Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsprosjekter på frafall, livsstil og psykologiske reaksjoner ved screening Paula Berstad, Kreftregisteret 26.11.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsprosjekter på frafall, livsstil og psykologiske reaksjoner ved screening Paula Berstad, Kreftregisteret 26.11.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsprosjekter på frafall, livsstil og psykologiske reaksjoner ved screening Paula Berstad, Kreftregisteret 26.11.2015

2 Nasjonalt råd om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten om innføring av et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft, 2010: … «Piloten gjennomføres med tilstrekkelig prospektiv følgeevaluering slik at vi får sikker kunnskap om hvordan et slikt tilbud mottas i befolkningen, hvordan det mest hensiktsmessig kan gjennomføres, og også om eventuelle negative følger for den enkelte og i et folkehelseperspektiv.» …

3 Evaluering av screening mot tarmkreft - pilotprosjekt Spørreundersøkelsene Helse og følelser: HADS og SF-12 Personlige vurderinger, SWD Livsstil Livsstil intervensjon

4 Spørreundersøkelsene

5 Helse og følelser -spørreskjema

6 Personlige vurderinger-spørreskjema

7 Livsstil -spørreskjema

8 Randomisering (n=2,700) Gruppe 1: individuell livsstil-tilbakemelding + brosjyrer (n=900) Group 2: brosjyrer (n=900) Group 3: kontroll (n=900) Spørreskjema (oppfølging) FS-invitasjon + Spørreskjema (baseline) 12-mnd oppfølging Livsstil -intervensjonsstudie

9 Individer som ikke deltar i screening 49% og 41% av de inviterte Sykdommer? Depresjon og angst? Sosio-økonomisk status? Nasjonalitet? Hvilken nytte ville de som ikke deltar hatt av å delta i screening?  Mer ressurser til å få ikke-deltagere til å delta? Hvilke ikke-deltagere?

10 Frafallsanalyse data hentes ut av alle inviterte Data fra prosjektet Kjønn Alder Randomiseringsarm Screeningsenter Deltagelse i screening Screeningresultat Kjøretid til scr.senter Deltagelse i evn. spørreundersøkelse Statistisk sentralbyrå (SSB) Status på arbeidsmarkedet Sivilstand Inntekt Utdanningsnivå Landbakgrunn Innvandringskategori Gastronet Smerte rapportert ved endoskopi Norsk pasientregister (NPR) Charlson komorbiditetsindeks Et utvalg av diagnoser, inkl. depresjon og angst Bruk av endoskopitjenester Reseptregisteret (NorPD) Medisiner for samme utvalg av diagnoser som fra NPR Et utvalg av medisiner for depresjon og angst Kreftregisteret Alle kreftdiagnoser

11 Frafallsanalyse -ny kunnskap om Deltagelse i tarmkreftscreening påvirkes av: Komorbiditet Depresjon og angst Avstand til screeningsenter Sosioøkonomisk status og sivilstatus  Hvem er ikke-deltagere? Deltar de som har størst nytte av deltagelse? Bidrar:  Organisere et screeningprogram mot tarmkreft  Estimere effektivitet av screening Kost-effekt analyse

12 Frafallsanalyse -ny kunnskap om Hvor representative er respondentene i spørreundersøkelsene for hele screeningpopulasjonen? Bidrar  Korrigere for skjevhet i deltagelse i spørreundersøkelsene   Utvikle screeningprogrammer nasjonalt og internasjonalt

13 Frafallsanalyse, status September 2015: Godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Oktober-Desember 2015: Søknader til Personvernombudet, OUS Datatilsynet SSB NPR NorPD

14 Vi vil oppnå kunnskap om hvordan et slikt tilbud mottas i befolkningen, hvordan det mest hensiktsmessig kan gjennomføres, og også om eventuelle negative følger for den enkelte og i et folkehelseperspektiv.


Laste ned ppt "Forskningsprosjekter på frafall, livsstil og psykologiske reaksjoner ved screening Paula Berstad, Kreftregisteret 26.11.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google