Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt selvstyre Kommunalrett valgfag 020216. Hvorfor kommunalt selvstyre? Demokrati –Deltakelse i valg og mellom valg lede kommunen, åpenhet, medvirkningsordninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt selvstyre Kommunalrett valgfag 020216. Hvorfor kommunalt selvstyre? Demokrati –Deltakelse i valg og mellom valg lede kommunen, åpenhet, medvirkningsordninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt selvstyre Kommunalrett valgfag 020216

2 Hvorfor kommunalt selvstyre? Demokrati –Deltakelse i valg og mellom valg lede kommunen, åpenhet, medvirkningsordninger Effektivitet –Styre ut i fra lokale behov –Prioritere Autonomi –En forutsetning for at demokrati- og effektivitetsverdier skal realiseres.

3 Hvorfor ikke? «Kommunene er en del av staten», forventninger om lokal iverksettelse av nasjonal politikk Rettigheter og rettsliggjøring Manglende fagkompetanse Dilemmaer –En grunnstein i demokratiet, men ikke i grunnloven –Et sterkt lokaldemokrati, men kritikk fra Europarådet

4 Metodisk tilnærming Mål: Løfte fram og analysere kommunenes rettslige status. Kompetansefordeling mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene –Regler som gir kompetanse –Regler som begrenser kompetansen –Hva gir autonomi/hierarkisk underordning? Målestokk –Europarådscharteret om lokalt selvstyre –Dansk, svensk og fransk rett

5 Stortingets kompetanse overfor kommunene Variasjon innenfor enhetsstatens ramme Svak konstitusjonell beskyttelse av kommunalt selvstyre i Norge –Ingen eksplisitt regulering, et visst vern med grunnlag i generelle regler (legalitetsprinsippet gjelder) Et folkerettslig krav om grunnlovsfesting Folkerettslige krav til lovgivnings- og bevilgningsmyndigheten Stortinget står friere enn parlamentene i Sverige, Danmark og Frankrike

6 Kommunenes kompetanse Kommunene er egne rettssubjekter, kommunestyret er øverste organ «Kommunefullmakten» –Initiativfrihet, bevilgningsfrihet, avtalefrihet Særlovgivningen –Utvider og innskrenker kommunenes kompetanse etter kommunefullmakten Ta initiativ, bevilge penger, inngå avtaler –Gir statsforvaltningen overprøvingskompetanse

7 Statsforvaltningens kompetanse overfor kommunene Et hierarki med grunnlag i lov? –«Kommunefullmakten» –Særlovgivningen Tilsyn, klage, overta vedtakskompetansen, instruksjon –Ikke klart folkerettsbrudd i Norge –Fremmed rett: Overprøving i hovedsak begrenset til lovlighet. Alternativer til hierarki?

8 HODs rolle «Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.»

9 Tvisteløsning mellom stat og kommune Kommunenes søksmålsadgang i tvister med staten –Mangler søksmålsadgang når statsforvaltningen overprøver –Charteret – ikke samsvar –Fremmed rett – Norge skiller seg ut Ny ordning? Mange saker?

10 Oppfatningen om at det kommunale selvstyret står sterkt i Norge er bare et stykke på vei realisert som rettslig beskyttelse.


Laste ned ppt "Kommunalt selvstyre Kommunalrett valgfag 020216. Hvorfor kommunalt selvstyre? Demokrati –Deltakelse i valg og mellom valg lede kommunen, åpenhet, medvirkningsordninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google