Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Fagforbundet Vest-Agder Velkommen Representantskapsmøte 27.september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Fagforbundet Vest-Agder Velkommen Representantskapsmøte 27.september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Fagforbundet Vest-Agder Velkommen Representantskapsmøte 27.september 2005

2 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005

3 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Internasjonalt engasjement Målene for Make Poverty History Mer og bedre bistand Slette av gjeld uten betingelser Rettferdig handel Nasjonal handling mot fattigdom

4 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005

5 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Undersøkelse om tjenester Gallup gjorde en undersøkelse for oss i mai: –77 % at de var fornøyd med tjenestene vi, medlemmene i Fagforbundet skaper. –De som har brukt tjenestene er mer fornøyde enn de som bare har hørt om tjenestene. –Sju av ti er fornøyd med tilbudet de får fra kommunen –Åtte av ti mener de ansatte innen pleie og omsorg gjør en god jobb –Et stort flertall mener at ansatte med erfaring og kompetanse betyr mye for kvaliteten –Bare to at ti mener konkurranseutsetting gir mer for pengene –Seks av ti tror konkurranseutsetting gir økte forskjeller

6 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Fattigdom i Norge Mange måter å gi en økonomisk definisjon av hva det vil si å være fattig. –Regjeringen har operert med følgende økonomiske mål: 50 prosent av medianinntekten, som varer i tre år som en hovedindikator på fattigdom. Målrettede tiltak får fort preg av veldedighet: –Ja du har det ille nok til å være en verdig trengende, –…Men ikke du…. Samtidig har man –Kuttet i Ledighetstrygd –Kuttet i Uføretrygd –Økt egenandeler

7 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Bekjempe fattigdom Må skje først og fremst gjennom –Et arbeid å leve av et arbeid å leve med –universelle økonomiske ordninger: En anstendig arbeidsledighetstrygd En anstendig uføretrygd Barnetrygd til alleosv –Gode og tilgjengelige offentlige tjenester av god kvalitet Helse Basisforsyning (Vann, renovasjon, avløp) Kultur Skole og Barnehage osv –Ingen eller svært lave egenandeler

8 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Omstilling Asplan har gjennomført en studie som ser på ulike former for omstillinger i offentlig sektor. Konklusjonen er meget klar: –Medarbeiderinitiert omstilling gir: Mest varige kost-nytte resultater. Best omstillingskompetanse. VI VIL OMSTILLING, Omstilling basert på medarbeiderne og med hensikt å styrke de kommunale tjenestene!

9 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Et arbeid å leve av et arbeid å leve med Lønnsnivå?? Karaktertrekk ved norsk arbeidsliv

10 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005

11 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Effektivitet Offentlig sektor i Norge har en meget positiv utvikling når det gjelder effektivitet –Av 23 OECD land undersøkt av Den europeiske sentralbanken i 2003 kommer Norge ut helt i tetskiktet når det gjelder effektivitet i offentlig sektor, foran land som Sveits, Tyskland, Sverige, Australia mfl. –Norge har de siste 10 år hatt den sterkeste veksten i effektivitet i offentlig sektor av disse landene

12 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Tjener vi godt i Norge? Lønnsnivået i Norge er høyt –Danmark og Sveits er høyere Korrigert for prisnivå er bildet noe annerledes –Mange land har gjennomsnitts- inntekt som gir høyere kjøpekraft enn Norge.

13 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Det norske arbeidsliv (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) Høy yrkesdeltakelse for kvinner. Lavere andel av arbeidstakerne i industri. Høyere andel av arbeidstakerne innen Undervisning og Helsetjenester. Høyere andel i midlertidige tilsettinger og lavere andel av arbeidstakerne i faste ansettelser. Høyere andel deltidsansatte enn i EU. Høyere andel som har kvelds- og nattarbeid. Høyere andel som jobber skift og turnus. Høyere andel som jobber søndager

14 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Fagforbundet Vest-Agder Den politiske situasjonen Representantskapsmøte 27.september 2005

15 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet

16 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005

17 Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005


Laste ned ppt "Omsorg Solidaritet samhold © Fagforbundet Vest-Agder høsten 2005 Fagforbundet Vest-Agder Velkommen Representantskapsmøte 27.september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google