Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSKNING OG INNOVASJON FOR OMSTILLING EKSEMPEL BORREGAARD Avanserte kjemiske løsninger fra bærekraftige og fornybare råvarer Forskningssjef Kristin Misund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSKNING OG INNOVASJON FOR OMSTILLING EKSEMPEL BORREGAARD Avanserte kjemiske løsninger fra bærekraftige og fornybare råvarer Forskningssjef Kristin Misund."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSKNING OG INNOVASJON FOR OMSTILLING EKSEMPEL BORREGAARD Avanserte kjemiske løsninger fra bærekraftige og fornybare råvarer Forskningssjef Kristin Misund

2 FORRETNINGSMODELL NHO konf 04.03.16

3 Borregaard er et av verdens mest avanserte bioraffinerier Høy råvareutnyttelse gir høy verdiskaping NHO konf 04.03.16

4 Oil or biomass – from black to green carbon Sustainable chemicals, materials, ingredients, fuel 11.12.2015Eydenettverket des 2015

5 Lignin Spesialcellulose Biofyringsolje Bioetanol Biogass Bark Kvistmasse Vaniljesmak 85 kg 80 kg 25 kg 10 liter 8 kg 15 kg 4 kg 1 kg 210 tonn 3000 15 liter 30 km 50 liter 30 kvadratmeter 2.000 liter 5.000 betong brilleinnfatninger fyringsolje bussreiser jordforbedringsmiddel kartong iskrem sjokolader 400 kg ved - eller…… Ett grantre

6 INNOVASJON NHO konf 04.03.16

7 Innovasjon Innovation Management Teams ~100 ansatte innen innovasjon og forskning, hvorav 65 ved forskningssenteret i Sarpsborg, 34 har en Dr.grad Årlig innovasjonsinnsats tilsvarer rundt 5% av omsetningen Stort internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere 19 % av salget kommer fra nye produkter NHO konf 04.03.16

8 FORSKNINGSPOLITIKK NHO konf 04.03.16

9 Ide FoU Lab FoU Pilotanlegg FoU/Drift Demoanlegg Drift Fullskala Marked Innovasjon er en lang verdikjede Alle ledd må styrkes og støttes Skole Utdanning FoU-støtte Univ./institutter Støtte til investering og drift Risikoavlastning Stimulere marked Flagship First of its kind Kompetanse -bedrift NHO konf 04.03.16

10 Nytte av myndighetenes støtteordninger Borregaard bruker 200 mill. kr på innovasjon pr år De siste årene har vi mottatt 20-30 mill kr i offentlig støtte Borregaard står selv for 85-90 % av investeringene Viktigste støtteordninger IN – Miljøteknologiordningen NFR - BIA – spesielt «treforedlingspakka» EUs 7. rammeprogram Skattefunn Risikoavlastning fra det offentlige betyr at vi kan forske mer (flere prosjekter)og dristigere (redusert risiko) 1 offentlig støttekrone til FoU Vil typisk utløse 3-4 private FoU-kroner! NHO konf 04.03.16

11 Borregaards vurdering av virkemiddelapparatet Myndighetenes satsning på forskningsdrevet innovasjon er kvalitativt bedre og større Ordninger mer tilpasset (større) bedrifter Ordninger også for pilot/demo fasen Dagens virkemiddelapparat - vesentlig bedre enn «gårsdagens» NHO konf 04.03.16

12 Borregaards vurdering av virkemiddelapparatet Virkemiddelapparatets viktigste begrensninger Noen ordninger er for små Støtteandelen er noen ganger for lav (også ift EU/EØS-rammer) Mandater - og vurderingskriterier er ofte for trange/snevre Timing er en utfordring NHO konf 04.03.16

13 Borregaards anbefalinger 1.Generelt mer midler til næringsrettet forskning FoU er nøkkelen for omstilling og økt konkurransekraft i industrien Større bedrifter har gode forutsetninger for å lykkes - Innovasjon Norges mandat for IFU/OFU må utvides til også store/etablerte bedrifter 2.Alle faser av innovasjonsarbeidet må støttes Kostnader (investeringer/drift) øker enormt når prosjektet nærmer seg kommersialisering Innovasjon Norges Miljøteknologiordning bør økes (også driftsmidler i pilotfasen) NHO konf 04.03.16

14 Borregaards anbefalinger 3.NFRs strategi «Forskning for innovasjon og bærekraft» må operasjonaliseres Bruke mer penger sent i en innovasjonsprosess (høye TRL-nivåer) Målrette institutter/universiteters bidrag mer mot industriens behov/muligheter Bærekraft og innovasjonspotensiale som viktige kriterier Tidsbruk/utlysningsfrekvens må bedres – avbyråkratisering – timing teller for en endringsagent 4.ENOVAs mandat må utvides Også omfatte produksjon av kjemikalier/materialer fra fornybar råvare Også omfatte produkter/prosesser som bidrar til CO2 reduksjon hos kundene 5.Øk timesatsen og støttegraden i Skattefunn NHO konf 04.03.16

15 EUs rammeprogram Utfordringer Koordinatorrolle er krevende Ofte store konsortier Lav innvilgelsesprosent Nitid rapportering inkl. kostnader og audits NHO konf 04.03.16

16 EUs rammeprogram Positivt Bidrar til nettverksbygging/merkevarebygging Kan påvirke utlysninger – Borregaard har vært med i prosessen mot biobaserte næringer PPP - BBI Utlyser «Flagship» og «first of its kind» Høy støttegrad – opp til 70 % Kan få PES fra NFR Risikoavlastning setter Borregaard i stand til å forsker mer og dristigere NHO konf 04.03.16

17 EUs rammeprogram Innspill til forbedringer Kan Forskningsrådet i større grad være med å påvirke EU-strategiene på vegne av norske bedrifter? Bedriftene må ha en langsiktig strategisk tilnærming til medfinansiering fra EU Bedrifter bør måle nøkkelpersoner på søknader og innvilgelse av søknader Universitetene og instituttene må stimuleres til å jobbe for bedriftene Både NFR og bedriftene bør bruke nasjonale programmer som treningsarenaer for H2020 EU samarbeid er et strategisk viktig verktøy i Borregaards Innovasjonsarbeid NHO konf 04.03.16


Laste ned ppt "FORSKNING OG INNOVASJON FOR OMSTILLING EKSEMPEL BORREGAARD Avanserte kjemiske løsninger fra bærekraftige og fornybare råvarer Forskningssjef Kristin Misund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google