurskrevende;  Stabilitet og forutsigbarhet, samt operativ drift må vektes mot innovativt ressursbruk  Ressurser til strategisk konseptutvikling og inngåelse av partnerskap  Kompetanse ( til å identifisere nøkkelpersoner, prosesser rundt innsalg, nettverk)  Organisasjonsform («linja»)  Avgrense wicked problems i forhold til innsalg  Finansiering (lever av å manøvrere i ulike tilskuddssystem)

11 Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad Ny kunnskap  Verktøy /modell (forretningsmodell, systematisk, kort og presist, visuell fremstilling )  Begreper ( definere verdiforslag, kundesegment, gain creators, pain relievers, ventures)  Definere produktområder, avgrensninger (segmentering) og konkretisering  Tenke nytt i forhold til veien videre;  Todelt forretningsmodell (team/kurs)  Måling (tallfeste samfunnsgevinster)  Formidle et komplekst prosjekt for å synliggjøre verdier og leveranser  Forretningsmodellen;  vise koblingen mellom behov hos eventuelle partnere og hva prosjektet har å levere de  Ikke lange og fagtunge rapporter (visualisert forenkling og felles språk)

12 Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14, Nadja Hindhammer & Christina Skalstad  Ser behov for prosjekter som S.T.O.L.T.  0,5 milliard spart?  Store utviklingsmuligheter nye partnerskap, samarbeid/ eierskap  Videre fokus på innovasjon  Store behov for ressurser


Laste ned ppt "S.T.O.L.T. samarbeid-trygghet-omsorg-likhet-trivsel - om muligheter og barrierer ved forretningsutvikling Nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft 25.03.14,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google