Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er navnet på et forslag til reform innenfor helse- og omsorgtjenestene, som skal svare på følgende utfordringer:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er navnet på et forslag til reform innenfor helse- og omsorgtjenestene, som skal svare på følgende utfordringer:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er navnet på et forslag til reform innenfor helse- og omsorgtjenestene, som skal svare på følgende utfordringer: Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Behov for mer helhetlig tenking og samordnet innsats.

2 Samhandlingsreformen Reformen omfatter to samtidige løp: 1.Strømlinjeforme/forbedre samvirket mellom den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette, sammen med økt vekt på å forebygge framfor å reparere, medfører økt satsing på kommunenes rolle og bidrag i helse- og omsorgsarbeidet. 2.For at kommunene skal kunne ta sin del av dette, noe som forutsetter en sterk oppbygging av kapasitet og kompetanse, må de etablere nye samarbeidsordninger – Helsekommuner - på minst 20. – 30.000 innbyggere.

3 Samhandlingsreformen Aktuelle kommunale oppgaver Kompetansekrevende funksjoner: - Behandling av pasienter før, i stedet for og etter syke- husinnleggelse - observasjon for å avklare behov for innleggelse i sykehus - etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold før utskriving til eget hjem - kommunale lærings- og mestringstjenester: Tidlig intervensjon ved f.eks type 2-diabetes, kols, demens, rus Administrasjons- og systemarbeid: - helseovervåking - folkehelsesarbeid

4 Samhandlingsreformen DMS Inntrøndelag 16 intermediære senger 9 dialyseplasser Spesialistpoliklinikker Kompetansesenter for ansatte Ambulante team 5 kommuner, Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verran og Mosvik med til sammen ca 32.000 innbyggere. Av disse har Steinkjer ca 21.000. Nord-Trøndelag har 2 sykehus, i Levanger og Namsos

5 Samhandlingsreformen DMS Inntrøndelag - geografi

6 Samhandlingsreformen Samarbeidets organisatoriske utfordringer (1) Utgangspunktet: fragmentering på flere plan: - Aktørene i tiltakskjedene innen helse og omsorg - mange og ulikt organiserte/bemyndigede aktører - første- og andrelinje, private og offentlige, ramme- finansierte og stykkprisfinansierte - Overordnet styringsnivå: - 4 statlige helseforetak - 19 fylkeskommune - 430 kommuner Styringsprinsipp: hierarki eller marked?

7 Samhandlingsreformen Beck Jørgensens modell for offentlige oppgaver Allmenn ytelse Normativt grunnlag Brukerrettet ytelse

8 Samhandlingsreformen Samarbeidets organisatoriske utfordringer (2) Løsninger som skal ivareta både brukerrettede og allmenne hensyn på en helhetlig (og sømløs?) måte krever hierarkisk organisering De mange aktørene i helse- og omsorgssystemet må imidlertid organisere seg innbyrdes ved hjelp av avtaler/kontrakter og økonomi basert på stykkpris. Er aktørene likevektige nok til at dette vil kunne fungere sømløst? Hva med den ”kommunale” parten? Hvor er interessemotsetningene? Hvordan skape reell og demokratisk styrbarhet og ansvarlighet i en slik ordning? Hvor er ordningens (operative) sentrum? Hvem skal utvikle dette omfattende samarbeidet ”på tvers”? Hva blir igjen av kommunen?


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er navnet på et forslag til reform innenfor helse- og omsorgtjenestene, som skal svare på følgende utfordringer:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google